11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

11. sınıfların biyoloji dersi 2. dönem 2. yazılı soruları aşağıdadır.

Biyoloji Dersi II. Dönem 2. Yazılı Soruları

Ad- Soyad: Sınıf: No:

A) Aşağıda Verilen Bilgileri Doğru (D) veya Yanlış (Y) Olarak İşaretleyiniz. ( Her Soru 2 Puan)

( ) 1-Balıklar ters akım sistemiyle sudaki oksijenden daha

fazla yararlanır.

( )2- Bitkilerde gaz alışverişini sağlayan yapılar stoma ve

lentiseldir.

( ) 3-Bir hücrelilerde gaz değişimi hücre zarından gerçekleşir.

( ) 4-Trake solunumu yapan canlıların kanındaki oksijen

miktarı, solungaç solunumu yapanlardan fazladır.

( ) 5- Antibiyotik kullanımı, bağışıklığı artırır.

( ) 6-Aktif bağışıklık, pasiften uzun sürelidir.

( ) 7-Lenf sıvısında hemoglobin bulunmaz.

( ) 8-Atardamardaki kan basıncı toplardamardan fazladır.

( ) 9-Koroner damarların temel görevi miyokardı

beslemektir.

( )10-Bağısaktan emilen aminoasitler, kalbe ulaşmak için

peke sarnıcından geçer.

B) Aşağıda Verilen Cümlelerdeki Boşluklara Uygun Sözcükler Yerleştiriniz. ( Her Soru 3 Puan)

1- Kan ve vücut hücreleri arasında, doku sıvısı aracılığıyla gerçekleşen solunuma …… solunum denir.

2- Ergin kurbağalarda ………. ve …..…… solunumu

gözlenir.

3- ……………. solunumu yapan canlıların kanlarında

solunum pigmentine rastlanmaz.

4-Kalpten çıkan kanın akciğerlere gidip yeniden kalbe

dönmesine, ………….. kan dolaşımı denir.

5-Vücudun, hastalık yapıcı mikroorganizmalara karşı

gösterdiği dirence …….…….. denir.

6-Toplardamarlardaki kan akış hızı, kılcal damarlardan

………….. dır.

7- Kalbi besleyen damarlara ………….… denir.

8- Lenf dolaşımı sırasında, kilus borusundaki lenf ilk

önce ………. ……….., na taşınır.

9- Yemek borusunda ……………. hareket gözlenir.

10- Suyun, buhar halinde stomalardan dışarı verilmesine

……………. denir.

C) Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız. ( Her Soru 3 Puan)

1) Dış solunumu açıklayınız.

2)Hayvanlarda görülen başlıca solunum tipleri hangileridir?.

3) Bitkilerde gaz değişimini hangi yapılar sağlar?.

4) Kanın görevlerinden üç tanesini yazınız?

5) Büyük kan dolaşımını açıklayınız.

6) Atar ve toplardamar arsındaki farklardan üç tanesini yaz.

7) İnsanda kalbi meydana getiren tabakaları içten dışa doğru yazınız.

8) Açık ve kapalı dolaşım arasındaki farklardan üç tanesini yazınız.

9) Kan hücrelerinden üç tanesinin ismini yazınız.

10) Lenf sistemi kaç bölümde incelenir. İsimlerini yaz.

D)Aşağıdaki Sorularda Doğru Seçeneği İşaretleyiniz.

(Her Soru 2 Puan)

1) Aşağıdaki canlılardan hangisi solunumu için gerekli oksijeni

doğrudan atmosferden alamaz?

A) Kirpi B) Balina C) Kefal D) Sinek E) Timsah

2) Aşağıda verilen canlılardan hangisinin özel bir solunum organı yoktur?

A) Hidra B) Arı C)Semender D) Yılan E) Yarasa

3) Aşağıdaki canlılardan hangisinde solunum sisteminin, dolaşım sistemi ile doğrudan bir ilişkisiyoktur?

A) Balık B) Kurbağa C) Böcek D) Sürüngen E) Kuş

4) Aşağıdaki canlılardan hangisinde kan, oksijeni dokulara kadar taşımaz?

A) Balık B) Kuş C)Çekirge D)Toprak solucanı E)Sülük

5. Solunum organlarında temizlenen kan, aşağıdaki canlıların hangisinde kalbe uğramadan vücuda gönderilir?

A) Memeli B) Yılan C) Kurbağa D) Balık E) Kuş

6. Aşağıdakilerden hangisi lenf sıvısında bulunmaz?

A) Akyuvar B) Antikor C) Aminoasit

D) Glikoz E) Alyuvar

7)Aşağıdaki dolaşım bölümlerinden hangisindeki kanda karbondioksit miktarı en fazladır?

A) Akciğer atardamarı B) Karaciğer toplardamarı C)Böbrek atardamarı D) Akciğer toplardamarı

E) Aort damarı

8) Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar dışına çıkamaz?

A) Glikojen B) Aminoasit C) Su D) Oksijen E) Üre

9) Aşağıdakilerden hangisi kanın pıhtılaşmasında doğrudan

görevli değildir?

A) Ca++ B) Fibrinojen. C) Trombosit.

D) Protrombin E) Albumin

10) Aşağıdakilerden hangisi mideye gelen bazı mikroorganizmaların ölmesini sağlar?

A) Mukus B) HCL C) Pepsinojen D) Rennin E)Lipaz

BAŞARILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.