11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

1.Aşağıdakilerden hangisi sohbet türünün özelliklerinden biri değildir?

a)       Sohbet metinlerinde nüktelere yer verilmez.

b)       Sohbette herkesin ilgileneceği konular seçilmelidir.

c)        İçten bir anlatım vardır.

d)       Halk söyleyişlerine yer verilir.

e)      Konu kısıtlaması yoktur, her konuda yazılabilir.

 2.Aşağıdakilerden hangisi haber yazılarının özelliklerinden biri değildir?

a)       Haber yazıları tarafsız olmalıdır.

b)       Haber yazıları ilginç olmalıdır.

c)        Haber yazılarında öznellik olmalıdır.

d)       Haber gerçekleri yansıtmalıdır.

e)       Haber yazılarının kaynağı hayattır.

 

3- Aşağıdakilerden hangisi 5n1k formülündeki sorulardan biri değildir?

A) Ne zaman              B) Neden                C)Kim                    D) Nerede                   E) Ne kadar

 

4.Aşağıdakilerden hangisi biyografi türünün özelliklerinden biri değildir?

A)Tarafsız bir tutumla yazılması

B)Araştırmaya ve belgeye dayandırılması

C)Tarihsel bir sıraya göre düzenlenmesi

D)Öznel bir üslup kullanılması

E)Açık ve yalın bir dil kullanılması

 

5.Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısının özelliklerinden değildir?

A)Betimleyici anlatımda yararlanılır.

B)Dil sanatsal işleviyle kullanılır.

C)Görsel ögelere yer verilir.

D)Gözlem gücüne dayanır.

E)İnandırıcılık ve tutarlılık gerekir.

 

6.Aşağıdakilerden hangisi sohbet türünün özelliklerinden değildir?

A)Konu sınırlaması yoktur.

B)Anlatımda yalınlık ve duruluk esastır.

C)Bir görüşü kanıtlama kaygısı taşımaz.

D)Konuya nesnel bir bakışla yaklaşılır.

E)Her türlü anlatım tekniğinden yararlanılır.

 

Gençliği bir mutluluk dönemi sanmak yanılgısına düşenler, ihtiyarlığı da acıklı, hatta biraz ayıp sayıyorlar. “Artık ben ihtiyarladım.” deyince, “Hayır ihtiyarlamadınız, sadece biraz yaşlandınız.” diyorlar. Sanki yaşlanmakla ihtiyarlamak aynı anlama gelmiyormuş gibi konuşuyorlar. Ben biliyorum dostum, onlar “Sizi bugün çok iyi gördüm.” gibi laflarla aslında kendilerini kandırıyorlar. Herkes biliyor ki insan elbet ihtiyarlayacak ve sonunda ölüm onu bulacaktır.
7.Yukarıdaki parça aşağıdaki edebi türlerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Günlük  B) Gezi    C) Fıkra  D) Sohbet  E) Anı

 

8.Bu türde yazar, anlattıklarının merkezine kendini koyar. Sadece kendinden bahseder. Tanık olduğu olayları ve kişileri hiçbir zaman öne çıkarmaz. Bu tür hangisidir?

A)Anı  B)Deneme  C)Otobiyografi  D)Makale E)Günlük

9. Aşağıdakilerin hangisi gezi yazısı değildir?

A)Erenleriniz  Bağından     B)Denizaşırı

C)Anadolu Notları               D)Hac Yolunda       E)Bizim Akdeniz

 

İnsanın içini dökmeden edemediği dakikalar olur. Bir dost, bu dakikalarda erişilmez bir değer kazanır. Ama her şey bir dosta söylenmez ki… Onun için, hele bir insan yazarsa, içinin gizli kıvrımlarını görmesini biliyorsa, masasının başına geçip kalemi eline almadan edemez. İşte —- dediğimiz, yazarın kendi kendisiyle bu alçak sesle konuşmasından doğmuştur.
10.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazı türlerinden hangisi getirilmelidir? 
A) deneme B) makale C) fıkra  D) günlük  E) sohbet

11.Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen bir yazı türüdür?

A)Anı  B)Gezi yazısı  C)Otobiyografi  D)Sohbet  E)Günlük

 
12. Aşağıdakilerden hangisi olay eksenli düzyazı türlerinden biri değildir?

A) Destan   B) Masal   C) Biyografi   D) Roman   E) Tiyatro

 

13. “Sohbet” türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Konuşma havasında kaleme alınır.

B) Konu olarak genellikle günlük olaylar seçilir.

C) Konuşma diline yakın, doğal bir dil kullanılır.

D) Okuyucuyu ikna etmek amacı güdülür.

E) Öznel ifadelere yer verilir.

 

Beyoğlu’ndaki ev Bizans savunmasından önceki yıllardan kalma olsa gerek, bana anlatıldığına göre. Kaç kez gözümde canlandırmak istedimse, önce karanlığı geldi kapladı ortalığı. Bir posta kutum vardı. Pencerenin sağında, biraz altında, bir posta kutusu. Posta tutkum o zaman başlamıştı sanırım.

  14. Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait olabilir?

A) Biyografi      B) Otobiyografi    C) Anı   D) Günlük    E) Deneme

 

Bu yazılarda amaç okuyucunun bilgisini değil, yaşantısını zenginleştirmektir. Bu tür eserlerde de öğretici öğeler az da olsa vardır; ancak bunları sanatsal bir tat almak amacıyla okumak gerekir. Bu tür yazılarda düş gücü ve imgeleme önemli yer tutar.  Bu tür yazılar “yaratıcı yazılar”dır.

15.Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı yazılar grubuna girmez?

A) Tiyatro        B) Masal          C) Makale       D) Hikaye        E) Roman

Hiçbir gerçekliği olmayan kişilerin veya firmaların rant sağlamak amacıyla uydurduğu sahte haberler.

16.Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)Sansasyon  B)Düz piramit  C)Asparagas  D)Ajans haber  E)Tekzip

 

Şehirlerde bahar sadece takvim yapraklarında geliyor. Eskiden şehirlerde de bahar takvimlerle değil gözlerimizin önünde al yeşil renklerle gelirdi. Ah nerede o eski şehirler hele o eski İstanbul. Şimdi takvim yapraklarıyla yetinmek zorundayız. Ama köy çocukları diz boyu gelincik tarlalarına, papatya denizlerine koşuyorlar. Yağmurdan sonra açılıveren güneşle ayna gibi ovalara bakıyor, annelerine kır çiçekleri topluyorlar. Yazık ki şehir çocukları bunları belki de hiç bilmeyecek.
17.Bu parçadaki en belirgin iki duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özlem – Üzüntü
B) Karamsarlık – Telaş
C) Acıma – Kıskançlık
D) Kıskançlık – Ümitsizlik
E) Özlem – Kıskançlık

18. (I) Yaz bulutları söğüt düzlüklerinin üstünde tortop olmuşlardı. (II) Sabah serinliği toprağın, yaprakların, dalların üzerinde henüz duruyordu. (Ill) Kadınlar bağlarda bostanlarda çalışıyorlardı. (IV) Bazıları gölgeliklere kurdukları ocaklarda pekmez kaynatıyorlardı. (V) Uzaktan bakıldığında bu kadın kümeleri kıpırtısız birer resim gibi duruyordu.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri yapıca ötekilerden farklıdır?
A) I. ve II.    B) II. ve III.    C) III. ve IV.

D) III. ve V.    E) IV. ve V.

19. Aşağıdakilerden hangisinde yan cümlecik dolaylı tümleç göreviyle kullanılmıştır?
A)    Bende belirli bir şiir kitabını sevmek, belirli bir ozana bağlanmak alışkanlığı yoktur.
B)    Şiirimin nasıl bir gelişme gösterdiğini değerlendirmeyi başkalarına bıkarıyorum.
C)    Çok eski yıllarda yaşamış ozanlardan da etkilendim elbette.
D)    Fransız şiirinin tadını almaya başladığım sıralarda Aragon’u da tanıdım.
E)    Şiiri sevmenin koşulu şiirin kendini sevdirebilme-sidir.

20. Ömür boyu korkuya tutsak olarak yaşarız. Çoğu kez söküp atamayız onu içimizden. Bu, kimi kez buruk bir tat verir bize ve biz onunla avunuruz. Korkuyu ayrılmaz bir parçamız olarak algılamışızdır. Korkunun tutsaklığı bize ne kazandırır, bizden ne götürür? Bunların pek de bilincinde olmadan geçiririz günlerimizi.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Basit cümle    B) Birleşik cümle
C) Sıralı cümle    D) Bağlı cümle
E) Devrik cümle

CEVAPLAR

1-A  2-C  3-E  4-D  5-B  6-D  7-D  8-C  9-A  10-D  11-D  12-C  13-D   14-C  15-C  16-C  17-A  18-E  19-C  20-A

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir