11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları – Yıldırım Yayınları – Sayfa 96-97-98)

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları – Yıldırım Yayınları – Sayfa 96-97-98)

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
HAZIRLIK
Anjanbman, şiirde anlamın birden çok dizeye yayılmasıdır. Cümlenin bir dizede bitmeyip birden çok dizede devam etmesi. Anjanbman yöntemiyle şiir düz yazıya yaklaştırılmıştır. Türk edebiyatında Servetifünun Dönemi’nde bu yöntem yaygınlaşmıştır.
SAYFA 97
ÇÖZÜMLEME – İNCELEME

YAĞMUR
Küçük, muttarid, muhteriz darbeler
Kafeslerde, ramlarda pür ihtizaz
Olur dembeden nevhager, nagmesâz
Kafeslerde, ramlarda pür ihtizaz
Küçük, muttarid, muhteriz darbeler..

Sokaklarda seylâbeler ağlaşır,
Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır;

Bulutlar karardıkça zerrata bir
Ağır, muhtazır dalgalanmak gelir;

Bürür bir soğuk gölge etrafı hep,
Nümâyan olur gündüzün nısf-ı şeb.

Söner şimdi, manzûr olurken demin
Heyulası karşımda bir âlemin

Açılmaz ne bir yüz, ne bir pencere;
Bakıldıkça vahşet çöker yerlere.

Geçer hoş sokaktan, hayalet gibi,
Şitâbân ü puşideser bir sabî;

O dem leyl-i yâdımda, solgun, tebâh.
Sürür bir kadın bir ridâ-yı siyâh.

Saçaklarda kuşlar – Hazindir bu pek!
Susarlar, uzaktan ulur bir köpek.

Öter gûş-i ruhumda boş bir enîn,
Boğuk bir tezâd-ı sükûn u tanîn:

Küçük, pür heves gevherin katreler…
Sokaklarda, damlarda pür ihtizaz

Olur muttasıl nevhager, nağmesâz
Sokaklarda, damlarda pür ihtizaz

Küçük, pür heves, gevherin katreler…

 https://blog.sorucenneti.net/11-sinif-turk-edebiyati-kitabi-cevaplari-yildirim-yayinlari-2013-2014/
1. Yağmur şiiri ile Servetifünun Döneminin siyasi, sosyal ve kültürel ortamı arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.
Yağmur şiiri insanın tabiat karşısındaki duygularını yansıtmaktadır. Şiirde yalnızlık ve karamsarlık hakimdir. Servetifünun edebiyatının genel karakterinde karamsarlık vardır. Servet-i Fünun edebiyatında karamsarlığın olmasının nedeni içinde bulunulan siyasi ve sosyal ortamdır.
2. Yağmur adlı şiiri yapı bakımından inceleyerek şiirdeki birimlerin yapı ve anlam değerlerini tespit edip defterinize yazınız.
Yağmur şiiri aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
Nazım biçimi: Yeni bir nazım biçimi kullanılmış.
Nazım birimi: İlk bölüm bölüm beş dizelik bentten oluşmuş. Diğer bölümler “beyit”ler halinde
Konusu: Bir doğa olayı olan yağmurun yağışı ir ediliyor; onun kişi ruhunda yarattığı duygular izlenimler anlatılıyor.
Kafiye şeması: abba/cc/dd/ee/ff/gg/hh/ii/jj/kk/ /ab/bb/a.

YAĞMUR ŞİİRİNİN İNCELEMESİ:

http://www.liseedebiyat.com/index.php/metn-ncelemes/2243-yamur-tevfk-fkret.html
1.etkinlik:
Şiirin teması “yağmur”dur.
Şiirde yağmurun yağışı ve şairin yağmur yağarken hissettikleri  yansıtılıyor. Beyitlerde yağmurun yağışıyla tabiatta meydana gelen değişiklikler ve bu görünümlerin uyandırdığı çağrışımla, hayaller anlatılıyor.
3. Yağmur adlı şiirde bireysel bir tema vardır. Servet-i Fünun şairleri, bireysel konuları işlemişler,  toplumsal konulardan uzak durmuşlardır.
4. Yağmur adlı şiirde tema bireyseldir. Önceki dönemde Tanzimat edebiyatı 1. dönem şairleri toplumsal temaları işlemişlerdir. Tanzimat’ın ikinci döneminde bireysel temalara dönüş yapılmıştır. Divan şiirinde de bireysel temalar yer alıyordu.
5. Günümüzde sanatçıdan sanatçıya değişen anlayışlar olduğu gibi genellilkle doğayı gerçekçi bir bakışla gözlemleme öne çıkmaktadır.  Yağmur şiirinde şair, doğa olayını anlatırken ruhsal durumunu da yansıtmış, yağmuru doğa olayının ötesinde kendisiyle özdeşleştirmiştir.

SAYFA 98

2. etkinlik:
İki şiirde de yapmur anlatılmış. Necip Fazıl’ın şiirinde duygu değeri yüksek bir anlatım var. İmgelere, sanatlara yer verilmiş. Denise Levertov’un şiiri imge yönnünden daha zayıf.
Tevfik Fikret’in yağmur şiirinin teması “yalnızlık” evrenseldir.

https://blog.sorucenneti.net/11-sinif-turk-edebiyati-kitabi-cevaplari-yildirim-yayinlari-2013-2014/
6.
Sokaklarda seylâbeler ağlaşır,
Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır;

Saçaklarda kuşlar – Hazindir bu pek!
Bu dizelerde ses ahengi var, edebi sanatlara yer verilmiş. Bunlar şiire ait özelliklerdir.
Anlam bütün dizelere yayıldığı için düz yazıya benzer bir özellik görülüyor.

7. a) Verilen örnek dizelerde cümle birkaç dizede devam ediyor. Bu da şiirin düz yazıya yaklaştığını gösteriyor.
b)Geçer hoş sokaktan, hayalet gibi,
Şitâbân ü puşideser bir sabî;

Bulutlar karardıkça zerrata bir
Ağır, muhtazır dalgalanmak gelir;

8. darbeler, yaklaşır, söner, açılmaz, çöker…

Diğer sayfa cevapları için: 11. sınıf Türk Edebiyatı Cevapları Yıldırım yay. 2013-2014

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir