12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları – Lider Yayınları 2013-2014- Modernizmi Esas Alan Eserler – Sayfa 194

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları – Lider Yayınları 2013-2014- Modernizmi Esas Alan Eserler – Sayfa 194


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• Modern kavramıyla lüks ve çağdaş kavramları arasında bir ilişki yoktur. ( Y )

• Modernizmi esas alan eserlerde geleneksel anlatım ve yapı reddedilir. ( D )

• Modernizm aklın esas alındığı toplumsal bir dönüşüm sürecidir. ( D )

2. Aşağıda verilen yazarlardan hangisi modernizmi esas alan anlaşıya bağlı olarak eser verme­miştir?

A) Oğuz AtayB) Nezihe MeriçC) Bilge Karasu

D) Orhan PamukE) Peyami Safa

Cevap: E (Peyami Safa)

3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• Modernizmi esas alan yazarlar Batı’daki varoluşçuluk düşünce akımından etkilenmişlerdir.

• Modernizmi esas alan yazarların oluşturduğu edebiyat geleneğimodern edebiyat diye anılmaktadır.

4.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.