10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları EKOYAY 2013-2014 (sayfa 142-143) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları EKOYAY 2013-2014 (sayfa 142-143) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

SAYFA 142

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A) Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• Coşku ve heyecana bağlı anlatımın kullanıldığı metinlere mutluluk, mutsuzluk, yalnızlık, korku, heyecan gibi duygular hâkimdir. ( D )

• Coşku ve heyecana bağlı anlatım nesnel özellikler taşır. ( Y )

• Zamirler anlatımdaki yinelemeyi önler. ( D )

• Zamirler ad durum eklerini alamaz. ( Y )

• Kişi zamirleri ad tamlaması oluşturabilir. ( D )

 

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

• Coşku ve heyecana bağlı anlatımın kullanıldığı metin türlerinde kelimeler çoğunlukla YAN veya  MECAZ anlamda kullanılır.

• Coşku ve heyecana bağlı anlatımda dil SANATSAL (ŞİİRSEL) işlevinde kullanılır.

• “O” sözcüğü insan dışı varlıkların yerine kullanılıyorsa İŞARET zamiridir.

• “Sendin bana tek iyilik yapan.” cümlesinde zamir EK-FİİL alarak yüklem olmuştur.

• Bir soru sözcüğünün zamir sayılabilmesi için verilen cevabın İSİM olması gerekir.

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zamir değildir?

A) Kimsenin yaptığını beğenmiyordu bir türlü.

B) Çoğunu tanımıyordum davete gelenlerin.

C) Herkese nasıl davranacağını sen öğretemezsin.

D) Ortamın sessizliğini birkaç kişi bozmaya yetiyordu.

E) Bin bana burada neler olduğunu söylesin.

 

CEVAP: D

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?

A) Bir günde ne kadar soru çözüyorsun?

B) Bugün içtiğin kaçıncı kahve oluyor bu?

C) Nasıl bir ev almayı hayal ediyorsun?

D) Bu ruh bu bedene sığar mı?

E) Sınıfta olanları hanginiz öğretmene anlattı.

 

CEVAP: E

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı da tamlananı da zamir olan bir ad tamlaması vardır?

A) Öteki bundan daha güzel söylüyor bence.

B) Şunun şurasında kaç kişiyiz bu işi yapan.

C) Buraya gelen herkes bir daha gelmek istiyor.

D) Ötekini ileriye bırak, sen bunla ilgilen.

E) Kimsenin hakkı yenmeyecek, merak etmeyin.

 

 

CEVAP: B

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapısına göre farklı bir zamir kullanılmıştır?

A) Öğretmenin anlattıklarının çoğunu anlamadım.

B) Sizden bunların hesabını sorarım bir gün.

C) Birçoğu hâlâ kitap getirmemekte direniyor.

D) Burayı çok sevdim, seneye tekrar gelelim.

E) Herkes sorumluluğunu bilmek zorunda.

 

CEVAP: C (birçoğu: yapısına göre birleşik zamir)

 

5. Aşağıdaki soru zamirlerinden hangisi dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir?

A) Aç bakayım, ne var o çantada?

B) Dün tanıştırdığın arkadaşının adı neydi?

C) Hanginiz söylediniz babama dün okula gitmediğimi?

D) Seni nereden alalım yarın?

E) Arkadaşlarından en çok kimi seviyorsun?

 

CEVAP: D

 

6. Size kırk beş elli yıl önceki çocukluğumuzu anlatacağım. Çoğumuz alacalı bulacalı, dökük sar­kık pantolonluyduk. Sizlerle aramızdaki fark şuydu: Nerede tatlı hikâyeler söyleyen öğretmenler…

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?

A) İlgi zamiri      B) Kişi zamiri     C) Belgisiz zamir

D) İşaret zamiri E) Soru zamiri

 

CEVAP: A

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir işlevli ek kullanılmamıştır?

A) Böyle yaparak sorunlarınıza çözüm bulamazsınız.

B) Bu mevsimde bahçedeki ağaçları budamak gerekir.

C) Babası ona sevgisini hiçbir zaman gösteremedi.

D) Silgimi unutmuşum, şeninkini alabilir miyim?

E) Böyle yaparsan sağlığın bozulabilir.

 

CEVAP: B

 

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin yüklemi zamirdir?

A) Bu nasıl bir gülmedir böyle?

B) Bu, bana söylediğiniz kadar iyi değil aslında.

C) Güzel bir yazlıkları var orada.

D) Geçen yıl geldiğimizde lokanta şuradaydı işte.

E) Hepsini yemesen de birazı da bana kalsa.

 

CEVAP: D

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bu” sözcüğü zamir görevinde kullanılmıştır?

A) Bu olaya sebep sen değilsin.

B) İçimdeki bu yangından ben sorumlu değilim.

C) Adımlarım sürükledi beni bu sahile.

D) Bu bana yaptığın affedilir gibi değil.

E) Gözlerindeki bu ışıltı her şeye değer.

 

CEVAP: D

D

1. Şiirin ahenkli olması,müziğe yakın olması, sözlerin akılda kalıcı olması dolayısıyla eski çağlardan beri insanlar duygularını şiirle ifade etmişlerdir. Duyguları ifade ederken kelimelere yeni anlamlar yüklemek, sanatlı söyleyiş ortaya koymak gerekmiş, bu yoğun anlatımı olan, sanatlı ve etkili söyleyiş, şiir olarak geçmişten günümüze kadar gelmiştir.

2. İnsanların duygu ve düşüncelerini etkili bir şekilde ifade edebilmelerinde yetenek birinci sırada gelir. Sanat, öncelikle yetenek işidir. Çalışmanın, sanatın yöntemini öğrenme bakımından bir etkisi olabilir. Çalışmayla güzel şiirler yazılabilseydi, üniversite hocalarının hepsi birer büyük şair olurdu.

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları EKOYAY 2013-2014 (sayfa 133-143)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.