Zamirler (Adıllar)

Zamirler (Adıllar)

Zamirler, zamir çeşitleri, kelime halindeki zamirler, ek halindeki zamirler – zamirlerin özellikleri

Bu yazımızda zamirler hakkında bilgi veriyoruz.

ZAMİRLER (ADILLAR)

İsim olmadıkları halde ismin yerine kullanılabilen; ismin, söz grubunun ya da bir cümlenin yerini tutan sözcüklere zamir denir.

Ahmet, kitapları masanın üstüne bırak.

Sen, bunları şuraya bırak? cümlelerinde Ahmet yerine “sen” zamiri, kitapları yerine “bunları” zamiri, masanın üstüne yerine “şuraya zamiri” kullanılmıştır.

 

Bu sıralar çok sinirli, buna bir anlam veremiyorum. (Bu cümlede “buna” zamiri, “Bu aralar çok sinirli.” cümlesinin yerini tutmuştur.

Yerine kullanıldıktan ismin özelliğine göre beşe ayrılır.

  1. Şahıs Zamiri (Kişi Zamiri)

 

Kişi adı yerine kullanılabilen zamirlerdir Ben, sen, o, biz, siz, onlar.

Ben, senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.

Beni niçin çağırmadın?

Sana söyleyeceklerim var.

Ben, sen yok, biz varız.

 

• Şahıs zamirleri iyelik eki almaz, tamlanan olmaz.

Bu memleket bizim.

Benim evim çok rahat.

 

Dönüşlülük Zamiri

Varlık isimleri yerine kullanılabilen “kendi” zamiridir.

Bu başarıya kendiniz ulaştınız.

Köpeği kovuyoruz, kendi geliyor.

Onu kendim çalıştırdım.

 

Dönüşlülük zamiri kişi zamirleriyle birlikte kullanıldı­ğında anlamda pekiştirme yapar. Bu durum anlatım bozukluğuna yol açmaz.

Bu elbiseyi ben kendim diktim.

Bu yemeği ben kendim yaptım.

 

  1. İşaret Zamiri

Varlık isimlerinin yerini işaret bildiren sözcüklerle tutan zamirlerdir.

Parayı bu çalmış.

Şu çok güzel.

O, babam için aldığım hediyeydi.

 

“Bu, şu, o” zamirlerinin çekim eki almış halleri de işaret zamiridir.

 

Buna, şunu, bunlar, şunlar, onlar, orada, oraya, oranın, şundan, burası, şuralar, beriki, öteki…

 

DİKKAT: “O” ve “onlar” sözcükleri kişi adlarının yerlerini tutacak şekilde kullanıldıklarında kişi zamiri; insan dışı varlıkların yerine kullanıldığında işaret zamiri olurlar.

“Bizi şirketten o alacak.” (kişi zamiri)

O, yemediğim tek yemektir.’ (işaret zamiri)

 

  1. Belgisiz Zamir

Varlık isimlerinin yerini belirsizlik ifade eden sözcüklerle tutan zamirlerdir.

Kimileri, bazısı, biri, başkaları, birçoğumuz, hepsi, kimse, kimi, şey, falan, filan, tümü, bütünü, herkes, azı, çoğu, herhangi biri, birkaçı, her biri, hiçbiri…

 

Belgisiz sıfatlar iyelik eki alarak belgisiz zamir olur.

Kimi insanlar çalışmayı sever, (belgisiz sıfat)

Kimileri çalışmayı sever, (belgisiz zamir)

 

  1. Soru Zamiri

Varlık isimlerinin yerini soru ifade eden sözcüklerle tutan zamirlerdir:

Hangisi, ne. kim, neye, kime, nereye, kimde, nerede, kimden, nereden, kimi, neyi, kimler, neler kaça…

Hangisiyle gidelim?   

Kitabı kaça aldın?

Ne istiyorsunuz?     

Nereden aldınız?

Nereye gidiyorsun?

Neyden yapılmış bu?

Kaçınız sınava girdiniz?

Kimi aramıştınız?

 

EK HALİNDEKİ ZAMİRLER

Sözcük halinde zamirlerin dışında ek halinde zamirler de vardır.

  1. İlgi Zamiri

İsimlerin yerini tutan -ki ekidir.

Benim kalemim kaybolmuş, seninkini alabilir miyim? (seninkini= senin kalemini “ki” ilgi zamiri bu cümlede “kalemin yerine kullanılıyor.)

 

  1. İyelik Zamiri

Sonuna geldiği varlık isminin kime, neye ait olduğunu bil­gen eklere iyelik zamiri denir. İyelik ekleri aynı zamanda iyelik zamiridir.

 

Kendi sınıfını hala bulamadın mı?

Evimi satacağım.

 

ZAMİRLERİN ÖZELLİKLERİ

Zamirler isim çekim eki alabilirler:

Sana, sizin, kimileri, birçoğu…

 

Zamirler, yapım eki alıp isim olabilirler.

Bencil, benlik, kimsesizlik

 

Ek fiil alarak yüklem olabilirler:

Beni hayattan bezdiren sendin.

 

Edatlarla birlikte grup oluşturabilir:

Bize göre, senden başka

ZAMİRLERLE İLGİLİ TEST SORULARI

ZAMİRLERLE İLGİLİ TEST SORULARI 2

ZAMİRLER- ONLİNE TEST SORULARI

ZAMİRLER KONU ANLATIMI

ZAMİRLER 20 SORU TEST (Cevaplı)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir