9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

1-) Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmış yazınız?(5x2p)
Dünya hem kendi etrafında hem de Güneş’in etrafında döner.                   
 ……………………………………
A, şuna bak! Hala gülüyor!
……………………………………
Arkadaşlar burası doldu, lütfen biraz ilerleyiniz .……………………………………
Söylediklerimi anladınız değil mi? ……………………………………
Cümle bitince sonuna nokta konur. ……………………………………
 
2-)Aşağıdaki deyimlerin karşısına ait olan anlamı ile eşleştiriniz. (5x2p)
a el çektirmek söz dinlememek,baskı altına alınmamak,

zapt edilememek

b el ayak çekilmek   görevinden uzaklaştırmak
c ele avuca sığmamak   bir işi gerektiği gibiyapamamak,

başarısız olmak,

becerememek

d el el üstünde oturmak   ortalıkta hiç kimse kalmamak, ıssızlaşıp sessizleşmek
e eline yüzüne bulaştırmak   herhangi bir iş yapmadanboş oturmak
 
3-) Aşağıdaki paragrafta bulunan isim tamlamalarına beş örnek bulup, çeşitlerini yazınız. (5x3p)
O sabah okulun bahçesinde sıra dışı bir telaş ve canlılık vardı. Bayram hazırlıklarının telaşı sarmıştı herkesi. Bahçe renk renk elbiselerle canlı bir çiçek tarlasına düşmüştü. Erkekler ayakkabılarını siliyor, kızlar birbirinin saçlarını düzeltiyorlardı. Altı yaşında bir kız çocuğu taş merdivenin basamağına oturmuş dört yaşında bir öksüz arkadaşının sökük gömleğini dikmeye çalışıyordu.
 
4-)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.(4×2,5)
Genellikle iki sözcükten oluşan, mecaz anlamlı, kalıplaşmış ifadelere …………… denir.
Yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere …. ………………..  sözcük denir.
Tabiattaki seslerin taklit edilmesiyle oluşan sözcüklere  …………………. sözcük denir.
Sözcüğün ilk, asıl anlamına …………..anlam denir
 
5-) Aşağıdaki kelimelerin karşısına hangi ses olayı olduğunu yazınız. (5x2p)
Kazancımız        
Biricik   
Oğlum                 
Küçücük                             
Sabahçı
 
6-) Aşağıdaki cümleleri yüklemlerine göre inceleyiniz. İsim cümlesi olanların karşısına ( İ) , Fiil cümlesinin karşısına (F) yazınız.(5x2p)
Sabah erkenden yola çıktık.                  (    )
Evin önündeki havuz çok derindi.        (    )
En büyük amacım yazar olmaktı.         (    )
Bu çantayı tek başıma taşıyamam       (    )
Çocuklar bahçede top oynuyorlar.      (    )
 
7.Aşağıdaki cümlelerin karşısına Öznel ya da Nesnel olduklarını yazınız. (5x2p)
Nevşehir’de elektrik kesintisi yapılacak. 
Göçmen kuşlar dönmeye başladı.                  
Kentimizde iki üniversite var.
Şairin güzel bir kitabı var                                      
Ben bu sınavı çok sevdim.
 
8-)Aşağıdaki cümleleri Dilek –İstek ya da Haber cümlesi olduğunu yazınız.(5x2p)
Haber Cümlesi Dilek-İstek cümlesi
Yarın teyzemgil gelecek
Güzel hikâye yazıyor
Akşam erken yatmalıyım
Ödevlerinizi tamamlayın!
Babamın bir atı olsa da gelse
 
9-)Aşağıdaki cümlelerin karşısına “Sitem, İhtimal/olasılık, Amaç sonuç, Varsayım, Karşılaştırma, Ön yargı, Koşul Sonuç” Doğru bir şekilde yazınız. (7x2p)
 
Bu yaz ailen seni tatile gönderebilir
Bu filmi eminim ki kimse beğenmeyecek
Sinema tiyatrodan daha etkileyicidir
Diyelim ki dünya turuna çıktınız, nerelere gidersiniz?
Konuları iyi öğrenebilmek için öğretmeni iyi dinledim
Buralara geldin bize uğramadın
Maça gelirim ama biletleri sen alacaksın
 
10) Doğrudan ve dolaylı anlatıma birer örnek yazınız. (2x3p)
Doğrudan Anlatım
Dolaylı Anlatım
CEVAPLAR
 

1-) Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmış yazınız?(5x2p)

Dünya hem kendi etrafında hem de Güneş’in etrafında döner.            
Göndergesel işlevi

A, şuna bak! Hala gülüyor!
Heyecana bağlı işlevi

Arkadaşlar burası doldu, lütfen biraz ilerleyiniz .

Alıcıyı harekete geçirme işlevi

Söylediklerimi anladınız değil mi?

Kanalı Kontrol işlevi

Cümle bitince sonuna nokta konur.

Dil ötesi işlev

2-)Aşağıdaki deyimlerin karşısına ait olan anlamı ile eşleştiriniz. (5x2p)


ael çektirmek

c


söz dinlememek,


baskı altına alınmamak,


zapt edilememek


bel ayak çekilmek

a


görevinden uzaklaştırmak


cele avuca sığmamak


e


bir işi gerektiği gibi


yapamamak,


başarısız olmak,


becerememek


del el üstünde oturmak

b


ortalıkta hiç kimse kalmamak, ıssızlaşıp sessizleşmek


eeline yüzüne bulaştırmak

d


herhangi bir iş yapmadan


boş oturmak

 

3-) Aşağıdaki paragrafta bulunan isim tamlamalarına beş örnek bulup, çeşitlerini yazınız. (5x3p)

O sabah  okulun bahçesinde sıra dışı bir telaş ve canlılık vardı. Bayram hazırlıklarının telaşı sarmıştı herkesi. Bahçe renk renk elbiselerle canlı bir  çiçek tarlasına düşmüştü. Erkekler
ayakkabılarını siliyor, kızlar birbirinin saçlarını düzeltiyorlardı. Altı yaşında bir kız çocuğu
taş merdivenin basamağına oturmuş dört yaşında bir öksüz arkadaşının sökük gömleğini
dikmeye çalışıyordu.

Okulun bahçesi
Belirtili İsim Tamlaması

Bayram hazırlıklarının telaşı

Zincirleme
İsim tamlaması

Çiçek tarlası
Belirtisiz İsim tamlaması

Birbirinin saçları
Beliritli İsim tamlaması

Kız çoçuğu
Belirtisiz İsim tamlaması

Taş merdivenin basamağı

Zincirleme
İsim tamlaması

Arkadaşının sökük gömleği
Belirtili İsim tamlaması


4-)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.(4×2,5)


Genellikle iki sözcükten oluşan, mecaz anlamlı, kalıplaşmış ifadelere deyim denir.


Yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş sesli sözcük  sözcük denir.


Tabiattaki seslerin taklit edilmesiyle oluşan sözcüklere yansıma sözcük denir.


Sözcüğün ilk, asıl anlamına gerçek(temel) anlam denir

5-) Aşağıdaki kelimelerin karşısına hangi ses olayı olduğunu yazınız. (5x2p)

Kazancımız
Ünsüz yumuşaması

Biricik
Ünlü türemesi

Oğlum
Ünlü düşmesi

Küçücük
Ünsüz Düşmesi

Sabahçı

Ünsüz Benzeşmesi

6-) Aşağıdaki cümleleri yüklemlerine göre inceleyiniz. İsim cümlesi olanların karşısına ( İ) , Fiil cümlesinin karşısına (F) yazınız.(5x2p)

Sabah erkenden yola çıktık.                  (f   )

Evin önündeki havuz çok derindi.        (i   )

En büyük amacım yazar olmaktı.         (  i  )

Bu çantayı tek başıma taşıyamam       (  f  )

Çocuklar bahçede top oynuyorlar.      ( f  )

7.Aşağıdaki cümlelerin karşısına Öznel ya da Nesnel olduklarını yazınız. (5x2p)

Nevşehir’de elektrik kesintisi yapılacak.  Nesnel

Göçmen kuşlar dönmeye başladı.  Nesnel

Kentimizde iki üniversite var. nesnel

Şairin güzel bir kitabı var. öznel

Ben bu sınavı çok sevdim. öznel

8-)Aşağıdaki cümleleri
Dilek –İstek ya da Haber cümlesi olduğunu yazınız.(5x2p)

 


Haber Cümlesi


Dilek-İstek cümlesi

Yarın teyzemgil
gelecek


X


Güzel hikâye yazıyor


X


Akşam erken
yatmalıyımX

Ödevlerinizi
tamamlayın!X

Babamın bir atı olsa
da gelseX

9-)Aşağıdaki cümlelerin karşısına

“Sitem, İhtimal/olasılık,
Amaç sonuç, Varsayım, Karşılaştırma, Ön yargı, Koşul Sonuç”

Doğru bir şekilde yazınız.
(7x2p)

Bu yaz ailen seni
tatile gönderebilirİhtimal

Bu filmi eminim ki
kimse beğenmeyecek


Ön yargı

Sinema tiyatrodan
daha etkileyicidir


Karşılaştırma

Diyelim ki dünya
turuna çıktınız, nerelere gidersiniz?


Varsayım

Konuları iyi
öğrenebilmek için öğretmeni iyi dinledim


Amaç sonuç

Buralara geldin bize
uğramadın


Sitem


Maça gelirim ama
biletleri sen alacaksın


Koşul-Sonuç

10) Doğrudan ve dolaylı anlatıma birer örnek yazınız. (2x3p)

Doğrudan Anlatım Ahmet Ankara’ya uçakla gitti,

Dolaylı AnlatımAhmet Ankara’ya uçakla gidecekmiş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.