9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

1-Ülkelerin gelişmişlik ölçütlerinden biri olan aktif nüfus oranı ve aktif nüfusun faaliyet kollarına göre dağılımında belirleyici olan faaliyet kollarını yazınız.

 

2-Bir bölgede kadın ve erkek nüfus arasındaki farkı hangi faktörler etkiler?

 

 

 

 

3-GAP bölgeye ne gibi yenilikler getirmiştir?

 

 

4-Menteşe Yöresi,sıcaklık ve yağış şartları uygun olmasına rağmen az nüfuslanmıştır.Neden?

 

 

 

 

5-Dağınık kır yerleşmelerinin özelliklerini maddeler halinde yazınız.

 

 

 

 

B-Aşağıda Boş Bırakılan Yerleri Doldurunuz (Her sorunun tam doğru cevabı 2 puandır)

 

1-Tarım arazisinin geniş, su kaynaklarının sınırlı olduğu yerlerde …………….. yerleşmeler yaygındır.

 

2-Yerleşmenin yükselti sınırının Akdeniz kıyılarında fazla olmasının nedeni …………….dır.

 

3-Türkiye’deki sıcak su kaynaklarının dağılışı…………………………….. ve  ..………………. alanlarla paralellik gösterir.

 

4-Beslenme kaynaklarının fazla, buharlaşmanın az olduğu denizlerde …………………. oranı düşüktür.

 

5-………………….. ,art bölge, ekonomik olarak limanı besleyen, limanla etkileşen alandır.

 

6-Batı ve Güneydoğu Toroslar ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da genellikle çobanların çadırlarından oluşan geçici yerleşmelere ……….. denir.

 

7-Kırsal nüfusun geçimi önemli ölçüde ……………….. ve …………………dayanmaktadır.

 

8-Türkiye’de batıdan doğuya doğru gidildikçe akarsuların …………………artar.

 

9-Bir akarsuyun kollarıyla beraber sularını topladığı bölgeye ……..………………….. denir

 

10-Cumhuriyet döneminde ilk kapsamlı nüfus sayımı …………… yılında yapılmıştır.

 

 

 

C-Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların sonuna “D” yanlış olanların sonuna “Y” koyunuz.

 

(Her sorunun doğru cevabı 2 puandır)

 

1-Karstik kaynaklar nüfusun dağılışını etkiler. (    )

 

2-Ülkemizden 1960-1965 yıllarında yurt dışına çalışmak için işçi gitmesi nüfus artışında yavaşlamaya neden

 

olmuştur. (    )

 

3-İnsanların doğdukları yerden  başka yerlere geçici ya da sürekli olmak üzere taşınmasına yerleşme denir. (    )

 

4-Büyük Çekmece Gölü volkanik set gölüdür. (    )

 

5-Kıyı Ege’nin yerleşme şekli dağınıktır. (    )

 

6-Ülkemizde gittikçe doğum ve ölüm oranlarında bir düşüş gözlenmektedir. (    )

 

7-Türkiye’nin bütün baraj göllerinde kültür balıkçılığı yapılır. (    )

 

8-Bir bölgede doğum oranı az olduğu halde, nüfusun hızla çoğalmasının nedeni diğer bölgelerden göç almasıdır. (    )

 

9-Türkiye’deki akarsuların akım ve rejim özelliklerinin farklılık göstermesinin en önemli nedeni değişik iklim koşulları ve yer şekilleridir. (    )

 

10-İskenderun’un gelişmesinde bu şehrin bir liman şehri olmasının önemi büyüktür. (    )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir