Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Çoktan Seçmeli Sorular

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatından 14 çoktan seçmeli soru. LYS Edebiyat’a hazırlanan arkadaşların edebiyat konularına yeterince çalışıp bol bol test çözmelerin gerekiyor. Özellikçe Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından çok soru çözmeliler. Geçen yıl 14 soru Cumhuriyet Döneminden çıktı. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının zorluğu sanatçıların ve eserlerin çok olması, LYS’de müfredat dışında da soru gelebilmesi. Tabi sizin çözeceğiniz sorular çok olmalı ama her çözdüğünüz soru size bir şeyler verecektir. Yerine göre farklı bir soru stiliyle karşılaşacaksınız. Eksik olduğunuz bir konunun farkına varacaksınız.

Soruları netten derleyerek buraya aldık. Umarım faydalı olur.

1. Aşağıdakilerin hangisinde eser ve türü yanlış verilmiştir?
A) Bugünün Saraylısı            Tiyatro
B) Geçmiş Geceler                 Şiir
C) Değişen İstanbul             Öykü
D) Şimşek                             Roman
E) Bir Yudum Su                    Öykü
2. Şiire Milli Mücadele yıllarında başlayıp  ilk şiirlerini Yeni Mecmua’da yayımlayan sanatçı,”Kaldırımlar” şairi olarak bilinir. Piyes ve öyküler de yazan sanatçı Garip akımının ortaya çıkmasıyla şiirden uzaklaşır. Sanatçı Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Cahit Sıtkı gibi birçok sanatçı üzerinde etkili olmuştur.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Ahmet Kutsi Tecer
C) Necip Fazıl Kısakürek
D) Ahmet Muhip Dıranas
E) Ziya Osman Saba
3. Bu sanatçıya göre: “Şiir kelimelerle dördüncü bir boyut yaratma çabasıdır. Şiirin amacı insandır.” Dönemindeki şairler serbest ölçüyle şiir yazmalarına karşın o, ölçü ve uyaktan vazgeçmemiştir. Sanatçı şiirden başka oyun da yazmıştır. “Gölgeler”, “Çıkmaz” oyunlarından bazılarıdır.
Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Ahmet Muhip Dıranas
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Melih Cevdet Anday
4. Aşağıdakilerin hangisinde eser ve tür eşleştirmesi yanlıştır?
A) Sevi Çıkmaz          Öykü
B) Satılık Ev               Tiyatro
C) Mahşer                 Roman
D) Birinci Perde         Şiir
E) Nefes Almak         Tiyatro
 
5. Sait Faik Abasıyanık’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Öykülerinde çoğunlukla balıkçılar, yoksul insanlar ve işsiz insanları ele almıştır.
B) Durum öyküleri yazmıştır.
C) Herkesin anlayacağı bir dili kullanmıştır.
D) Öykülerinde İstanbul’a hiç yer vermemiştir.
E) Sürekli kullandığı ana tema yaşama sevincidir.
6. Onun, Türk öykücülüğünde önemli bir yeri vardır. Değişik konuları yalın ve etkileyici bir anlatımla aktararak yeni Türk öykücüsünün önemli adı olmuştur. Edebiyatımıza getirdiği en önemli yenilik ise, ele aldığı konuları çok sade bir dille anlatmasıdır. O, Ömer Seyfettin’in izinden gitmiş, daha sonra hem Ömer Seyfettin’den hem de çağdaşlarından daha sade ve özgün roman ve öyküler yazmıştır. “Temiz Sevgiler”, “Mendil Altında” önemli öykülerinden bazılarıdır.
Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sait Faik Abasıyanık
B) Refik Halit Karay
C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
D) Memduh Şevket Esendal
E) Ali Nihat Turhan
7. O, Türk öykücülüğünde çığır açan sanatçılardan biridir. Siyaset ve devlet adamı olmasına rağmen, okunurluğunu bugün bile yitirmemiştir. Siyasi arenadaki tanınmışlığını edebiyat alanında kullanmamak için on iki takma ad kullanmıştır. Üslubunda Çehov’un etkileri açıkça görülür. “Otlakçı”, “Veysel Çavuş” önemli öykülerinden birkaçıdır.
Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sait Faik Abasıyanık
B) Ömer Seyfettin
C) Memduh Şevket Esendal
D) Refik Halit Karay
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
8. O, eserlerini kendine özgü bir anlatımla yazmıştır. Herkesin anlayacağı bir dil kullanmıştır, insanı, büyüleyen, şaşırtan, süssüz, yer yer argolu cümlelerle öykülerini anlatır. Başlangıçta öyküleriyle gözlemci bir yazar olarak görünse de kısa sürede öyküyü olaydan sıyırmıştır. “Lüzumsuz Adam, Semaver” önemli öykülerinden birkaçıdır.
Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sait Faik Abasıyanık
B) Ömer Seyfettin
C) Refik Halit Karay
D) Memduh Şevket Esendal
E) Abdülhak Şinasi Hisar
1. Günce
2. Kuyucaklı Yusuf
3. Günlerin Götürdüğü
4. Uluç Reis
9. Yukarıdaki eserlerle aşağıdaki yazarları eşleştirildiğinde hangi sanatçı dışta kalır?
A) Halikarnas Balıkçısı
B) Bedri Rahmi Eyüboğlu
C) Nurullah Ataç
D) Suut Kemal Yetkin
E) Sabahattin Ali
 
10. Şiirlerinde empresyonizmin izlerinin yanında, resim ve renge verdiği önem dikkat çeker. Fotoğraf gözlemciliğiyle etrafındaki olayları şiirine yansıtmaya çalışmıştır. Şiirin konularını genişletmek, şairanelikten kurtulmak, canlılık, içtenlik, yenilik ilkelerine bağlıdır. Şiirlerini “Odalar ve Sofalar” adlı kitapta toplamıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabri Esat Siyavuşgil
B) Oktay Rıfat Horozcu
C) Ziya Osman Saba
D) Ahmet Kutsi Tecer
E) Vasfi Mahir Kocatürk
 
11. Aşağıdakilerden hangisinde eser – yazar eşleştirmesi doğrudur?
A) Biz insanlar – Sait Faik Abasıyanık
B) Ben ve Ötesi – Necati Cumalı
C) Sahnenin Dışındakiler – Peyami Safa
D) Ev Ona Yakıştı – Memduh Şevket Esendal
E) Zeytindağı – Cevat Şakir Kabaağaçlı
 
12. O, sadece şiir değil, roman, öykü, makale, deneme, biyografi ve edebiyat tarihi de yazmıştır. Seçkin, çeşitli mecazlarla, düşüncelerle, soyut sözcüklere yer veren kendine özgü bir cümle yapısı vardır. Şiir dili ile nesir dili arasında kesin bir ayrım gütmez. O, evrene toplumsal görüşlerinden uzak biçimde bireysel dünyasından bakar. Roman ve öykülerinde başta zaman teması olmak üzere psikolojik anları işler.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) Falih Rıfkı Atay
13. İlk şiirleri Varlık dergisinde yayımlanmıştır. Gerçekte aruzu çok iyi bilen, hecenin özelliklerini kavramış bir şairdir. Ona göre, hece ölçüsü ve uyak şiiri yozlaştırmıştır. Şiir, insanın beş duyu organına değil beynine seslenen bir sanattır. O, şiirlerinde sokaktaki insanı ön plana çıkarmış; biçimi, şiirin kalıbıyken kendisi haline getirmiştir. Garip hareketinin kuramcısıdır.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oktay Rıfat
B) Melih Cevdet
C) Orhan Veli
D) Edip Cansever
E) Cevdet Kudret
14. Aşağıdakilerin hangisinde verilen eserin türü yanlış gösterilmiştir?
A) Destan Gibi                       Şiir
B) Vassaf Bey                        Roman
C) Zilli Zarife                         Tiyatro
D) Dualar ve Âminler             Şiir
E) Çocuk ve Allah                  Tiyatro
15. Aşağıdakilerden hangisinde eser – yazar eşleştirmesi doğrudur?
A) Sarı Sıcak – Ahmet Kutsi Tecer
B) Ötelerin Çocuğu – Haldun Taner
C) Evler – Behçet Necatigil
D) Esir Şehrin insanları – Orhan Kemal
E) Baba Evi – Kemal Tahir
CEVAP ANAHTARI

1-A 2-C 3-B 4-E 5-D 6-D 7-C 8-A 9-B 10-A 11-D 12-B 13-C 14-E 15-C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.