10. Sınıf Görsel Sanatlar 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

10. Sınıf Görsel Sanatlar 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

10. SINIFLAR GÖRSEL SANATLAR DERSİ TEST SORULARI VE CEVAPLARI

1. Hunlar devrinden kalma en önemli eser aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Pazırık Halısı

B)      Tonyukuk Abidesi

C)      Freskler

D)     Minyatürler

 

2.  Orhun Kitabeleri hangi devrin en önemli eserleridir?

A)     Osmanlılar Devri

B)       Göktürkler Devri

C)      Uygurlar Devri

D)     Hunlar Devri

3. “Minyatürlerde figürler hep birbirine benzer, yuvarlak yüzlü, badem gözlü, iri burunlu ve küçük ağızlıdırlar.” Bu özellikler hangi devrin minyatürlerinde görülen özelliklerdir?

A)     Hunlar Devri

B)      Fatih Devri

C)      Uygur Devri

D)     Kanuni Devri

4. Elyazması kitaplarda metnin anlaşılmasını kolaylaştırmak, konuyu zenginleştirmek amacıyla yapılan küçük resimlere ………………………… denir.

Boşluğu doldurunuz.

5. Fatih Sultan Mehmet’in portresini yapan İtalyan ressam kimdir?

A)     Constanza de Ferrara

B)      Rernand Cormon

C)      Gerome

D)     Gentille Bellini

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılan minyatürlerden değildir?

A)     Süleymanname

B)      Varka ile Gülşah

C)      Derbeyan-ı Menazili Seferi Irakeyn

D)     Hünername

 

7. İki ciltten oluşan oluşan; 1. cildinde II. Beyazıt’ın, 2. cildinde Kanuni’nin Macaristan seferinin anlatıldığıo yazmanın minyatürlerini yapan sanatçı ve eserin adı aşağıdakilerden hangsinde doğru olarak verilmiştir?

A)     Nakkaş Osman – Süleymanname

B)      Matrakçı Nasuh – Süleymanname

C)      Nakkaş Osman – Hünername

D)     Matrakçı Nasuh – Hünername

 

8. 1. cildinde Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan Yavuz Sultan Selim’in sonuna kadar olan padişahların yaşamı ve yaptıkları işler, 2. cildinde Kanuni’nin yaşamı ve yaptığı işler anlatılmıştır. Minyatürlerini Nakkaş Osman ve çıraklarının yaptığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Süleymanname

B)      Hünername

C)      Surname-i Vehbi

D)     Siyer-i Nebevi

9. Asker ressamların en çok çalıştıkları resim konuları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Manzara – Figür

B) Manzara – Natürmort

C) Figür – Natürmort

D) Portre – Manzara

10. Süleyman Seyyit’in, dilimlenmiş portakal ve karpuzları konu alarak yaptığı resimleri, hangi resim türünün içine girer?

A) Portre

B) Peyzaj

C) Natürmort

D) Enteriyör

BU YAZILININ SORU VE CEVAPLARINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIDAN WORD DOSYASI OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

10. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir