10. Sınıf Beslenme Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

10. Sınıf Beslenme Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

A. Aşağıdaki cümleleri kutu içerisindeki sözcüklerden uygun olanlarıyla tamamlayınız (3’er puan).

WHO – arttıkça – protein – FAO – haloenzim – çift yönlü

     1. Enzimler genellikle ………………………….çalışır ve özgüldür.

     2. Apoenzim ile koenzimin birlikte oluşturduğu gruba………………….………….. denir.

     3. Genellikle ortamda ki enzim miktarı …………………….., tepkimenin hızı da azalır.

     4. Enzimler …………………….yapısında olduklarından ortamın sıcaklığından etkilenir.

5. Dünya Sağlık Örgütüne kısaca……………denir.

 

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli olan soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz (5’er puan).

    1. Bireyin; yaşına, cinsiyetine, fiziksel etkinliğine ve özel durumuna göre enerji ve besin

ögelerini yeterince almasına ne ad verilir?

A) Dengesiz beslenme      B) Besin ögesi    C) Yeterli ve dengeli beslenme    D) Kilokalori

 

2. Aşağıdakilerden hangisi kötü beslenmenin zararlarından değildir?

A) Verimli ve üretken olma                           B) Hastalık seyrinin ağır ve uzun olması

C) Bağışıklık sisteminin zayıflaması            D) Sağlıklı karar verememe

 

    3. Yeterli ve dengeli beslenmeyen kişilerde aşağıdaki durumlardan hangisi görülmez?

A) Hastalıklara çabuk yakalanır.                  B) Vücut direnci artar.

C) Kansızlık ve zayıflık görülür.                   D) Hastalıkları uzun ve ağrılı geçer.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Ülkemizde beslenme sorunlarının başında gelen nedenlerden

biri değildir?

A) Beslenme bilgi düzeyinin yetersizliği       B) Ekonomik düzeyin yüksek olması

C) Yanlış beslenme alışkanlıkları                 D) Hızlı nüfus artışı

 

5. Uluslararası Gıda ve Tarım Örgütünün kısaltması hangi seçenekte verilmiştir?

A) WHO             B) UNİCEF               C) FAO                      D) UNDP

 

C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını yazınız (10’ar puan).

1. Yetersiz ve dengesiz beslenme nedir? Açıklayınız.

2. Başlıca beslenme sorunları nelerdir? Maddeler halinde yazınız.

3. Gıdalarda istenmeyen enzimatik değişiklikler nelerdir? Örneklerle açıklayınız.

4. Hipofiz bezi hormonlarından iki tanesinin işlevini yazınız.

5. Böbrek üstü bezlerinden adrenalinin başlıca işlevlerinden iki tanesini yazınız.

6. Cinsiyet hormonlarından androjen ve östrojen hormonlarının işlevini yazınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir