9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları – Ekoyay – 2014-2015 – Sayfa 18

9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları – Ekoyay – 2014-2015 – Sayfa 18

9. sınıf Türk edebiyatı kitabı cevapları – değerlendirme cevapları, boşluk doldurma, doğru-yanlış, test değerlendirme soruları. Güzel sanatlar ve edebiyat değerlendirme soruları ve cevapları Ekoyay yayınları

A.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

Aklın kılavuzluğunda insanlığa faydalı olmayı amaçlayan bilim ile insan duygularına estetik bir bakış açısıyla yaklaşan sanat amaçları bakımından farklılık göstermektedir.

Mimari, heykel, resim plastik sanatlar olarak nitelendirilir.

B.Aşağıdaki cümlelerde yer alan bilgilerin doğru olup olmadığını belirleyerek uygun seçeneği işaretleyiniz.

Plastik sanatlar zanaatı ortaya çıkarır, zanaat da sanata fayda boyutu kazandırır.

Doğru ( D ) – Yanlış ( )

Güzel sanatların sınıflandırılmasında temel alınan ölçütlerden biri de eserin yapılış amacıdır.Doğru ( D ) – Yanlış ( )

Sanat eserleri öznel bir nitelik taşır.Doğru ( D ) – Yanlış ( )

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1.Edebiyatla ilgili aşağıda yer alan yargılardan hangisi yanlıştır?
A)Edebiyat insanı ve hayatı konu alır.
B)Edebî eserler estetik bir değere sahiptir.
C)Edebiyatın malzemesi dildir.
D)Edebiyat güzel sanatların bir şubesidir.
E)Edebî eserlerde toplumsal fayda bir esastır.
CEAVAP: E
2.Müzik, resim, mimarlık, sinema gibi güzel sanatlardan biri olan edebiyatın malzemesi dildir. Bir başka anlatımla edebiyatın ürünleri dille yaratılır. Nasıl ki her ses ürününü müzik, her renk ve çizgi ürününü resim sayamıyorsak her dil ürününü de edebiyat sayamıyoruz. Bir dil ürününün edebiyat niteliği kazanmasının ölçüsü, güzelliktir. Güzellik özle biçimin uyuşmasıdır. Sanatçının bunu sağlaması da seçtiği bir konuyu belirli bir amaç doğrultusunda dengeli bir kurgu, özenli bir biçem ve iyi bir anlatımla işlemesine bağlıdır.
Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A)Edebiyatın etki gücü, öteki sanat dallarına göre daha fazladır.
B)Her sanat dalının kendine özgü malzemesi ve yöntemi vardır.
C)Ortaya konan her yapıtın, herkes tarafından beğenilmesi beklenmez.
D)Edebiyat ürünlerinde aranan en önemli öge güzelliktir.
E)Bir edebiyat ürününün güzelliğini belirlemede konu ölçüt olamaz. _1997-ÖYS
CEVAP: D
Alıntı: http://ders-kitabi-cevaplari.blogspot.com.tr/2014/09/9-snf-turk-edebiyat-kitab-cevaplar_95.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir