Versailles Antlaşması (28 Haziran 1919)

KPSS ders notları: Versailles Antlaşması (28 Haziran 1919)

1. Dünya Savaşı sonrasında ilk barış antlaşması Almanya’yla imzalanmıştır.

440 maddeden oluşan Versailles Antlaşması’na Almanlar “Diktat” adımı vermişlerdir.

Versailles Antlaşması’nın önemli maddeleri şunlardır:

1. Almanya, Milletler Cemiyeti ile ilkelerini itirazsız kabul edecektir.

2. Almanya, Belçika’ya Eupen, Malmedy ve Moresnet’i verecektir.

3. Almanya, Fransa’ya Alsace Lorraine ile Saar bölgesini verecektir.

4. Almanya, Polonya’ya Poznan ve Batı Prusya’yı verecektir. (Böylece Polonya denize ulaşmış oluyor.)

5. Dantzig şehri, Milletler Cemiyeti’nin himayesinde serbest şehir olacaktır.

6. Belçika’nın tarafsızlığının kaldırılmasını Almanya kabul edecektir.

7. Ren nehrinin doğu ve batı kıyıları 50 km’lik bir şerit halinde askersiz bir alan olduğunu Almanya kabul edecektir.

8. Almanya, Avusturya ile birleşmemeyi taahhüt edecek ve Avusturya, Çekoslovakya ve Polonya’nın bağımsızlığını tanıyacaktır.

9. Almanya’da zorunlu askerlik kaldırılacak ve Alman ordusu yüz bin kişiye inecektir. Deniz kuvvetleri sınırlandırılarak denizaltı ve uçak yapmayacak, bütün gemilerini müttefiklere teslim edecektir.

10. Almanya, savaş tazminatı olarak 56 milyar dolara ödeyecektir. (Bu miktar daha sonra 33 milyar dolara indirilmiştir.)

11. Almanya bütün sömürgelerinden vazgeçecektir. Ayrıca Almanya, müttefiklerin Türkiye ile Bulgaristan’da elde edecekleri hakları şimdiden kabul edecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir