9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları – Ekoyay Yayınları – 2014-2015 – Sayfa 21

9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları – Ekoyay Yayınları – 2014-2015 – Sayfa 21

ANLAMA- YORUMLAMA

1. “Edebiyat ve Sosyoloji” adlı metinde yazar, edebî eseri toplumsal bir yansıma olarak değerlendirmektedir. Bu yargıdan ne anladığınızı açıklayınız.

Edebi eserler yazıldığı dönemin toplumsal hayatını, toplumun gelenek ve göreneklerini, kültürel değerlerini, ekonomik durumunu yansıttığını ifade etmektedir.

2. “Edebiyat ve Eğitim” adlı metinde yazarın, edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini tabii olarak nitelendirmesinin sebeplerini sözlü olarak ifade ediniz.

Edebiyatın konusunu insandır ve insanı konu alan düşer bilimlerle ilişki içinde olması doğaldır.

3. Geçmişteki düşüncelerin, hayat tarzının, sosyal yapının vb. özelliklerin günümüze hangi araçlarla aktarıldığını tartışınız. Edebiyatın, kültürün yeni kuşaklara aktarılmasındaki rolünü açık­layınız.

Geçmişteki düşünceler, hayat tarzı, sosyal yapı günümüze  sosyoloji bilimi çalışmalarının yanında edebi eserler aracılığıyla da aktarılmaktadır.

4. Tarihî bir olayın edebî bir metne nasıl kaynaklık edebileceğini sözlü olarak ifade ediniz. Türk edebiyatında konusunu tarihî bir olaydan alan eserlere örnekler veriniz.

DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Edebiyat hangi bilim dallarından ne şekilde yararlanır? Açıklayınız.

Cevaplar eklenecek: sorucenneti.net

• Farklı bilim dalları ve alanlarından yararlanması edebiyatın hangi özelliğini ortaya koymak­tadır?

B. Aşağıdaki cümlelerde yer alan bilgilerin doğru olup olmadığını belirleyerek uygun se­çeneği işaretleyiniz.

• Hikâye, tiyatro ve romanda bilimsel buluşlara, yeniliklere, felsefi düşüncelere yer veren bö­lümlerin amacı toplum içinde kültürel etkileşimi sağlamaktır. Doğru ( D ) – Yanlış ( )

 

• Kurtuluş Savaşı’nı anlatan bir edebî metin, tarih biliminden yararlanır.

Doğru ( D ) – Yanlış ( )

 

• Yazarın insanın ruhsal durumunu anlatan bir edebî eseri kaleme alırken psikoloji biliminden yararlanmasına gerek yoktur. Doğru ( ) – Yanlış ( Y )

 

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

 

1. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın doğrudan ilişkili olduğu bilim dallarından biri de­ğildir?

A) Sosyoloji B) Psikoloji C) Felsefe D) Jeoloji E) Tarih

CEVAP: D

 

2. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat-sosyoloji ilişkisiyle ilgili değildir?

A) Edebî eserler yazıldıkları dönemin toplumsal hayatını yansıtır.

B) Edebiyat ve sosyoloji ortak bir amaca hizmet eder.

C) Edebî eserlerin yazıldığı süreçte yazar, sosyolojik araştırmalardan faydalanabilir.

D) Edebiyatın toplumu etkileme ve yönlendirme özelliği vardır.

E) Edebî metinler sosyal hayatın bir parçasıdır ve sosyal bir çevrede ortaya çıkar.

CEVAP: B

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir