12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

S.1. 1948-1949 Arap-İsrail savaşlarının sonuçlarını açıklayarak yazınız.

S.2. NATO’nun ortaya çıkmasının temel nedenlerini açıklayınız.(8p)

S.3. Yugoslavya’nın II.Dünya  Savaşı’ndan sonra Kominform’dan çıkarılmasının ve Rusya’dan kopmasının sebeplerini açıklayınız.(8p)

S.4. Marshall Doktrini’nin amacını açıklayınız.(8p)

S.5. Batı Avrupa Birliği hakkında(kuruluş tarihi,üyeler ve temel amacı ) bilgi veriniz.(8p)

S.6.Aşağıdaki olayları oluş sırasına göre ilkinden başlayarak sıralayınız.(8p)

A) Seato’nun Kurulması                                 B) Ürdün Buhranı

C)Yalta Konferansı                                           D) Balfour Doktrini

S.7.  …………………………………………………………………….…?

Yukarıdaki sorunun doğru cevabı “B” şıkkı ise siz uygun bir soru yazınız.(8p)

A)Balkan Paktı B) Varşova Paktı  C) Bağdat Paktı  D) Sadabat Paktı  E) Kellog Paktı

S.8. “Soğuk Savaş-Birleşmiş Milletler-İki Kutupluluk-Sovyet Rusya” k�gelişmeleri aşağıdakilerden hangisine yönelik değildir?(8p)
A ) Halk üzerinde etkisini arttırmak
B)Batı Berlin ile ilişkiyi koparmak
C)Almanya’dan hemen çekilmek
D)Batılıların Almanya’yı birleştirme isteklerine engel olmak
E) Sovyet fikirlerinin benimsenmesini sağlamak

S.9. Sovyet Rusya’nın 1948  Berlin Krizi’nde;

I.Ulaşımı tamamen kesmesi,

II. Elektrik santralini kapatması,

III.Doğu Berlin Belediyesi’ni kurması,

gelişmeleri aşağıdakilerden hangisine yönelik değildir?(8p)

A ) Halk üzerinde etkisini arttırmak

B)Batı Berlin ile ilişkiyi koparmak

C)Almanya’dan hemen çekilmek

D)Batılıların Almanya’yı birleştirme isteklerine engel olmak

E) Sovyet fikirlerinin benimsenmesini sağlamak

 

S.10. I. Uluslar arası sorunların tamamen çözülmesi,

II. Fas,Tunus ve Cezayir gibi ülkelerin bağımsız olmaları,

III. Yenik devletlerle yapılan barış antlaşmalarının uygulanması

IV. Milletler cemiyetinin kurulması

Yukarıdaki gelişmelerden hangisi veya hangileri II.Dünya Savaşı’nın sonuçları ile ilgili değildir?(8p)

A)Yalnız I    B)  I ve II   C)  II ve III   D)II ve IV  E) I ve IV

 

S11. Doğru-Yanlış soruları:(12p)

A) Robert Schuman Avrupa’nın birleşmesi için çaba harcayan Fransız diplomattır.(   )

B) Filistin’de İsrail’in  kurulmasına kadar hakim olan devlet İtalya’dır.(  )

C) Marshall Programı çerçevesinde en fazla yardım alan ülke Çin olmuştur.(  )

D) Charles de Gaulle İspanya  Cumhurbaşkanlığı yapmış dvlet adamıdır.(  )

E)Stalin II.Dünya savaşından sonra Türkiye’nin toprak bütünlüğüne çok önem vermiştir.(  )

F)Birleşmiş Milletler’de bütün üyeler aynı dercede eşittir.(  )

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.