Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu Boşluk Doldurma Soruları

11. sınıf Türk Edebiyatı dersleri için uygulama çalışması, boşluk doldurma uygulaması. Milli Edebiyat Dönemiyle ilgili bir boşluk doldurma çalışması. Milli Edebiyat Döneminin ilk konusu olan Milli Edebiyat Döneminin oluşumu konusunu pekiştirecek bir çalışma.

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNİN OLUŞUMU BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

1…………… unsurların ön plana çıktığı, kaynağını ve ruhunu milletten alan, millete ait özellikleri yansıtan edebiyata milli edebiyat denir. Bu kavram Türk edebiyatında 1911-1923 yılları arasını kapsayan dönemi ifade eder.

2. Milli edebiyat donemi, sanatçıların………..ları ve sanat görüşleri bakımından kendi içinde bir birlik göstermez.

3. Milli edebiyatın oluşması ve ortaya çıkmasında en etkili fikir akımı ……………..’tür.

4…………… akımı Milli edebiyatın doğmasına temel oluşturmuş, aynı zamanda Cumhuriyetin kurulmasında onemli rol oynamıştır.

5. Milli edebiyatın temelleri aslında………..edebiyatı döneminde atılmıştır. Ahmet Vefik Paşa “Şecere-i Turki”yi çevirmiş, Şemsettin Sami”Kamus-ı Türki”yi yazmıştır.

6. Servet-i Funun döneminde tanınan, Servet-i Funun dergisinde “Cenge Giderken” şiirini yayınlayan…………………..da Milli edebiyata zemin hazırlamıştır.

7. 1908 yılından sonra Türk Derneği, Türk Yurdu, Türk Ocağı gibi dernekler kurularak………..düşüncesi halka ulaştırıldı.

8. Milli edebiyatın başlangıcı olarak 1911 yılında Selanik’te çıkarılan Genç Kalemler dergisi ve dergide yayınlanan…………………..makalesi kabul edilir.

9. Milli edebiyat kavramı ilk defa…………………. dergisinde kullanılır.

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNİN OLUŞUMU BOŞLUK DOLDURMA CEVAPLARI

CEVAPLAR:

1.
Milli unsurların ön plana çıktığı, kaynağını ve ruhunu milletten alan, millete ait özellikleri yansıtan edebiyata
milli edebiyat denir. Bu kavram Türk edebiyatında 1911-1923 yılları arasını kapsayan dönemi ifade eder.

2. Milli edebiyat donemi, sanatçıları üslupları ve sanat görüşleri bakımından kendi icinde bir birlik göstermez.

3. Milli edebiyatın oluşması ve ortaya çıkmasında en etkili fikir akımı Türkçülük’tür.

4.
Türkçülük akımı Milli edebiyatın doğmasına temel oluşturmuş, aynı zamanda Cumhuriyetin kurulmasında önemli rol oynamıştır.

5. Milli edebiyatın temelleri aslında Tanzimat edebiyatı döneminde atılmıştır. Ahmet Vefik Paşa “Şecere-i Türki”yi çevirmiş, Şemsettin Sami”Kamus-ı Turki”yi yazmıştır.

 

6. Servet-i Funun döneminde tanınan, Servet-i Funun dergisinde “Cenge Giderken” şiirini yayınlayan Mehmet Emin Yurdakul da Milli edebiyata zemin hazırlamıştır.

7. 1908 yılından sonra Türk Derneği, Türk Yurdu, Türk Ocağı gibi dernekler kurularak milliyetçilik düşüncesi halka ulaştırıldı.

 

8. Milli edebiyatın başlangıcı olarak 1911 yılında Selanik’te çıkarılan Genç Kalemler dergisi ve dergide yayınlanan Yeni Lisan makalesi kabul edilir.


9. Milli edebiyat kavramı ilk defa Genç Kalemler dergisinde kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir