KPSS DERS NOTLARI: Bolşevik İhtilali ve Brest-Litovsk Barış Antlaşması

KPSS DERS NOTLARI (XX. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA)

Bolşevik İhtilali ve Brest-Litovsk Barış Antlaşması

“Rusya da Bolşevik İhtilali (7 Kasım 1917) ve Brest – Litovsk Barış Antlaşması (3 Mart 1918)

İtilaf Devletleri grubunda yer alan Çarlık yönetimindeki Rusya, I. Dünya Savaşı’na büyük umutlarla girmiş, Osmanlı topraklarının paylaşımıyla ilgili gizli antlaşmalarda Boğazlar bölgesini istemiş, Akdeniz’e ulaşmanın planlarını yapmıştır. Bu dönemde kendi içinde her geçen gün artan ekonomik ve siyasal sorunlar yaşamıştır.

Rusya, Doğu Avrupa’da Alman ordusu karşısında başarısız olmuştur. İtilaf Devletleri, Osmanlıya karşı Çanakkale Cephesini açmışlar,  Rusya’ya Boğazlar üzerinden yardım göndermeyi planlamışlar fakat başarısız olmuşlardır.

Bu gelişmeler sonucu Rusya’da sorunlar daha da artmıştır. Bolşeviklerin Lenin liderliğinde başlattığı İhtilal hareketi başarılı olmuş,  Çarlık yönetimi yerine dünya tarihinde ilk kez sosyalist bir yönetim kurulmuştur.

Bolşevik Hükümeti, halka söz verdiği gibi barış istemiştir.

 

3 Mart 1918’de imzalanan Brest-Litovsk Antlaşmasına göre;

Sovyet Rusya; Polonya, Litvanya, Courlande, Estonya ve Litvanya’dan çekilecek.

Sovyet Rusya; Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne geri verecektir.

Sovyet Rusya, Ukrayna’nın bağımsızlığını tanıyacaktır.

NOT: Rusya, 1878 Berlin Antlaşması sonucu Kars, Ardahan ve Batum’u almıştı. Brest- Litovst Antlaşması’yla bu yerler Osmanlı’ya verildi, fakat Ermeni ve Gürcüler tarafından işgal edildi. Bunun sonucunda Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Doğu Cephesi açılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.