9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

1. Sanat kaç gruba ayrılır? Açıklayınız. Edebiyat bunlardan hangisine girer? Belirtiniz. (10 p)

2. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (5’er p)

a. “Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla, sözlü veya yazılı olarak biçimlendirimesi sanatına………………. denir. Resim sanatının malzemesi nasıl fırça ise, …………….. ın malzemesi ise ………. dir.”

b. İnsanın ruhsal durumunu ortaya koyan bir edebî metin, …………… biliminden yararlanır.

c. Doğal dili kişiye özgü duyarlıkla kullandığı için edebî metnin dili ………….. bir dildir.

ç. Edebî metnin konusu, en geniş anlamıyla doğa ile ilişki hâlindeki duyan, düşünen tasarlayan ve yaşayan ……………. dır.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. (Her doğru cevap 5 puan)

a. Sanat eseri, öncelikle doğruluk ve faydayı değil, güzelliği amaçlar.                                  (   )

b. İkinci Dünya Savaşı’nı anlatan bir edebî metin, Fizik biliminden yararlanır.                 (   )

c. Aynı dili konuşan insanlar, ortak kültür değerlerini paylaşırlar.                                        (   )

ç. Edebi gerçeklik, kaynağını diğer bilim alanlarının ortaya koyduğu sonuçlardan alamaz. (   )

 

4.          I. hiç birine

II. kulak

III. söylediklerimin

IV. asmıyordu

Yukarıdaki numaralandırılmış kelime ve kelime grupları kurallı ve anlamlı bir cümle hâline getirildiğinde, dördüncü sırada hangisi yer alır?  (10 p)

A) I                      B) II                         C)III                      D) IV

 

5. “Her milletin dili, o milletin çağlar boyunca yaşadığı tarihin âdeta özetidir” cümlesinde anlatılmak istenen düşünce nedir? Açıklayınız. (20 p)

 

6.         “Hayır hayâl ile yoktur alış verişim

Her ne söylemişsem görüp de söylemişim.”

Bu dizelere bakarak Mehmet Âkif’in hayat görüşü ve şiir anlayışı hakkında değerlendirmede bulununuz. (20 p)

 

9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir