5. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

5. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

SORULARIN GÖRSELLİ TAM HALİ İÇİN WORD DOSYASINI İNDİRİNİZ

1) Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri doğru olacak şekilde doldurunuz.(dik, paralelkenar, 360, yamuk, 180, eşit, 90 )
a) Eşkenar dörtgenin bütün kenarları birbirine …………. uzunluktadır.
b)En az iki kenarı paralel olan dörtgene………………denir
c)Dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamı………derecedir
d) Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı ………. derecedir.
e) Karenin köşegenleri birbirini ……… olarak ortalar.

2) Kısa kenar uzunluğu 23,4 cm ve uzun kenar uzunluğu 14,6 cm olan dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?

3) Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisinin yüzler basamağında 6, yüzde birler basamağında 7 rakamı vardır?
A) 106,070      B) 160,07      C) 671,072         D) 672,72

21-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?  

A) % 45 < % 65 < % 70 < % 5

B) % 5 < % 45 < % 65 < % 70

C) % 70 < % 65 < % 45 < % 5

D) % 5 < % 65 < % 45 < % 70

 

 22-)  5, 618 ondalık kesri ile ilgili hangisi yanlıştır?                                                                       

  A) “Beş tam binde altı yüz on sekiz” şeklinde okunur.

  B)  5 şeklinde gösterebiliriz.

  C)  1 rakamının basamak değeri 0,1’dir.

  D)  6 rakamının basamak değeri 0,6’dir.

12-)   0 , 7 , 1 , 2 rakamlarını birer kez kullanarak

yazılabilecek en küçük ondalık kesri yazan Ali,

aşağıdaki hangi seçenekte bu sayıyı doğru yazmıştır?

 

A ) 0,172     B ) 0,127    C ) 0,271                 D ) 0, 217

 13-) Çevresinin uzunluğu 36 cm olan karenin bir kenar

uzunluğunu aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 9 cm       B)  8 cm      C) 7 cm      D)  6 cm

İNDİR : 5. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir