Din Kültürü Dersi 10. Sınıflar 1. Dönem 1. Yazılı Soruları (Test)

Din Kültürü Dersi 10. Sınıflar 1. Dönem 1. Yazılı Soruları (Test)

1. Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim ile ilgili söylenemez?

a)  Kurandaki ifadelerin bazıları kapalıdır ya da mecaz anlamlar içerir.

b)  Kuran evrensel bir kitaptır.

c)  Kuranın her dönemde tekrar tekrar okunup zamanın şartlarına göre yeniden yorumlanması gerekir.

d) Kuran dinimizle  ilgili bütün konularda ve ibadetlerle ilgili ayrıntılı bilgiler verir.

 

2-“İnmemiştir hele Kur’an şunu hakkıyla bilin;

Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için.”

M. Akif ERSOY bu şiiriyle neyi anlatmak istemiştir?

a) Hem mezarlıkta Kuran okumanın ve hem de fal bakmanın dinde yasak olduğunu anlatmak

b) Falcılığın yasak olduğunu anlatmak

c) Mezarlıkta Kur’an okunabileceğini anlatmak

d) Kur’an’ın doğru anlaşılması gerektiğini anlatmak

 

3. Kuran-ı Kerim’e göre  kıyametin ne zaman kopacağının bilgisi nasıl verilir?

a) Kıyametin vaktini  Allah ve Peygamberimiz bilir.

b) Kıyametin zamanını, Allah sadece peygamberlerine bildirmiştir.

c) Kıyametin vaktini ilim adamları bilir.

d) Kıyametin vaktini sadece Allah bilir.

 

.

 

4- Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ın doğru bir şekilde anlaşılıp yorumlanabilmesi için önem verilmesi gereken ilkelerden biri değildir?

a)  Kuran-ı Kerim’in indirildiği dönemin sosyal, kültürel,  coğrafi  ve ekonomik  şartları iyi bilinmelidir.

b)  Başta hadis olmak üzere akaid, fıkıh, kelam, İslam tarihi gibi ilimler konusunda bilgi sahibi olunmalıdır.

c)  Tefsir yapabilmek için  Kuran’ın indirildiği  dil olan Arapça çok iyi bilinmelidir.

d) Kur’an-ı Kerim bütün dil özellikleriyle birlikte Arapçadan Türkçeye tercüme edilmelidir.

 

5- Kur’an-ı Kerim’in ele aldığı konularla  ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)  Kur’an-ı Kerim, gözle görülmeyen varlıklar  ile ilgili bilgiler verir.

b)  Kur’an-ı Kerim, evrenin yaratılışı ile ilgili bilgi verir.

c)  Kur’an-ı Kerim, kıyamet ile ilgili bilgiler içerir.

d)  Kur’an-ı Kerim, örf ve adetlerle ilgili emirler içerir.

 

6- Her insanın doğuştan sahip olduğu bazı temel hak ve özgürlükler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
a)Yaşama hakkı         b) Sağlık hakkı

c) İbadet hakkı            d) Vergi vermek

7- Aşağıdakilerden hangisi  yaşama hakkı ile ilgili olarak dinimizin yaklaşımı değildir ?

a) Cana kıymayı dinimiz büyük günahlardan saymıştır.

b) Savaş esnasında sivil –asker  ayrımı yapmadan düşman öldürülebilir.

c) Dinimiz bir insanın öldürülmesini, bütün insanları öldürmek gibi kabul eder.

d) Dinimize göre her insanın canı kutsal ve dokunulmazdır.

 

8-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın ele aldığı ve insanla ilgili üç temel amaçtan biri değildir?

a) Doğru bilgi                b)Doğru inanç

c) Doğru davranış         d) Tabiat düzeni

 

 9- “Her kim başkalarının ayıplarını, kusurlarını yakalamak için uğraşırsa Allah da onun ayıplarını ortaya koyar.”

       Yukarıdaki hadis, hangi temel hak ve özgürlükle ilgilidir?

a)Özel yaşamın gizliliği hakkı  b)Düşünce özgürlüğü c) İnanç özgürlüğü                 d) Yaşama hakkı

 

 

10- Bir insanın başkalarına zarar vermeden, düşündüğü ve dilediği şeyi yapabilmesine ne ad verilir?

a) Hak      b) Özgürlük     c) Tercih      d) Hukuk

 

11- Aşağıdakilerden hangisi İslamın düşünce özgürlüğü anlayışı ile bağdaşmaz?

a) İslam dininde farklı düşünce ve yorumlara müsaade edilmemiştir.

b) Peygamberimiz, yapacağı işlerde arkadaşlarının görüşlerini almıştır.

c) Peygamberimiz, aile bireylerinin görüşlerine önem vermiştir.

d) Peygamberimiz, Uhud savaşında kendi görüşü farklı olmasına rağmen, çoğunluğun görüşünü uygulamıştır.

 

12- Kur’an’ın  Arapçadan bir başka dile çevrilmesine ne ad verilir?

a) Açıklama      b)Tefsir

c)Müfessir        d) Meal

 

13-“ Bu Kur’an, ayetleri üzerinde düşünsünler ve aklı olanlar ders alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek kitaptır”  ayetine göre Kur’an-ı Kerim’in gönderilmesindeki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir ?

a)Ramazan ayında okumak

b)Mezarlık ziyaretlerinde okumak

c)Sadece okuyup sevap kazanmak

d)Okuyup anlamak ve hayatımıza uygulamak

 

14-İslâm’ın inanç esasları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a) Kelime-i şahadet, Allah’a, meleklere, kitaplara iman,

b) Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete, kadere iman
c) Namaz kılmak, oruç tutmak, Allah’a, peygamberlere iman,
d) Kelime-i şahadet, namaz, oruç, hac, zekât

 

15- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin eğitim hakkına verdiği öneme ilişkin uygulamalardan biri değildir?

a) Namazlardan sonra  Müslümanları dini, ahlaki ve toplumsal konularda bilgilendirmiştir.

b) Müslümanları okuma yazma öğrenmeye teşvik etmiştir.

c) Mescid-i Nebi’nin bitişiğine suffe denilen bir yer yaptırarak burada kalanların çeşitli konularda öğrenim görmelerini sağlamıştır.

d)  İlim  öğrenmenin  sadece  müslüman erkeklere  farz olduğunu söylemiştir.

 

16- Peygamberimiz, Medine’ye gelen  Hristiyan bir heyetin Mescid-i Nebi’de ibadet etmesine izin vermiştir. Peygamberimizin bu tavrı hangi temel hak ve özgürlükler ile ilgilidir?

a)Özel yaşamın gizliliği hakkı b) İbadet hakkı

c)İnanç özgürlüğü                   d) Düşünce özgürlüğü

 

17- Kur’an-ı Kerim’de aşağıda sayılan konulardan hangisi bulunmaz?

a) Allah’ın varlığı ve birliği konusu

b) İbadetlerle ilgili konular

c) Ahlak kuralları

d) Namazın kılınış şekli

 

18- “Kur’an’ın açıklanıp yorumlanmasını konu alan ilim dalıdır.” Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Tefsir      b) Meal    c) Tecvit    d) Mukabele

19. Kul hakkını  telafi etmenin yolu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tevbe etmek

b) Sadaka vermek

c) Yapılan haksızlığı gidermek ve mağdur olan kimseden helallik almak

d) Dua etmek

 

20. “İnkarcılar onu (Allah’ı) bırakıp hiçbir şey yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile ne zarar ne fayda verebilen, öldürmeye, hayat vermeye ve ölüleri yeniden diriltip kabirden çıkarmaya güçleri  yetmeyen tanrılar edindiler.” Ayette vurgulanan  konu en kapsamlı olarak aşağıdakilerden hangisidir?

a) İnsanların kendi elleriyle yaptıkları  putlara tapmasının yanlışlığı vurgulanıyor.

b) Putların hiçbir şey yaratamadığı anlatılıyor.

c) Putların ölüleri diriltemeyeceği ifade ediliyor

d) Putların kendilerine zarar ve fayda veremeyeceği anlatılıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir