9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları – Ekoyay – 2014-2015 – Sayfa 17

9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları – Ekoyay – 2014-2015 – Sayfa 17

4.“Şiirsiz Dünya Hayali” adlı metinde “Güzellik duygusu, faydadan önce gelmektedir, insanı hayvandan ayıran fark da budur.” cümlesinden anladıklarınızı sözlü olarak ifade ediniz.

Sanatın asıl gayesi insan ruhundaki güzellikleri ortaya koymaktır. İnsan temel ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmiyor ruhunu doyuracak güzellikler de arıyor. Yeme içme gibi bedensel ihtiyaçlarının yanında ruhunun ihtiyaç duyduğu güzellik arayışına giriyor.

5.“Bilgisayar icat edilmemiş olsaydı daha sonra mutlaka icat edilecekti. Ama Mimar Sinan, Selimiye Camisi’ni yapmamış olsaydı Selimiye Camisi hiç yapılmamış olacaktı.” cümlelerini sanat eserlerinin özgünlüğü bağlamında sanat ve sanatçı ilişkisini de dikkate alarak yorumlayınız. Ulaştığınız sonucu tahtaya yazınız.

Sanat eserinin özgün, biricik olduğu anlatılıyor. Bir sanat eseri biriciktir, benzeri yoktur. Örneğin bir bilgisayara işlemcisinden binlerce üretilebilir ama Van Gogh’un “İrisler” adlı resmi tektir, benzeri yoktur.

Bilim ve teknikte estetik amaç yoktur Sanat ise estetiği amaçlar. Sanat eserleri sanatçının üslubunu yansıtır.

6.Aynı yere ait olan aşağıdaki resim ile fotoğrafı inceleyerek hangisinde sanatçının yorumunun ön plana çıktığını tartışınız. Tartışma sonuçlarını sözlü olarak ifade ediniz.

Yukarıdaki görüntülerden birincisi resim, diğeri fotoğraftır. Resim sanatında sanatçı gerçeği olduğu gibi yansıtmaz, hayal gücünü kullanır. Resimde sanatçının yorumu ön plana çıkmıştır.

7.Çevrenizde yer alan bir müzeyi ziyaret etmeniz ya da sanat eserleri ile ilgili bir belgesel seyretmeniz istenmişti. Müzede ya da belgesel filmde yer alan eserlerin toplumsal (faydalı) ve sanatsal (estetik) özelliklerinin neler olduğunu sözlü olarak ifade ediniz.

8.Sanat eserlerinin korunmasının insanlık tarihi açısından önemi nedir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları tahtaya yazınız.

İnsanlığın kültürel varlığını devam ettirmesi, sonraki nesillere aktarması bakımlarından sanat eserlerinin korunması önemlidir.

9.“Her sanat eseri, yaratıcısının kendisidir.” ifadesinden ne anladığınızı sözlü olarak ifade ediniz.

Bir sanat eseri sanatçısının izlerini taşır. Sanatçının beğeni ve anlayışının bir yansımasıdır.

10. Rönesans, Avrupa’nın gelişiminde dönüm noktası olarak kabul edilen hareketlerden biridir. Rönesans, sanat yönüyle ön plana çıkmıştır. Bu bağlamda, sanatın ilerlemesi medeniyetlerin kurulmasında ne derece etkili olduğunu tartışınız. Tartışma sonuçlarını sözlü olarak ifade ediniz.

5. Etkinlik: Atatürk’ün edebiyat ve sanatla ilgili sözlerinden bazılarını renkli kâğıtlara yazarak sınıfınızın panosuna asınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir