10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları EKOYAY 2013-2014 Öyküleyici Anlatım (sayfa 118-122)

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları EKOYAY 2013-2014 Öyküleyici Anlatım (sayfa 118-122)

SAYFA 118

25. etkinlik:

“Ayının Kuyruğu” adlı metin, hayvanlar konuşturulduğu için kurgulanmıştır.

“İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı” adlı metin ise tarihi bilgi ve belgelere dayalı olduğundan yaşanmıştır.

26. etkinlik:

“Ayının Kuyruğu” masalındaki olay, tilki ve ayının karşılaşması sonucu oluşmuştur.

Metinde olay örgüsü: Tilkinin, balıkçının balığını çalması, balığı yerken ayının gelmesi, tilkinin ayıdan kurtulmak için bir yalan söylemesi ve ayının kuyruğundan olması

Olayı tanımlayalım. Olay: Bir arada bulunmak zorunda olan en az iki kişinin veya iki kişi arasında geçen kavram ya da varlığın bireysel farklılıklar nedeniyle karşı karşıya gelmesi veya çatışması sonucu ortaya çıkan eyleme olay denir. Bu eylem, başka eylemlerin oluşmasını da sağlıyorsa şu isimlerden birini alacaktır: Olay örgüsü, olay zinciri

Olay örgüsü ve olay zinciri nedir derseniz, hemen aşağıdaki 27. etkinliğe bakınız.

27. etkinlik:

Olay zinciri: Yaşanmış olayların kurgulanmadan anlatılmasıdır. Anı, gezi yazısı gibi metinlerde olay zinciri vardır.

Olay örgüsü: Kurmaca metinlerde görülür. Roman, hikaye gibi.

İmparatorluğun En Uzun Yılı olay zinciri

—    Sultan Abdülmecid’in tahta çıkması

—  Kaptan-ı Derya Ahmet Fevzi Paşa’nın donanmayı Mısır’a kaçırması

—    Hünkâr iskelesi Antlaşması’nın imzalanması

—    Mısır Fermanı’nın imzalanması

—    Boğazlar antlaşmasının yapılması

—    Kırım Savaşı nın yaşanması

—    Islahat Fermam’nın imzalanması

—    Paris Kongresi’nin düzenlenmesi

Ayının Kuyruğu adlı metnin olay örgüsü

–    Tilkinin balıkçının balığını çalması

–    Balığı yerken ayının gelmesi

–    Tilkinin ayıdan kurtulmak için yalan söylemesi

–    Ayının kuyruğundan olması

28. etkinlik:

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı: Donanma, sülale, grup, kongre

Ayının Kuyruğu: Koruluk

31. etkinlik:

Cümleler Altı Çizili Sözcüklerin Türü Altı Çizili Sözcüklerin İsim Görevinde Kullanıldığı Cümle
Bov bov çocukları vardı. Sıfat Salih’in torunları boy boydu.
İstanbul’dan sabah geldi. Zarf Sabah, günün en güzel dilimidir.
Derslerine günü gününe çalışıyor. Zarf Ders çalışması, günü gününedir.
Sobalı dairede oturduğu için hastalıktan kurtulmuyor. Sıfat Kiraladığı ev sobalıymış.
Kışın yünden kazak giymeye alışmıştı. Sıfat Yünden, hep uzak dururdu.

 

SAYFA 119

ANLAMA VE YORUMLAMA

 

3.

Özel İsimler
İstanbul, Boğaziçi, Orhan Veli, Veli, Urumelihisarı

Cins İsimler: oğlu, kederler, içinde, türkü, taşlar, mermer, başıma, martı kuşları, gözlerimden, hicran yaşları, yüzünden,

4. Boğaziçi: Belirtisiz isim tamlaması halinde oluşmuş birleşik isim

Urumelihisarı:”Boğaziçi” birleşik ismiyle aynı şekilde oluşmuş.

5.

Birleşik adların oluşum biçimleri Birleşik adlar
isim + isim Göztepe
isim + eylem ateşkes, gecekondu
Eylem + eylem örtbas, kaptıkaçtı, dedikodu
Belirtisiz isim tamlaması Gözyaşı, hanımeli, kargaburnu
Sıfat tamlaması Eskişehir, sivrisinek
Anlam kayması Samanyolu, hanımeli, imambayıldı

6.

Cevabı için tıklayın

SAYFA 121

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A)    Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

•    Tasarlanmış veya yaşanmış bir olayın başkalarına sözle veya yazıyla anlatılmasına hikâye etme denir.    ( D )

•    Öyküleyici anlatımda amaç, okuyucuyu olay içinde yaşatmaktan çok düşündürmektir. ( Y )

•    Kurmaca metinlerde olay zinciri vardır.    ( Y )

•    İlahî bakış açısında anlatıcı kahramanın kafasının içinden geçenleri, geçmişi ve geleceği bilir. ( D)

•    “Bademcik” sözcüğüne gelen küçültme eki küçültme anlamından uzaklaşarak

somut bir varlığa ad olmuştur.    ( D )

B)    Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerleri doldurunuz.

•    Öykü, roman, biyografi, anı, günlük, mektup türlerinde ÖYKÜLEYİCİ anlatım biçimi kullanılır.

•ÖYKÜLEYİCİ anlatım, yaşanmış ya da tasarlanmış bir olayın başkalarına söz

ya da yazıyla anlatımıdır.

•    Öyküleyici anlatım YAŞANMIŞLIK ve TASARLANMA özelliği gösteren yazılarda

kullanılır.

•    “Çocuk ateşler içinde yanıyordu.” cümlesinde çoğul eki sözcüğe ABARTMA anlamı katmıştır.

•    “Soluk” sözcüğü yapısı bakımından TÜREMİŞ isimdir.

Çoktan seçmeli soruların cevapları

SAYFA 122

1-D (yavrucaklar) 2-C, 3-E, 4-A, 5-E, 6-A, 7-B

1.    Öyküleyici anlatım türünde yazılmış bir eserde serim, düğüm ve çözüm bölümleri bulunur

Serim: Öykünün giriş bölümüdür.

Düğüm: Olaylardaki merak unsurlarının bulunduğu bölümdür.

Çözüm: Olayların düğümünün çözüldüğü, merak edilen durumların kalktığı, olayların sonuca bağlandığı bölümdür.

2.

•    Olay, kişi, mekân ve zaman yer alır.

•    Bir olayın olması şarttır.

Roman, hikaye, masal vb türlerde kullanılır.

Okucuyu olay içinde yaşatma amaçlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.