12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY 2013-2014 SAYFA 21

12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY 2013-2014 SAYFA 21  (ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME)

Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

•    Sanat metinleri okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla oluşturulur.    ( Y   )

•    Sanat metinleri okuyucuya göre farklı anlamlar kazanır.    ( D   )

•    Sanat metinlerinde kelimeler genellikle gerçek anlamıyla kullanılır.    ( Y   )

•    Her sanat eseri yazıldığı dönemin izlerini taşır.    ( D    )

•    Sanatın gerçekliği yaşanan gerçeklikle örtüşmelidir.    (  D  )

•    Sanat metinlerinin temel özelliklerinden biri kurmaca olmasıdır.    ( D   )

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurun.

Sanat metinleri, temel ifade şekilleri bakımından coşku ve heyecana bağlı, anlatmaya bağlı ve göstermeye bağlı metinler olmak üzere üç gruba ayrılır.

Sanat metinlerinde dil şiirsel (sanatsal) işleviyle kullanılır.

Güzel sanat dalları kullandıkları malzemeye göre fonetik, plastik ve ritmik sanatlar şeklinde gruplandırılır.

Anlatmaya bağlı metinlerin yapısını oluşturan öğeler olay kişiler, zaman ve mekandır.
Şiirin yapısını anlam ve ses kaynaşmasından oluşan birimler oluşturur.

SAYFA 22

Çoktan seçmeli sorular

1.  D Şiir cümlesi şiirin yapısını oluşturan bir birim değildir.

2. A Metinlerin bir iletisi vardır. Bu sanat metinleri ve öğretici metinler için ortaktır.

3. E

4. A

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.