11. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları – Mektup Türü Ölçme ve Değerlendirme Soruları (MEB)

11. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları – Mektup Türü Ölçme ve Değerlendirme Soruları (MEB) sayfa 37

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Bir kişinin bir dileğini iletmek yahut bir şey istemek amacıyla yazıp gönderdiği yazılara dilekçe denir.

Özel mektupların giriş bölümünde mektubun yazılma nedeninden gelişme bölümünde ise verilmek istenen haberlerden,  duygu ve düşüncelerden bahsedilir.

Dilekçeler üst makama “arz ederim”, alt makama “rica ederim eşit

makamlar arasında yapıldığında ise “arz ve rica ederim” şeklinde sona erer.

Mektup, özel mektup, iş mektubu ve resmi mektup diye üçe ayrılır.

 

2. Aşağıda verilen cümleleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz.

Dilekçede isim ve imza sağ alt köşeye yazılır. (D)

Dilekçeyi alt makam, üst makama yazmışsa arz ederim diye bitirir. (D)

Edebî mektuplar özel mektup olarak kabul edilir. (D)

İş mektuplarında kurum ve firmaların adları ve adresleri yazılmaz. (Y)

İş mektubuna, kendisine yazılan kişinin ya da iş kurumunun adresiyle başlanmaz. (Y)

Dilekçelerde adres sol alt köşeye yazılır. (D)

Dilekçelere cevap verilmesi gerekmez. (Y)

 

3. Aşağıdakilerden hangisi iş mektubunun özelliklerinden biri değildir?

A) Kısa ve özlü bir anlatımın olması

B) Sol alt köşeye açık adresin yazılması

C) İsteklerin yapmacıklığa kaçmadan, ciddi bir hava içinde belirtilmesi

D) Yazıya kâğıdın dörtte birinin boş bırakılarak başlanması

E) Kâğıdın sağında ve solunda boşluk bırakılması

 

İş mektuplarında tarih sağ üst köşeye yazılır. Cevap: B

 

4. Aşağıdakilerden hangisi dilekçenin özelliklerinden biri değildir?

A) Sol alt köşeye açık adresin yazılması

B) Sağ alt köşeye ad ve soyadın yazılması

C) Sol alt köşeye tarihin yazılması

D) Resmî bir dilin kullanılması

E) Gereksiz ayrıntılara yer verilmemesi

 

Cevap: Dilekçelerde tarih sağ alt köşeye veya sağ alt köşeye isim ve imzanın hemen üstüne yazılır. Cevap: C

 

5. Aşağıdakilerden hangisi mektup türünün amaçlarından değildir?

A) Haber vermek     B) Bir meseleyi tartışmak   C) Bir yardım istemek

D) Sevinç ya da üzüntü bildirmek           E) Bir kişiyi tanıtmak

 

Cevap: E

Sitemizdeki paylaşımlar öğrencilerimizin çalışma kitaplarındaki cevapları araştırmaları, evde çözdükleri soruların doğruluklarını kontrol etmeleri, cevaplarını birbirleriyle karşılaştırmaları amacıyla verilmektedir. Cevapların doğruluğu kesin değildir. Görüşlerinizi ve cevaplarınızı konu altından yorum yaparak bildirebilirsiniz. Yorumlarınızı eksik etmeyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.