9. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

1. Seyrettiğiniz bir film veya tiyatro oyununu, okuduğunuz hikayeyle anlatım biçimi bakımından karşılaştırırsak aradaki fark nereden kaynaklanır? Yazınız.
  
2. Bir spor karşılaşmasının radyodan yayınlanması ile televizyondan yayınlanması anlatım yolları bakımından üzerimizde ne gibi etkiler bırakır? Duyu organlarımızla ilişkilendirerek karşılaştırınız. 
3. Anlatmaya bağlı edebi metinler kaça ayrılır? Adlarını yazınız.
                                                                                              
4. Roman, hikaye, masal ve destanları göz önüne alarak bu türlerin ortak yönlerini defterinize yazınız.
  
5. “ O evde, ramazan gecelerinde Ahmet Ağa beni Karagöz’ götürdü. Üsküdar Çarşısı’nda büyük bir kahvede oynarlardı. Sokakları kalabalık, alay alay çocuk, hatta büyükler kahvenin bahçesine dolarlardı. Sinekli Bakkal’daki Kız Tevfik bu akşamların bende bıraktığı intibadan bir hayli şey almıştır. Kahveye seyirciler için birer iskemle konur, orta yerde küçük beyaz bir perde, üstünde acayip bir ejderha resmi dolaşır, arkasında esrarlı bir vızıltı işitilir. Küçük seyirciler ayaklarını yere vurarak: ‘Başlar mısın, başlayalım mı?’ diye bağırır dururlardı. Nihayet teflerin çalması ve perde arkasından gelen şarkı seyircileri teskin eder ve sonra da oyun başlardı.”                                                                                                                           Halide Edip Adıvar
Sinekli Bakkal romanından alınan bu bölümden hareketle romanın yazıldığı dönemin zihniyeti ile ilgili olarak neler söylenebilir? Yazınız.
  
TÜNEK AHMET
Ahmet de dalmış uykuya. Battaniyesinin yarısı üzerinde, yarısı denizde, güverteye uzanmış. Göğsüne, başına, ayaklarına, kollarına kuşlar konmuş! Adamı uyandırdık. Utandı. Fakat ne bileyim; o bizden utandığı için biz daha beter utandık. Laf ve iş olsun diye suyumuz olmadığı için geldiğimizi söyledik. Teknedeki varilin suyunu denize boşaltıp Ahmet’ten su aldık. Ahmet bize bir kıtır attı. Seferdeyken, ters rüzgarın kendisini bu yaban yere attığını söyledi. Adalardaki fenerlerin her biri göz kırparak, Ahmet’in söylediklerini tatlı tatlı yalanlıyorlardı! Böyle yalanın ışığı, güneşi donuk ve sönük bırakır… Ahmet’in üstünkörü yalanına hepimiz sevindik, inanmışız gibi yaptık.
Meğer herif her yıl oraya gider ve boğulacak olan kuşlara, gönlünü kurtarıcı tünek edermiş.
Poyraz Hasan’ın anlattıklarına göre kuşların güneş ışığından türkü yapmaları gibi, Ahmet de kuşların türkülerinden ve güneş ışığından kuşlara tünek yapmıştı.
Bundan sonra Ahmet, “Tünek Ahmet” diye anılır oldu…
6.Yukarıda Tünek Ahmet adlı hikayeden bir bölüm verilmiştir. Bu bölümde yapıya ait unsurlardan hangilerinin olduğunu yazınız.
  
7. Yukarıdaki alıntı, hikayenin serim, düğüm, çözüm bölümlerinden hangisine ait olabilir? Açıklayınız.
8. “Jefferson’da pazartesi gününün de haftanın diğer günlerinden farkı yoktu artık. Telefon ve elektrik şirketleri sokakları gölgeleyen güzelim çınar ağaçlarını, akasyalar ve akağaçları kesmiş, kazılan kaldırımlara üzüm kabartmalarıyla süslü çirkin demir direkler dikmişlerdi.” paragrafında mekanın nasıl ele alındığını defterinize yazınız.
9. Gözlemci anlatıcının bakış açısı hakkında bilgi veriniz.
10. Benim adım dertli dolap
 Suyum akar yalap yalap
Mısralarında hangi edebi sanat vardır? açıklayınız.(4)
 11. Neden böyle düşman görünürsünüz?
  Yıllar yılı dost bildiğim aynalar.
Mısralarında hangi edebi sanat vardır? açıklayınız.(4)
12. Edebi metinleri metin ve gelenek açısından değerlendirerek aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doldurunuz ?(5)
*Edebi metinler, kendilerinden önceki  ve sonraki edebi metinlerle ………………, ………….……., ………… ve  zihniyet bakımından  ilişkilidir.
*Bu özellik , edebi metinlerin bir  ………………..  devamı olduğunu gösterir.

*Bir edebi eser yazıldığı dönemden bağımsız ele alınamaz. Yazar yaşadığı toplumun ………………. ve sanat    anlayışlarını eserlerine yansıtır.

CEVAPLARI:

1. Seyrettiğiniz bir film veya tiyatro oyununu, okuduğunuz hikayeyle anlatım biçimi bakımından karşılaştırırsak aradaki fark nereden  kaynaklanır? (8)
Aradaki fark film veya tiyatronun göstermeye dayanmasından, hikayenin ise anlatmaya dayanmasından kaynaklanmaktadır.
2. Bir spor karşılaşmasının radyodan yayınlanması ile televizyondan yayınlanması anlatım yolları bakımından üzerimizde ne gibi etkiler bırakır? Duyu organlarımızla ilişkilendirerek karşılaştırınız. (8)
Televizyon üzerimizde daha fazla etki bırakır; çünkü televizyon birden fazla duyumuza (görme ve işitme) hitap etmekte, radyo ise sadece işitme duyumuza hitap etmektedir.
3. Anlatmaya bağlı edebi metinler kaça ayrılır? Adlarını yazınız. (7)
7’ya ayrılır. a. masal    b. destan     c. halk hikayesi      ç. Mesnevi      d.manzum hikaye     e. hikaye   f. Roman
4. Roman, hikaye, masal ve destanları göz önüne alarak bu türlerin ortak yönlerini defterinize yazınız. (10)
Olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekan etrafında gelişen yapılarının olması, ruh tahlillerine, tasvirlere yer verilmesi ve bir anlatıcı tarafından anlatılmaları.
5. Sinekli Bakkal romanından alınan bu bölümden hareketle romanın yazıldığı dönemin zihniyeti ile ilgili olarak neler söylenebilir? Yazınız. (10)
Dönemin sosyal ve kültürel hayatıyla ilgili unsurlar vardır. Ramazan gecelerinde birtakım eğlencelerin düzenlendiği, kahvelerde Karagöz oynatıldığı, halkın özellikle çocukların buna büyük ilgi gösterdiğinden bahsedilerek dönemin sosyal ve kültürel hayatına ışık tutulmuştur.
6.Yukarıda Tünek Ahmet adlı hikayeden bir bölüm verilmiştir. Bu bölümde yapıya ait unsurlardan hangilerinin olduğunu yazınız. (12)
Zaman: gece
Mekan: Olayların yaşandığı mekan (deniz, güverte, tekne)
Olay örgüsü: Ahmet’in uykuya dalması, Ahmet’in yanına birkaç kişinin gelmesi, Ahmet’in Tünek Ahmet olması.
Kişiler: Ahmet, Poyraz Hasan ve diğerleri.
7. Yukarıdaki alıntı, hikayenin serim, düğüm, çözüm bölümlerinden hangisine ait olabilir? Yazınız. (5)
Çözüm bölüm bölümüne aittir; çünkü hikayede anlatılanlar sonuçlandırılmıştır.
 
8. “Jefferson’da pazartesi gününün de haftanın diğer günlerinden farkı yoktu artık. Telefon ve elektrik şirketleri sokakları gölgeleyen güzelim çınar ağaçlarını, akasyalar ve akağaçları kesmiş, kazılan kaldırımlara üzüm kabartmalarıyla süslü çirkin demir direkler dikmişlerdi.” paragrafında mekanın nasıl ele alındığını defterinize yazınız. (10)
Mekan, betimlenerek ve kahramanın ruh haline etkisi yönüyle verilmiştir.
 9. Gözlemci anlatıcının bakış açısı hakkında bilgi veriniz.(10)
Gözlemci anlatıcı bakış açısında ise bir kamera tarafsızlığıyla, anlatıcının olup biteni naklettiği görülür. Anlatıcı olayların merkezindeki kişi değildir. Olayları uzaktan gözlemleyen konumdadır. Anlatıcı gözlemlerinin dışında yorumları, duydukları yardımıyla da bir başka kişinin yaşadıklarını anlatabilir.
10. Benim adım dertli dolap
 Suyum akar yalap yalap
Mısralarında hangi edebi sanat vardır? Açıklayınız. (4)
Dolap konuşturularak intak sanatı yapılmıştır.
11. Neden böyle düşman görünürsünüz.
     Yıllar yılı dost bildiğim aynalar.
Mısralarında hangi edebi sanat vardır? açıklayınız.(4)
Dost düşman kelimelerin söylenerek tezat sanatı yapılmıştır.
12. Edebi metinleri metin ve gelenek açısından değerlendirerek aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doldurunuz ?(5)
*Edebi metinler, kendilerinden önceki  ve sonraki edebi metinlerle  dil, anlatım, tema ve  zihniyet bakımından  ilişkilidir.
*Bu özellik , edebi metinlerin bir  birikimin  devamı olduğunu gösterir.

*Bir edebi eser yazıldığı dönemden bağımsız ele alınamaz. Yazar yaşadığı toplumun kültür ve sanat    anlayışlarını eserlerine yansıtır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir