Kitap dağıtımı ile ilgili açıklama yapıldı

kitapdagitimiKitapların teslim alınmasına yönelik iş ve işlemler ilgi yazı ile bildirilmiştir. Ancak kitap ihtiyacının ’Modül’« girilmesinden sonra haftalık ders çizelgelerinde ve bazı derslerin öğretim programlarında değişiklik yapılması nedeniyle ’Kitap Seçim Modülü”nde bazı güncellemeler yapılmıştır. Kitapların teslim alınması aşamasında ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 79523799/949/1796942    18/07/2013

Konu: Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı İle İlgili Açıklamalar
…………….. VALİLİĞİNE (İl MUfi Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 14/06/2013 tarihli ve 79523799/949/1380181 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ücretsiz dağıtılacak ders kitabı ihtiyacı, 28/01-25/02/2013 tarihleri arasında okul/kunım müdürlükleri tarafından “Kitap Seçim Modülü”nc girilmiştir.

Belirlenen ihtiyaç doğrultusunda baskı ve satın alma ihaleleri yapılan ders kitaplarının teslim noktası olarak belirlenen il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesine 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle başlanmıştır.

Kitapların teslim alınmasına yönelik iş ve işlemler ilgi yazı ile bildirilmiştir. Ancak kitap ihtiyacının “Modül”« girilmesinden sonra haftalık ders çizelgelerinde ve bazı derslerin öğretim programlarında değişiklik yapılması nedeniyle “Kitap Seçim Modülü”nde bazı güncellemeler yapılmıştır. Kitapların teslim alınması aşamasında ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu bağlamda;

1.    Kitap ihtiyaçlarının “Kitap Seçim Modülü”ne girişinden sonra okulların ilkokul ve ortaokul olarak ayrışmasında değişiklik yapılmış olabilir. Bu nedenle, teslim noktası ıl/ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edilen kitaplar dağıtılmadan önce okulların mevcut durumları incelenecek ve kitaplann yanlış dağıtılması önlenecektir.

2.    İlköğretim (ortaokul) 5. sınıf Matematik, Fen ve Teknoloji ve İngilizce öğretim programlarında değişiklik yapılmış olup bu dersler için hazırlanan ders kitapları Ağustos Tebliğler Dcrgisi’nde duyurulacak ve baskısını müteakip gönderilecektir. Bu derslerden Fen ve Teknoloji dersinin adı Fen Bilimleri olarak değiştirilmiştir. 5. sınıf Fen Bilimleri ve Matematik dersleri için Öğrenci Çalışma Kitabı ile Öğretmen Kılavuz Kitabı kaldırılmış olup bu dersler için sadece Ders Kitabı gönderilecektir.

3.    Önceki öğretim yıllarında Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. ve 2. kitap olarak baskıs yapılan Sosyal Bilgiler 5 kitabı ile İngilizce 5 kitaplarının baskısı Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı şeklinde yapılacak ve gönderilecektir.

4.    Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıflarında Arapça 4 Ders Kitabı, 6. sınıflarında ise ilgili öğretim dairesince hazırlanmakta olan Arapça 5 öğretim materyali/eğitim aracı kullanılacaktır. Bu nedenle Kitap Seçim Modülüne girilen Arapça 4 ve 5 kitap ihtiyaçları, Arapça 4 olarak birleştirilmiş, Arapça 6 ihtiyacı da Arapça 5 olarak güncellenmişti. Bu güncellemeler sonucunda oluşan mükerrer veriler silindiğinden Arapça 4 ve Arapça 5 kitap sayılarında değişiklik olmuştur. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıflarına Arapça 4 ders kitabı, 6. sınıflarına Arapça 5 öğretim materyali dağıtılacaktır.

5.    Türkiye genelinde ihtiyaç miktan 500’ün altında olması nedeniyle baskısı yapılmayıp elektronik ortamda hizmete sunulacak ders kitabı ve eğitim araçlarının listesi ilgi yazı ekin

 

gönderilmiştir. Önceki yıllarda elektronik ortamda hizmete sunulan Satranç, Tanm, Sanat Etkinlikleri ve Halk Kültüm Öğretim Programlarının da baskısı yapılmayacaktır.

6.    Ortaokullar ve İmam Hatip Ortaokullarının 5, 6. 7 ve 8. Sınıf Beden Eğitimi Öğretim Programında değişiklik yapılmış olup bu sınıflarda 2013*2014 eğitim-öğretim yılında öğretim dairesince hazırlanmakta olan Beden Eğitimi ve Spor Dersi Uygulama Kılavuzu (5,6,7 ve 8. sınıflar) kullanılacaktır. Beden Eğitimi Öğretmen Kılavuz Kitabı 1-8 adlı kitap ise 2013-2014 eğitim-öğretim yılında sadece ilkokul 3 ve 4. sınıflarda kullanılacaktır. Bu nedenle Beden Eğitimi Öğretmen Kılavuz Kitabı 1-8 adlı kitaba ihtiyaç gösteren okulların sayılarında Bakanlığımız tarafından güncelleme yapılmış ve ihtiyaç miktarı 3 ve 4. sınıflarda kullanılacak şekilde düşürülmüştür. Beden Eğitimi Öğretmen Kılavuz Kitabı 1-8 ilkokullara. Beden Eğitimi ve Spor Dersi Uygulama Kılavuzu(5,6, 7 ve 8. Sınıflar) ise ortaokul ve imam hatip ortaokullarına dağıtılacaktır.

7.    İhtiyaç miktarı, “Kitap Seçim Modülü’’ndc öğretmenlerce kullanılmak üzere tespit edilen Hukuk ve Adalet Öğretim materyali 6 (Öğretmenler için) adlı kitabın Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce öğrencilere yönelik hazırlanmasına karar verilmesi nedeniyle söz konusu kitap için “Modül’e girilen veriler dikkate alınmayacaktır.

8.    Ortaöğretim Haftalık Ders Çizelgelerinde yapılan değişiklikle İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde Fıkıh ve Hadis dersleri 11. sınıftan 10’uncu sınıfa alındığından bu sınıflar için Fıkıh ve Hadis ders kitabı ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle, II. sınıflar için girilen Fıkıh ve Hadis kitabı sayısına, 10. sınıflar için girilen Siyer kitabı sayısı kadar Fıkıh ve Hadis kitabı ihtiyacı eklenmiştir. İmam Hatip ve Anadolu imam Hatip Liselerinin 10. sınıflan için de Fıkıh ve Hadis kitabı dağıtılacaktır.

9.    Ortaöğretimde 9. sınıf Biyoloji. Fizik, Kimya ve Matematik programlarında değişiklik yapılmış olup bu dersler için hazırlanan ders kitapları Ağustos Tebliğler Dcrgisi”ndc duyurulacak ve baskısını müteakip gönderilecektir. Matematik dersi ile Geometri dersi birleştirilmiş olup Geometri dersi 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak kaldırılacaktır. Bu nedenle 2013-2014 öğretim yılı için Geometri 9 kitabı gönderilmeyecektir.

10.    “Kitap Seçim Modülü’’ndc isimlerinin karşısında “ALANINDA HENÜZ KİTAP YOK” açıklaması bulunan ders kitabı, eğitim aracı ve öğretim materyalleri hazırlanıp Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilmesi halinde baskısı yapılıp gönderilecektir. Bu nedenle bu kitaplar eksik olarak değerlendirilmeyecek ve herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

11.    Özellikle seçmeli derslerle ilgili eğitim aracı veya öğretim materyallerinin ilgili öğretim dairelerince hazırlanmasına devam edilmekte olup, inceleme ve kabulünü müteakip baskı ve dağıtımı yapılarak hizmete sunulabilecektir.

Gönderilen ders kitaplarının dağıtımı ve okulların eğitim-öğretime başlamasından sonra tespit edilecek ilave ihtiyaç ve oluşabilecek fazlalıkların girilmesi için Kitap Seçim Modülü, okulların eğitim-öğretime başladığı haftayı müteakip il millî eğitim müdürlüklerinin kullanımına açılacaktır. Ders kitaplarının ihtiyaç tespiti, teslim ve muayene-kabul işlemleri elektronik ortamda yapılması gerektiğinden yazılı olarak bildirilen ihtiyaçlar değerlendirilmeye alınamamaktadır. Bu nedenle yazılı veya şifahi olarak ilave kitap ihtiyacı bildirilmeyccektir.

Kitapların teslim alınarak okullara dağıtımında ilgi yazıda belirtilen iş ve işlemlerle birlikte yukarıdaki açıklamaların da dikkate alınması ve bu açıklamaların ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okul/kurum müdürlüklerine iletilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Yusuf ESENER Bakan a. Genel Müdür
DAĞITIM:
Bu belge. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun S inci maddem gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Atatürk Blv No 98 Kat:3C Blok06648 Kızılay,ANKARA Elektronik Ag: www mcb gov.tr c-poMa: ılhg_»aiınalmâ@mcb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: E.IİARMANDAR Şef Tel: (0 312) 413 19 12-13 Fakı: (0 312)41801 70

 

 

Ahmet BOZOK / Memurlar7 MEB Editörü

www.memurlar7.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir