9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları – Ekoyay Yayınevi – 2014-2015 – Sayfa 20

9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları – Ekoyay  Yayınevi – 2014-2015 – Sayfa 20

1.    “Edebiyat ve Sosyoloji” adlı metinden hareketle edebiyatla sosyoloji arasındaki belirgin farklılıkların neler olduğunu sözlü olarak ifade ediniz.

Edebiyat bir sanat, sosyoloji bir bilimdir. Sosyoloji objektif (nesnel), edebiyat subjektif(öznel) kriterlerle hareket eder. Sosyoloji toplumsal olayları doğrudan algılar. Edebiyat toplumsal olayları kahramanların diliyle yansıtarak dolaylı bir dil kullanır. Edebiyatta toplumsal olaylara bakışta sosyolojiden farklı olarak bireysel yansıtma vardır. Sosyolojide terimler, edebiyatta sanatsal bir dil kullanılır.

2.    “Edebiyat ve Sosyoloji” adlı metninde yer alan “edebî eserin, edebiyat dışı kriterlere kurban edilmemesi” ifadesinden ne anladığınızı sözlü olarak ifade ediniz.

Edebi eserin bilim dalları gibi gerçeğe tamamen bağlı kalmasının sanat, estetik değerini  kaybedeceğini, etkileyiciliğini yitireceğini anlatmak için kullanılmıştır.

3. “Edebiyat ve Eğitim” adlı metinde edebiyatın insanı konu alan psikoloji ve sosyoloji gibi bilim dallarıyla ilişkisi nasıl ele alınmıştır? Sözlü olarak ifade ediniz.

Bu metinde sosyoloji, psikoloji gibi bilimlerin edebiyattan nasıl yararlandıkları anlatılıyor. Ruh bilimciler ve toplum bilimciler, eğitimciler vs öne sürdükleri görüşleri desteklemek için edebiyat eserlerindeki olayları, kahramanlarını davranışlarını örnek gösterirler. Toplumsal değişimleri ele alan roman ve hikayeler, sosyologlar için önemli belge niteliği taşımaktadır.

2. Etkinlik:

a) Aşağıdaki tabloda bu bölümde incelediğiniz metinlerde yer alan bazı terim ve kavramlar verilmiştir. Bu terim ve kavramların hangi bilim dalıyla ilişkili olduğunu belirleyerek tablodaki yerlere yazınız.

Terimler ve Kavramlar İlgili Bilim Dalı Terimler ve Kavramlar İlgili Bilim Dalı
Tanzimat  Tarih retorik Edebiyat
gelenek-görenek  Sosyoloji eğitim  Sosyoloji
bilinçaltı  Psikoloji estetik  Edebiyat

b) Sınıfa getirdiğiniz roman, hikâye, tiyatro gibi edebî metinlerde bilim dallarıyla ilişkili ne gibi bilgilerin bulunduğunu belirlemiştiniz. Elde ettiğiniz bilgilerden ve yukarıdaki tablo üzerinde yaptığınız çalışmadan hareketle edebiyatın diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklayınız.

BAKINIZ: Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir