Trafik Dersi Çalışma Soruları (Lise)

Trafik Dersi Yazılı Çalışma Test Soruları

1. Yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği kara yolu hangisidir?

A) Geçiş yolu

B) Otoyol

C) Bağlantı yolu

D) Tali yol

2. Yaya yolu bulunmayan kara yolunda yayalar nereden yürümelidir?

A) Şerit üzerinden

B) Geçiş yolundan

C) Banketten

D) Erişime kontrollü yoldan

3. Bir aracın güvenle taşıya bileceği en çok yük ağırlığı veya insan sayısına ne denir?

A) Taşıma sınırı

B) Dingil ağırlığı

C) Azami yük ağırlığı

D) Hiç biri

4. Aşağıdakilerden hangisi, Emniyet Genel Müdürlüğünün görevleri arasında değildir?

A) Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek

B) Trafik suçu işleyenler hakkında gerekli işlemleri yapmak

C) Motorlu araç sürücülerini yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak

D) Sürücülerin belgelerini vermek

5. Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak ve buralarda eğitilmiş personel görevlendirmek aşağıdakilerden han kuruluşa aittir?

A) Milli Eğitim Bakanlığı

B) Ulaştırma bakanlığı

C) İç işleri bakanlığı

D) Sağlık bakanlığı

6. Çocuk trafik eğitim parkları yapmak veya yapılmasını sağlamak hangi kuruluşun görevleri arasındadır?

A) Emniyet Genel Müdürlüğü

B) Kara yolları genel müdürlüğü

C) Jandarma Genel müdürlüğü

D) Belediye trafik birimleri

7. Okul geçidi görevlisi olmak isteyen öğrenciler nereye baş vurmalıdır?

A) Emniyet Müdürlüğüne

B) Belediye Başkanlığına

C) İl ilçe Trafik komisyonuna

D) Okul müdürlüğüne

8. Trafik işaretlerine uymada birinci öncelik aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Trafik polisinin işaretleri

B) Trafik işaret levhaları

C) Işıklı trafik işaret cihazı

D) Yol çizgileri

9. Yasaklama, kısıtlama ve zorunlulukları bildiren levhalar aşağıdakilerden hangi işaret gurubuna girer?

A) Tehlike uyarı işaretleri

B) Trafik tanzim işaretleri

C) Duraklama işaretleri

D) Bilgi işaretleri

10. Yayaların karşıya geçişi için güvenli yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alt ve üst geçit

B) Yaya ve okul geçidi

C) Işıklı trafik işaret cihazı bulunan yer

D) Hepsi

11. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araçla çekilen yük taşımak için yapılmış motorsuz bir araçtır?

A) Römork

B) Çekici

C) Kamyonet

D) Kamyon

12) Kara yolunda tekerlekleri raylar üzerinde hareket eden, hareket gücünü dışarıdan sağlayan, insan taşıma araçlarından biri hangisidir?

A) Motorsiklet

B) Traktör

C) Tramvay

D) Otobüs

13) Aşağıdakilerden hangisi sürücü adaylarından aranan koşullardan değildir?

A) Yaş durumu

B) Eğitim durumu

C) Sağlık durumu

D) Meslek durumu

14) Kamyon kullanacaklara hangi sürücü belgesi verilir?

A) A1 sürücü belgesi

B) A2 sürücü belgesi

C) B sürücü belgesi

D) C sürücü belgesi

15) E sınıfı sürücü belgesi  hangi aracı kullananlara verilir?

A) Otomobil

B) Otobüs

C) Minibüs

D) Kamyonet

16) Kara yolunda 80 km/sa. hızla seyreden araç ile öndeki araç arasında ne kadar mesafe bulunmalıdır?

A) 45 metre

B) 40 metre

C) 35 metre

D)30 metre

17) Otomobil, yerleşim yeri dışında en fazla ne kadar hız yapabilir?

A) 50 km/h

B) 70 km/h

C) 80km/h

D) 90 km/h

18) Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlama ilkesine aşağıdakilerden hangisi uymamaktadır?

A) Motorlu araçlar motorsuz araçlara yol verir

B) Otomobil otobüse yol verir

C) Otobüs kamyona yol verir

D) Hepsi

19) Aşağıdakilerden hangisi duraklamanın yasak olduğu yerlerdendir?

A) Sol şerit üzeri

B) Tünel içi

C) Dönemeçler

D) Hepsi

20) Okul, hastane gibi kamu kuruluşlarının giriş ve çıkış kapılarının her iki yönünde kaç metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır?

A) 5 m

B) 10 m

C) 15 m

D) 20 m

1- Yayaların kara yolunda karşıya geçiş süresini etkileyen faktörler nelerdir?

a) Taşıtların yoğunluğu

b) Yayanın yürüme hızı ve yolun genişliği

c) Hava koşulları

d) Taşıtların hızı

2- Trafik kazalarını önlemek için alınacak tedbirlerin en etkilisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yol kalitesini yükseltmek

b) Taşıtların güvenlik donanımlarını genişliği

c) Sürücü, yaya ve yolculara trafik ve yol güvenliği eğitimi vermek.

d) Trafik akışını denetlemek.

3-Yürürlükte olan yasa, tüzük ve yönetmeliklerin tamamına ne denir?

a) Parlemento

b) Mevzuat

c) Anayasa

d) İnsan hakları

4- Tepe üstü ve virajlarda (dönemeçli) yollarda arızalanan veya kaza yapan araçların işaretlenme şarjları hangi şıkta tam olarak verilmiştir?

a) Taşıtın her iki yönünde yapılması.

b) Taşıttan 30m mesafede yapılmalı.

c) 150 metreden görünecek şekilde yapılmalı.

d) Her iki yönde araçlar en az 30 m mesafede ve 150 metreden rahatça görünecek şekilde yazılmalı.

5- Yayaların, hayvan sürücülerinin, iş makinelerinin, bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin giremeyeceği yol hangisidir?

a) Otoyollar

b) Şehirlerarası yollar

c) Şehir içi yollar

d) Kara yolları

6) Kara yollarında trafik güvenliği ilgilendiren tüm konularda alınacak önemleri belirlemek amacıyla çıkarılan kanun hangisidir?

a) TRAFİK mevzuatı

b) TRAFİK kanunu

c)  Trafik güvenliği kanunu

d) Kara yolları

7) Trafik kazası sebep olan kusurlar hangi şıkta doğru sıra ile verilmiştir?

a) Sürücü, yaya, yolcu ve yol kusurları

b) Yolcu ve yol kusurları

c)  Taşıt ve yol kusurları

d) Araç, sürücü, yaya, yolcu ve yol kusurları

8) Kimler trafik kurallarına uymak zorundadır?

a) Sürücüler

b) Yayalar

c)  Yolcular

d) Hepsi

9) 70 km/h hızla karayolunda giden bir araç öndeki araca en fazla ne kadar yaklaşabilir?

a) 50 m

b) 40 m

c)  35 m

d) 20 m

10) Yola devam edemeyecek durumda olan taşıtlar sürücüleri tarafından hangi şekilde işaretlenmelidir?

a) 150 m mesafeden aracın görülmesi sağlanır

b) Yansıtıcı ve kırmızı ışık kullanılır

c)  Dörtlü ikaz lambaları yakılır

d) Hepsi doğru

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

1. Kara yolu üzerinde hareket halinde olan bir veya doğacak aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve maddi zararlı sonuçlanmış olan olaylara ………………………………………..……………… denir

2.  Yayaların, hayvanların ve ………………………………….kara yolları üzerindeki hal ve hareketlerine trafik denir.

3.  Yayanın kara yolunda karşıya geçiş……………….……….yayanın hızı ve taşıt yolunun genişliği etkiler

4.  Otomobillerin yerleşim yeri………………….…………..azami hız sınırı 50 km/h’tır.

5.  ………………………..………   …………….…………..yararlananlar öncelikle trafiği düzenleyen trafik  polisine ve ünü formalı yetkililerinin ikaz ve uyarılarına uymak zorundadır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir