12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları – Lider Yayınları 2013-2014- Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir -Ölçme ve Değerlendirme – (Sayfa 57-58)

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları – Lider Yayınları 2013-2014- Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir -Ölçme ve Değerlendirme – (Sayfa 57-58)

Ölçme ve Değerlendirme

1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• Öz şiir anlayışının ilk belirtileri Ahmet Hâşim ve Yahya Kemal Beyatlı’da görülmüştür. ( D )

• Öz şiir anlayışını benimseyen şairlerde biçim kaygısı görülmez. ( Y )

• Öz şiir anlayışıyla yazılmış şiirlerde bireysel konular hece ölçüsü kullanılarak modern bir söyle­yişle ifade edilmiştir. ( D )

 

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• Batı edebiyatındaki sembolist akım edebiyatımızda ÖZ ŞİİR anlayışını benim­seyen şairleri etkilemiştir.

• Öz şiir anlayışının oluşmasında Milli Edebiyat Dönemi şiir hareketleri etkili olmuştur.

• Öz şiir anlayışında bireysel konulara ağırlık verilmiştir.

 

3. Aşağıda verilen şairlerden hangisi Oz şiir anlayışı dışındadır?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar

B) Cahit Sıtkı Tarancı

C) Ziya Osman Saba

D) Necip Fazıl Kısakürek

E) Faruk Nafiz Çamlıbel

 

CEVAP: E

 

4. Aşağıda verilenlerden hangisi Öz şiir anlayışının özelliklerden biri değildir?

A) Biçim çabasının ön planda olması

B) Sade bir dil kullanılması

C) Sembollerden yararlanılması

D) Hece ölçüsünün kullanılması

E) Mahalli unsurların ihmal edilmesi

 

CEVAP: E

 

5. “Şiirinin teması genellikle çocukluk yıllarına duyduğu özlemdir. Ayrıca insan sevgisi, yaşama tutku­su ve aile mutluluğu da şiirlerinde dile getirdiği temalardandır. O; sevgi, güzellik, mutluluk şairidir. Sebil ve Güvercinler, Nefes Almak, Geçen Zaman şiir kitaplarıdır.”

Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşar Nabi Nayır

B) Sabri Esat Siyavuşgil

C) Cevdet Kudret Solok

D) Vasfi Mahir Kocatürk

E) Ziya Osman Saba

 

CEVAP: E

 

6. Aşağıda verilen yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Ziya Osman Saba – Mesut insanlar Fotoğrafhanesi

B) Sabri Esat Siyavuşgil – Odalar ve Sofalar

C) Yaşar Nabi Nayır – Kahramanlar

D) Vasfi Mahir Kocatürk – Bizim Türkler

E) Cevdet Kudret Solok – Değişen İstanbul

 

CEVAP: E

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.