11. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

11. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ki” nin yazımı yanlıştır?

A)    Sen de gel ki kadro tamamlansın.

B)    Sanki olanlardan haberin yok!

C)    Dünkü toplantı tartışmalı geçti.

D)    Halbuki ben ağzımı bile açmadım.

E)    Öyleki herkes birbirini suçluyor.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” nin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yoktur?

A)    Sizin yerinizde hiçbir zaman doldurulamaz, demişti bana.

B)    Bu dergi de genç sanatçılara sayfalarını açtı.

C)    Sırtım da bir ağrı var ki sorma.

D)    Sobalarda yakında kurulur artık.

E)    Evimizde çarşıya çok yakındı.

 

3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, hem büyük hem küçük ünlü uyumuna uyar?

A)    horoz

B)    karpuz

C)    sera

D)    serum

E)    temiz

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yazım ve noktalama bakımından doğrudur?

A)    O büyük düşünür: “Ezilmeyi ve köleliği savunan, büyük bir yazar gördünüz mü?” diyor.

B)    O büyük düşünür: “Ezilmeyi ve köleliği savunan, büyük bir yazar gördünüzmü?” diyor.

C)    O büyük düşünür, ezilmeyi ve köleliği savunan, büyük bir yazar gördünüz mü diyor.

D)    O büyük düşünür; ezilmeyi ve köleliği savunan, büyük bir yazar gördünüz mü, diyor.

E)    O büyük düşünür: “Ezilmeyi ve köleliği savunan, büyük bir yazar gördünüz mü, diyor.”

 

5. Kısa çizgi (-), aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?

A)    İki gün sonra – işimi bitirebilirsem – evime döneceğim.

B)    26 – 30 Ağustos 1922, Kurtuluş Savaşı’mızda zaferi müjdeleyen günlerdir.

C)    Türkçe’nin en işlek yapım eklerinden biri de “-lik”tir.

D)    Türkiye – Suriye anlaşmazlığı dün çözümlendi.

E)    Yaptıklarını, annesi – babası duyacak diye ödü kopuyordu.

 

6. Aşağıdaki cümlelerde parantezle belirtilen yerlerden hangisine iki nokta (:) getirilemez?

A)    Övünmeye değer bir tek dayanışma vardır ( ) Düşünceleri bir olan kişilerin dayanışması.

B)    Sınavı kazanmanın tek koşulu vardır ( ) Planlı çalışmak.

C)    O, ününü yalnızca şiire borçlu değildi ( ) unutulmaz romanlara da imzasını atmıştı.

D)    Gençlerden duymayı istediğim bir tek söz var ( ) İnsanları ve ülkemi seviyorum!

E)    Bilgisayara düşkünlüğünden dolayı arkadaşları ona ilginç bir ad takmışlardı ( ) İnternet Salih!

 

7. Hasta (I) hemşireyi odasında görmek istemiyor; her geldiğinde (II) ona (III) bu sevecen kızcağıza (IV) bağırıyordu. Hemşire, hastasına yine de sevgiyle (V) içtenlikle yaklaşıyordu.
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisinde virgül (,) kullanılmayabilir?

A)    I.

B)    II.

C)    III.

D)    IV.

E)    V.

 

8. Kimi bileşik sözcüklerin oluşumunda yan yana gelen ünlülerden birinin düşmesine “aşınma” denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek olabilecek bir kullanım yoktur?

A)    Kahvaltısını bitirmeden kalktı.

B)    İlkokul yıllarımı unutamıyorum.

C)    Bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum.

D)    Neylersin, ölüm herkesin başında!

E)    Cumartesi günü dönecekmiş.

 

9. Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısının özelliklerinden biri değildir?

A) Olayların kronolojik zamana göre anlatılması

B) Gezilen yerlerin ilginç özelliklerinin işlenmesi

C) Gözlemlerin ağır basması

D) Tarihî ve doğal güzelliklerin yanında kültürel farkların anlatılması

E) Duyguların ihmal edilip, sadece gerçeklerin anlatılması

 

10.Başka bir yerde bulunan bir kişiye, bir topluluğa ya. da bir kuruma, herhangi bir düşünceyi veya duyguyu bil­dirmek için yazılan yazılardır. Bilim, sanat, siyaset gibi konularda kaleme alınabilir. Edebiyatla ilgili olanları edebi özellik taşır. Bu özelliği taşıyanlarda genellikle bir görüşün açıklanması ya da bir savın ortaya atılması göze çarpar.

Bu parçada tanıtılan yazınsal (edebi) tür, aşağıdaki-lerden hangisidir?

A) Otobiyografi        B) Makale C) Biyografi

D) Deneme E) Mektup

 

11. Aşağıdakilerden hangisi sohbet türünün özelliklerinden biri değildir?

A) Sohbet metinlerinde nüktedanlığa yer verilmez.

B) Sohbette herkesin ilgileneceği konular seçilmelidir.

C) Düşsel bir anlatım söz konusudur.

D) Halk söyleyişlerine yer verilir.

E) Konu kısıtlaması yoktur. Her konuda yazılabilir.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin özelliği olamaz?

A)Dilin göndergesel işlevde kullanılması

B)Öğretmek, açıklamak, bilgi vermek ön plana çıkar.

C)Ağırlıklı olarak öyküleyici ve betimleyici anlatım türünün kullanılması.

D)Kelimelerin genellikle gerçek anlamda kullanılması.

E)Mecazlı ifadeler kullanılmaz

 

 

 

13.Aşağıdakilerden hangisi günlüğün özelliklerinden biri değildir?

A)Günlükler okuyucu düşünülerek yazılmıştır.

B)Yazıldığı günün tarihini taşırlar.

C)Olayı yaşayan kişi tarafından yazılmıştır.

D)Anlatımda iç konuşma tekniğinden yararlanılır

E)Yazan kişinin hayatından izler taşır.

 

14.Aşağıdakilerden hangisi biyografinin özelliklerinden değildir?

A) Gerçekte yaşamış bir kişinin yaşamı ve yaşantısı anlatılır

B) Biyografide nesnel bilgilere yer verilir.

C) Biyografide anlatım üçüncü kişi ağzıyla yapılır.

D) Belgelerden gazete ve dergilerden yararlanılır.

E) Günü gününe yazılır.

 

I.Anlatım yalın ve yoğundur, nesnel bir nitelik taşır.

II. Yazar öne sürdüğü düşünceleri ispatlamak zorunda değildir.

III. Dil tabiidir, günlük deyimlere, yer yer nükteli sözlere yer verir.

IV. Yazar, soru-cevaplı cümlelerle konuşuyormuş hissi verir.

15. Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki ebedi türlerden hangisinin özelliği verilmemiştir?

A)Sohbet B)Anı C)Makale

D)Fıkra E)Deneme

 

I-Biyografilerde derlenen bilgilerin bilimsel araştırma yöntemiyle bir araya getirme zorunluluğu yoktur. II-Biyografi yazarının objektif olma zorunluluğu yoktur. III-Otobiyografiler kişinin kendi hayatını anlattığı yazılardır.

16. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) II – III E) I – III

 

 

 

 

 

17. Yağmur çisil çisil yağıp(I) da toprağın o güzelim kokusu(II) duyulmaya(III) başladı(IV) mı sokaklarda, sırılsıklam oluncaya kadar, yürüme isteği(V) uyanır içimde.

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)    I.

B)    II.

C)    III.

D)    IV.

E)    V.

 

18.

I. Yorgunluktan uyurgezer gibi dolaşıyor.
II. Salataya zeytinyağı koymamışlar.
III. Dedikodu yapmadan duramıyor sanki.
IV. Akşam yemeğinde karnıyarık varmış.
Bu cümlelerdeki altı çizili bileşik sözcüklerden hangi ikisi aynı yolla oluşturulmuştur?

A)    I. ve II.

B)    II. ve III.

C)    III. ve IV.

D)    I. ve III.

E)    II. ve IV.

 

19. Televizyonu yine çok açmışsın.” cümlesindeki “televizyon” sözcüğünün kullanılışına benzer bir kullanım, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)    Okul dağılırken onu hep bu köşede beklerdim.

B)    Televizyon yayınları niteliksizleşiyor.

C)    Sözlerimi yine yanlış anladın.

D)    Onunla dün iskelede buluşacaktık.

E)    Sokaklar, bugün nedense çok kalabalık.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili deyim cümleye “söyleneni önemsememek” anlamı katmıştır?

A)    Annesi, çocuğa kulağını aç da beni dinle, diyordu.

B)    Adam kulak kabartmış bizi dinliyordu.

C)    Onun kulağı deliktir; her şeyden haberi olur.

D)    Arkadaşının sözlerine, kulak asmadığını söylüyor.

E)    Kendisi için söylenenlere kulaklarını tıkamıştı.

BU YAZILI SORULARINI VE CEVAPLARINI WORD DOSYASI OLARAK İNDİRİNİZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir