MEB Öğrenci Kıyafet Yönetmeliğini Değiştirdi

mebMEB Öğrenci Kıyafet Yönetmeliğini Değiştirdi

Öğrencilerin kıyafetlerini düzenleyen yönetmelik 25 Temmuz 2013 itibariyle değişti. Devlet okulları da velilerin yüzde 50’sinin talebi doğrultusunda okul kıyafeti belirleyebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik 27/11/2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Yönetmelik, öğrenciler için forma zorunluluğunu kaldırmıştı. Ancak özel okullar için düzenleme yapılmış ve özel okullarda çocuğu bulunan velilerin yüzde 60’ının talebiyle formaya devam edilmesine imkan sağlanmıştı.

Devlet okulları için bu yönde bir düzenleme yoktu. Ömer Dinçer’den sonra Bakanlığa atanan Nabi Avcı ise yönetmelikte yer almamasına rağmen, devlet okullarının da, velilerin talebi doğrultusunda formaya devam edebileceğini ifade etmişti. Bakanın belirtmiş olduğu konuya ilişkin yönetmelik değişikliği 25 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazetede yer aldı.

Yönetmeliğin eski hükmü şu şekildedir:

(2) Öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamaz. Ancak, velilerin en az yüzde altmışının muvafakatiyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel kurumlara ait okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 4 üncü maddede yer alan sınırlamalara uyulmak kaydıyla, okul yönetimlerince okul kıyafeti belirlenebilir.

Yönetmeliğin yeni hükmü şu şekildedir:

“(2) Öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamaz. Ancak, okul yönetimi ve okul-aile birliğinin koordinatörlüğünde, 4 üncü maddede yer alan sınırlamalara aykırı olmamak kaydıyla, velilerin yüzde ellisinden fazlasının muvafakati alınarak ilgili eğitim-öğretim yılı için okul kıyafeti veya kıyafetleri belirlenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına dair usûl ve esaslar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönerge ile belirlenir.”

Değerlendirme

Yeni hüküm gereğince, hem özel okul hem de Devlet okullarında velilerin yüzde 50’sinin muvafakati alınarak, okul kıyafeti belirlenebilecektir. Bunun detayları MEB tarafından çıkarılacak bir yönergede düzenlenecektir.

Memurlar.Net – Özel
www.memurlar.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.