Milli Edebiyat Döneminde Öğretici Metinler Boşluk Doldurma Soruları

Milli Edebiyat Döneminde Öğretici Metinler Boşluk Doldurma Soruları

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNDE ÖĞRETİCİ METİNLER

1. Milli Edebiyat dönemi öğretici metinleri halkın anlayacağı şekilde……………dille yazılmıştır.

2.Milli edebiyat dönemi öğretici metinlerinde……………,……………, bilim ve siyasetle ilgili konular işlen­miştir.

3. Milli Edebiyat döneminde Türkçeyi bir……………ve……………dili haline getirmek, dil bilinci yoluyla milli bilinç oluşturmak için öğretici metinlerden yararlanmışlardır.

4. Milli Edebiyat döneminde dilde sadeleşmenin yanında, yazarlar……………ya ve……………insanına yö­nelmişler; yazılarının konularını Türk tarihinden, örf ve adetlerden, halkın yaşayışından almışlardır.

5. Milli Edebiyat döneminde makale yaygınlık kazandı, yazarlar……………a düşüncelerini anlatmak,……………ı eğitmek için bu türe ağırlık vermiştir.

6. Milli Edebiyat döneminde gündelik, sosyal konuların yanında bir kişiyi ya da edebi bir konuyu tartı­şan ……………lar da yazılmıştır.

7. Milli Edebiyat dönemi sohbet ve eleştiri türündeki eserler de sosyal ve……………konularla ilgilidir.
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNDE ÖĞRETİCİ METİNLER BOŞLUK DOLDURMA SORULARININ CEVAPLARI

1. Milli Edebiyat dönemi öğretici metinleri halkın anlayacağı şekilde sade dille yazılmıştır.

2.Milli edebiyat dönemi öğretici metinlerinde tarih, dil , bilim ve siyasetle ilgili konular işlenmiştir.

3. Milli Edebiyat döneminde Türkçeyi bir bilim ve sanat dili haline getirmek, dil bilinci yoluyla milli bilinç oluşturmak için öğretici metinlerden yararlanmışlardır.

4. Milli Edebiyat döneminde dilde sadeleşmenin yanında, yazarlar Anadolu’ya ve Anadolu insanına yönelmişler; yazılarının konularını Türk tarihinden, örf ve adetlerden, halkın yaşayışından almışlardır.

5. Milli Edebiyat döneminde makale yaygınlık kazandı, yazarlar halka düşüncelerini anlatmak, halkı eğitmek için bu türe ağırlık vermiştir.

6. Milli Edebiyat döneminde gündelik, sosyal konuların yanında bir kişiyi ya da edebi bir konuyu ele alan fıkralar da yazılmıştır.

7. Milli Edebiyat dönemi sohbet ve eleştiri türündeki eserler de sosyal ve siyasal konularla ilgilidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir