9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

1) Kültürümüzde Kur’an-ı Kerimin yeri ve önemini anlatan şık aşağıdakilerden hangisidir?

A)Cenazenin arkasından Kur’an okunması  B)Fakirlere sadaka vermek

C)Ezan okunması  D)Camilerin hat, tekzip sanatı   ile süslenmesi  E)Oruç tutmak

 

2) Yunus Emre – Ahmet Yesevi – Muhammed Hamdi Yazır bu isimleri aşağıdaki boşluklardan doğru olan yerlere yazınız

İslam’ın Anadolu da yayılmasına öncülük eden Türk mutasavvıf ve düşünürlerin  ilklerinden  biriside ………………………………….           dir

Hak Dini Kuran Dili eseri ………………………………………….                   Kaleme almıştır.

“Her kim Kur’an-ı bilmedi, Sanki cihana gelmedi, Derdine dermen bulmadı, İşlerine pişman ola” sözü ……………………………………             aittir

 

3)”De ki: O, Allah birdir. Allah samettir. (Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir.) O doğurmamıştır, doğmamıştır. Onun hiçbir dengi (benzeri) yoktur.”( İhlas suresi)  bu surede Kur’an-ı Kerimin hangi konusuna değinilmektedir?

A)İbadet                                          B)Ahlak                                   C)Kültür                              D)Adalet           E)İnanç

 

4) Tecvit – Hatim –  Hafızlık  kelimelerini aşağıdaki boşluklara uygun gelecek şekilde yazınız

Terim olarak Kur’an-ı Kerimi güzel bir şekilde okumaya …………………………………….. denir

Kur’an-ı Kerimi baştan sona okumaya veya dinlemeye …………………………………………… denir

Kur’an-ı Kerimi bütünüyle ezberlemeye ……………………………………… denir.

 

5)Tefsir – Meal – Mushaf  kelimelerini aşağıdaki boşluklar uygun gelecek şekilde yazınız

Terim olarak kitap haline getirilmiş olan Kur’an’ın özel adı …………………………………………… dır

Bir sözün anlamını aynı veya aslına yakın bir şekilde ifade etmeye ……………………………….. denir

Kur’an ayetlerini indikleri zamanı, mekanı ve ayetin indiriliş sebebini göz önünde bulundurarak açıklamak ve yorumlamaya ………………………….. denir.

 

6)”Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah’a ve Resul’e götürün. Bu daha iyidir ve sonuç bakımından daha güzeldir” (Nisa suresi 59. Ayet) bu ayete göre İslam dinin temel kaynakları nelerdir?

A)Alimlerin görüşleri ve Sünnetler     B)Ulemalar ve Kur’an-ı Kerim    C)Hadisler ve Sünnetler

D)Kur’an-ı Kerim ve Hadisler          E)Akıl ve Kur’an-ı Kerim

 

7)Vahiy yolu ile günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelen ve indirildiği andan itibaren yazılan tek ilahi kitap olan Kur’an-ı Kerim, nerede ne zaman ve kaç yılda indirilmiştir?

A)610 yılında Mekke de 23 yılda              B)612 yılında Medine de 25 yılda

C)615 yılında Kudüs te 21 yılda                D)611 yılında Mekke de 21 yılda                   E)625 yılında Medine de 22 yılda

 

8)Kur’an-ı Kerim in kitap haline getirilmesi, çoğaltılmasında emeği geçen bazı Sahabelerin isimleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)Hz. Ali Hz. Ebu Bekir Hz. Osman Hz. Zeyd  bin Sabit          B)Hz.Muhammed Hz. Ali Hz. Ebu Bekir Hz. Osman

C)Hz. Bilali Habeşi Hz. Ali Hz. Osman Hz. Ebu Bekir           D)Hz. Zeyd bin Sabit Hz. Osman Hz. Ebu bekir Hz. Ayşe

E)Hz. Hamza Hz. Ömer Hz. Ebu Bekir Hz. Osman dersimiz.com

 

9)Müslümanların Medine de ilk eğitim-öğretim gördükleri yer hangisidir?

A)Kabe              B)Mescid-i Haram              C)Darü’l- Erkam               D)Suffa            E)Darü’n- Nedve

 

10)Hz. Muhammed’in doğum günü olarak kutlanan kandil gecesi hangisidir?

A)Kadir gecesi           B)Regaip Kandili                C)Mevlit kandili          D)Miraç Kandili           E)Berat Kandili

 

11)Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir?

A)Ağzı ve burnu yıkamak                         B)Ayakları yıkamak

C)Kolları yıkamak                         D)Başı mesh etmek                     E)Yüzü yıkamak

 

12)Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan bütün iş ve davranışlara …………………………………………………….  denir.

 

13)Tevhit inancının nitelikleri nelerdir? Belirtiniz.

 

 

14)Aşağıdaki inanç türlerinden hangisi vahiy kaynaklıdır?

A)Satanizm                  B)Politeizm                   C)Şirk inancı                    D)Ateizm                     E)Monoteizm

 

15)”Kim zerre kadar hayır yapmışsa onun karşılığını görür. Kim de zerre miktarı kötülük yapmışsa onun karşılığını görür”(zilzal suresi, 7 ve8. Ayetler) İslam’da inanç bakımından değerlendirdiğimizde, bu ayette vurgulanan inanç öğretisi aşağıdakilerin hangisidir?

A)İbadet etmek               B)Allah’ın varlığının ifadesi          C)Ahiret inancı

D)Kader ve Kaza inancı                      E)Hayır ve Şerri Allah’ın yaratması

 

16)İslam da güzel ahlaklı olmak nasıl tarif edilmiştir?

 

17)İslam dininde ibadet etmek, insanın Allah’a sevgi saygı ve itaatini göstermek, onun hoşnutluğunu kazanmak Allah ile bağımızı kurmak ve kuvvetlendirmek bakımından önemini ve gerekliliğini yazınız

 

18)Kur’an-ı Kerim’le ilgili aşağıdaki kavramların kapsam bakımından büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?

A)Sure-Kur’an-Ayet                     B)Kur’an-Sure-Ayet

C)Ayet-Sure-Kur’an                        D)Sure-Ayet-Kur’an                       E)Kur’an-Ayet-Sure

 

19)Guslün ve teyemmümün farzı kaç tanedir? Ve nelerdir? Yazınız.

 

20)”Allah’a yemin ederim ki sağ elime güneşi sol elime de ayı koysalar ben yine de yolumdan dönmem” Peygamberimiz (s.a.v.) bu sözü kimlere hangi anlamı ifade etmek için söylemiştir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir