12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

 

…………….. LİSESİ

………….. ÖĞRETİM YILI

12. SİNİF COĞRAFYA DERSİ

II. DÖNEM I.YAZILI SINAV SORULARIDIR

 

1-Aşağıdaki Türkiye Fiziki dilsiz haritasında yer alan unsurların karşılıklarını yazınız. ( 30 PUAN )

 24-06-2013 17-37-18

 

  a-………………………….  b- ……………………………. c- ……………………………… d-……………………….

  e-………………………….  f-………………………………g- ……………………………..   h-……………………….

  ı- …………………………  i-……………………………….

 

2-Aşağıda ülkemizde yer alan tarihi ve coğrafi turistik yer adları verilmiştir.Bu turistik alanların bulunduğu

   İlleri karşılarına yazınız.( 10 Puan )

a-Ani Harabeleri                        :…………………… …          b-İshak Paşa Sarayı:………………………

c-Abant Gölü                              :…………………… …          d-Hoşap Kalesi       :………………………

e-Çifte Minerali Medrese:        :…………………………

 

3-Aşağıdaki yargıların doğru ya da yanlış olduklarını belirtiniz.( 10 Puan )

   a-Kaz Dağı Milli Parkı Manisa’da yer almaktadır.                                                                  (……)

   b-Ülkemizin en çok döviz ödediği ithal sektör ( ürün )  sağlık ( ilaç ) sektörüdür.                (……)

   c-Ro-Ro taşımacılığı havayolu ulaşımı içerisinde kullanılan teknik bir kavramdır.             (……)

   d-Ülkemizin en önemli ihracat ve ithalat limanı İzmir Limanıdır.                                         (……)

   e-Ülkemiz ihracatında en büyük pay nüfusumuzun % 46’nın çalıştığı tarım sektörüdür.  (……)

 

 

4-“Deniz kıyısında seyahat eden bir kişi, yüksek bir dağa baktığında gördüğü bitki örtüsünü şöyle çizmiştir.

   24-06-2013 17-38-33  

     

 

 

 

5-Ülkemizde karayolları ulaşım ağı bakımından batı –doğu yönünde gelişim göstermiştir. Bu gelişimde

   Etkili olan coğrafi faktörü açıklayarak yazınız.( 10 Puan )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

6-Aşağıdaki boşluklara uygun olan cevapları yazınız.( 10 Puan )

   a-Ülkemizde ilk demiryolu İngilizler tarafından …………………………….. hattına döşenmiştir.

   b-Ülkemizde ulaşım sistemleri içerisinde en yoğun olarak kullanılan sistem  …………………………..dur.

   c-Ülkemizin en önemli kayak merkezlerinden olan Kartalkaya ………………..İlinde yer almaktadır.

   d-Nemrut Dağı üzerindeki heykeller ve Cendere Köprüsü   ……………………….. Medeniyetine   ait

      tarihi ve kültürel eserlerdir.

   e-Ülkemizin tek Bor işletmesi …………………………………ilinde yer almaktadır.

 

7-Ekonomik olarak dış ticaret açığının büyük olduğu ülke ilgili aşağıdaki hangi özellikler görülür?

   Görülen özelliğin yanına ( X ) işareti koyunuz.

  -Ekonomik olarak gelişmiştir.                                                         (      )

  -Nüfusun büyük bir bölümü Tarım sektöründe çalışmaktadır.  (      )

  -Nüfusun büyük bir bölümü ( en az % 80 ) kentlerde yaşar.       (      )

  -Kişi başına düşen milli gelir düşüktür.                                         (      )

  -Hızlı nüfus artışı görülür.                                                               (      )

 

8-Ülkemizin en fazla ihraç ettiği iki maden kaynağı ile en fazla ithal ettiği iki maden ile

    En fazla ihraç ettiği iki maden türünü yazınız.( 10 Puan )

    …………………………………………………………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………………………………………………………

9-“Antalya,İzmir Bursa hattında kıyı şeridinde seyahat eden bir kişi makilerin yetişme üst sınırının yükselti olarak azaldığını gözlemiştir.Antalya’da bu sınır 800 m İzmir’de 600 metre ve Bursa’da 600 metredir.”

 Bu kişi bunun nedenini size sorduğunda coğrafi olarak nasıl bir açıklama getirmelisiniz yazınız.( 10 Puan )

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  Başarılar Dilerim…………………………………..

 

 Not:1.Soru 20 Puan,2-3-4-5-6-7- 8 Ve 9.Soruların Doğru Cevabı 10 Puandır.

         Süre 40 Dakikadır.

 Bu dosyayı aşağıdaki bağlantıdan word dosyası olarak indirebilirsiniz.

12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir