10. Sınıf Siyer Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Siyer Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları (Seçmeli Siyer Dersi)

1. Siyer-i Nebi  ne demektir?

Peygamberimizin hayatı demektir.

2.  Hz. Peygamber nerede, ne zaman dünyaya gelmiştir?

Mekke’de, 20 Nisan 571 Pazartesi

3. Hz. Peygamberin annesi, babası ve sütannesinin adları nelerdir?

Annesi: Amine

Babası: Abdullah

Sütannesi:  Halime

4. Hz. Peygamber, kimlerin himayesinde büyümüştür?

Annesi, dedesi ve amcasının

5. Hz. Peygambere peygamberlik hangi tarihte kaç yaşında ve nerede gelmiştir?

610 tarihinde 40 yaşında Hira mağarasında

6. Muhammedü’l Emin ne demektir?

Güvenilir Muhammed demektir.

7. Haram aylar hangileridir?

Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep

8. Haram aylarda savaş yapılması yasak olmasına rağmen yapılan savaş hangisidir?

Ficar Savaşları

Hılful Füdul (Erdemliler Cemiyeti)’un yapılma nedeni nedir?

IV. Ficar savaşından sonra Mekke’de güvenlik kalmayınca haksızlığa uğrayanların haklarını alabilmeleri için kurulan cemiyet.

9. Hz. Peygamber kaç yaşında kiminle evlenmiştir?

Hz. Hatice’yle 25 yaşında

11. Hz Peygamberin çocuklarının isimleri nelerdir?

Kasım, Abdullah, İbrahim, Zeynep, Rukiye, Fatıma, Ümmü Gülsüm

12. İlk Müslümanlar kimlerdir?

Hz. Hatice, Hz. Ali, Zeyd Bin Harise, Hz. Ebubekir

13. İslam’ın yayılması kimlerin Müslüman olmasıyla hız kazanmıştır?

Hz. Hamza, Hz. Ömer

14. Hüzün yılı neye denmektedir?

Hz. Hatice ve Ebu Talib’in ölüm yılına denir. (619 yılı)

15. İsra ve Miraç olayı nedir?

(620) İsra, gece yolculuğu

Miraç, Allah’ın katınla yükselmektir. Peygamberimizin bir gece Mekke’den Kudüs’e, oradan da “miraç”a yükselmesi olayıdır.

16. “r.a” ve “k.s” kısaltmaları ne anlama gelir ve nerelerde kullanılır?

Sahabe efendilerimizin adına radiallahü anh (r.a.) Allah ondan razı olsun demek. Allah dostu olan ancak sahabe olmayan kişilerin adını anınca kaddesallahü sırrehu (k.s.) denir. Allah razı olsun demektir.

17. Sahabe Tabiin ve Tebe-i Tabiin ne demektir?

Sahabe: Peygamberimizin dostlarına denir. Çoğu ashabdır.

Tabiin: Sahabe efendilerimizi gören ve yoluna uyanlar

Tebe-i Tabiin: Tabiini gören Müslümanlardır.

18. Gazve ne demektir?

Peygamber efendimiz (S.A.V.) katıldığı savaşlardır.

19. Seriyye ne demektir?

Peygamber efendimizin (s.a.v.) katılmadığı seferlerdir. (Mute Seferi)

20. Peygamberimizin katılmadığı sefer hangisidir?

Mute Seferi (Bizans’la)

21. Hicret nedir, ne zaman yapılmıştır?

Peygamberimizin ve Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmesine denir. 622 yılında olmuştur.

22. Muhacir ve ensar ne demektir?

Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara “muhacir; Medineli Müslümanlara “ensar” denir.

YAZILI SORULARINI VE CEVAPLARINI WORD BELGESİ OLARAK İNDİRİN:

10. Sınıf Siyer Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir