11. Sınıf Sosyoloji 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları

Sosyoloji Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

1-  Sosyolojinin doğuşuna etki eden faktörlerden 2 tanesini yazınız.

 

2-  Toplumsal olgu kavramını açıklayarak 2 tane örnek veriniz.

3-  Sosyolojik araştırmalarda kullanılan veri toplama tekniklerinden, anket çalışmasını tanımlayınız.

4-  Toplumsal rol kavramını tanımlayarak 2 tane örnek veriniz.

5-  Rol pekişmesi kavramını tanımlayarak 1 tane örnek veriniz.

6-  Sosyalleşmeyi sağlayan araçlardan arkadaş gruplarının, bireye kazandırdığı sosyalleşme becerileri nelerdir?

7-  Toplumsal kontrol ne demektir, tanımını yapınız.

·       Her Soru 10 puandır…

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) koyunuz. 

*Her doğru cevap 3 puandır.

1-  Tümevarım, olaylardan olgulara giden bir akıl yürütmedir. (          )

2-  Toplumu oluşturan kurumlar birbirleriyle bağlantılıdır.         (          )

3-  Sağlıklı sosyalleşme bireye olumlu davranışlar kazandırır.  (        )

4-  Toplumsal değerler sosyalleşme yoluyla aktarılır.   (        )

5-  Sosyoloji, doğa bilimleri gibi deneysel bir bilimdir.   (       )

6-  Sosyoloji toplum bilimidir. (        )

7-  Sosyoloji olması gerekeni inceler.   (        )

8-  Sosyoloji kural koyucu bir bilim değildir.  (         )

9-  Anne olmak, doğuştan getirilen bir statüdür.  (        )

10-  Toplum nesnel olarak incelenebilir.  (        )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.