2013-2014 Okul İdarecileri Yıllık Çalışma Planı İndir

Yönetici yıllık çalışma planı2013-2014 eğitim-öğretim yılı yönetici (idareci) yıllık çalışma planını bu sayfadan indirebilirsiniz. 2013-2014 yönetici yıllık çalışma planı içeriği aşağıda yer almaktadır. Sayfanın altında bağlantısı verilen 2013-2014 idareci yıllık çalışma planı excel dosyası olarak hazırlanmıştır.

YÖNETSEL İŞLER
1- Okul-Veli sözleşmelerinin yapılması
2- 02 Eylül öğretmenlerin göreve başlaması.
3- Brifing dosyasının güncellenmesi
4- Sınıf tertip ve düzenlerinin yapılması
5- Okulun açılış töreni hazırlıkları
6- Öğretmenler kurulu toplantısının yapıl- lası ( 10 Eylül 2013 saat 15:00)
7- Şube öğretmenlerinin belirlenmesi
8- Haftalık ders programının hazırlanması
9-Zümre öğretmenleri toplantısı
( 23-27 Eylül 2011)
10-Ek ders ücret onayının alınması
11 -İdari görev dağılımının yapılması
12- Öğrenci kulüplerininde görevli öğret- lenlerin belirlenmesi
13- Belirli gün ve haftalar görev dağılım­lının yapılması.
4- Okula yeni gelen öğrenciler için tanı- m ve bilgilendirme (oryantasyon) alışmalarının yapılması.
15- Yetiştirme kursunun planlanması
16- Öneri dilek kutularının uygun yerlere Dnulması.
17- Aday öğretmenlere rehber öğretmen örevlendirmelerinin yapılması
18- OGYE’ nin oluşturulması
19- Okulun misyon ve vizyon ifadelerinin tüm personelin katılımı ile yeniden oluşturulması. ( gerek duyulursa )

EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLERİ
1- Sınıf defterlerinin hazırlanması
2- Öğrenci kurulunun seçimi
3- Sınıf başkan ve yard. seçimleri
4- Eğitsel kulüplere öğrenci seçimlerinin yapılması.
5- Sınıf yerleşim planlarının yapılması.
6- Öğrenci davranışları değerlendirme kurulunun seçimi.
7- Satın alma komisyonunun seçimi
8- Muayene ve teslim alma komisyonu­nun seçimi.
9- Yöneltme kurulunun seçimi
10-Rehberlik ve psikolojik danışma hiz­metleri yürütme komisyonunun seçimi.
11 -Rehberlik çalışma planı ve gençlerin risklerden korunması uygulama planının RAM a gönderilmesi
12- Aademik hazır bulunuşluk düzeyinin belirlenmesi çalışmalarının yapılması
13- Öğretmenlerce çevre inceleme rapor­larının hazırlanması.
14- Okul paydaş analizlerinin yapılması
15- Sınıfların temel materyallerinin gözden geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi

DESTEK HİZMETLER
1- Bina giriş çıkış kapıları nöbetçi öğrenci listelerinin hazırlanması.
2- Okul ziyaretçi defteri ve kayıtlarının tutulması.
3- Öğretmen nöbet çizelgelerinin hazır­lanması
4- İdareci nöbet çizelg. hazırlanması
5- Öğretmen nöbet defterinin tutulması
6- Okulun rehberlik hizmetleri çerçeve planının hazırlanması
7- Okulun şiddeti önleme eylem planının hazırlanması
8- Veli telefon bilgilerinin e-okul a giril.
9- İçme suyu analizlerinin yaptırılması
10-0kul kantinin denetlenmesi
12- Öğrenci ve velilerin sosyal desteğe/ hizmetlere yönlendirilmeleri.
13- Afetacil ve riskli durumlarla ilgili öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri.
15- Öğrencilere psikolojik destek/ psikolojik danışma hizmetlerinin verilmesi ve RAM a yönlendirilmesi
16- Koruyucu sağlık eğitimi faaliyetleri
17- Şiddet ve istismar konusunda risk altındaki çocukların belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması
18- Şiddet ve istismarı önleme konu­sunda eğitim verilmesi.
19- Rehberlik test ve envanterlerinin uygulanması

 
2013-2014 Yönetici (idareci) Yıllık Çalışma Planı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir