9.sınıf coğrafya kitabı cevapları – sayfa 195 – (lider yayıncılık)

9.sınıf coğrafya kitabı cevapları – sayfa 195 – (lider yayıncılık)

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Coğrafi bölgelerin sınırları neye göre belirlenir? Açıklayınız.

Coğrafi bölgeler ve coğrafi bölgelerin sınırları belirlenirken şu etkenler dikkate alınmıştır;

Doğal etkenler
  • Konum
  • Yeryüzü şekilleri
  • İklim
  • Bitki örtüsü
Beşeri etkenler
  • Nüfus
  • Yerleşme
Ekonomik etkenler
  • Tarım ve hayvancılık
  • Sanayi ve madencilik
  • Ticaret
  • Turizm

2. Hangi bölgelerin sınırları ile idari sınırlar çakışır? Açıklayınız.

Bazı ülkelerin sınırları çeşitli coğrafi kriterlere göre belirlenmiş bölge sınırlarıyla çakışır. Örneğin NAFTA (Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Antlaşması) bölgesinde Kanada, ABD ve Meksika yer almak- tadır. Bu her üç ülkenin yer şekilleri ve iklim koşulları farklı olduğundan Kuzey Amerika’da oluşturulacak yer şekilleri ve iklim bölgeleri sınırları ülke sınırlarıyla çakışmaz. Buna göre her üç ülkenin de batısı dağlık bölge içinde yer alırken tropikal iklim bölgesi Meksika’yı ve ABD’nin güneyini, tundra iklim bölgesi ise Kanada’nın kuzeyi ile Alaska’yı kapsar.

3. Soğuk iklim bölgesinde toprakları bulunan ülkelere üç örnek veriniz.

Kanada,Rusya,Norveç

B. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız.

“değişir, iklim, nüfus, yer şekilleri, ekonomik etkinlikler, su kaynakları, doğal koşullar, beşerî koşullar”

1. Bölge sınırları zamanla değişir

2. Doğal koşullara göre bölgelerin belirlenmesinde göz önünde bulundurulan koşullar  iklim,yer şekilleri,su kaynakları

3. doğal koşullar dikkate alınarak belirlenen bölge sınırları kısa süre içinde değişmez.

4. Bölgeler belirlenirken doğal,beşeri ve nüfus özellikler göz önünde bulundurulur.

C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” harfini yazınız.

1. Bütün bölge sınırları aynı ölçütlere göre belirlenir. (Y)

2. Bazı bölge sınırları kısa sürede değişmez. (D)

3. Yeryüzünde yalnızca beş bölge belirlenebilir. (Y)

4. Bir ülke birden fazla bölgede bulunabilir. (D)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Yeryüzünü bir bütün olarak incelediğimizde bazı özellikler yönünden benzer alanlar olduğu görülmektedir. Bu benzer özellikleri doğal ve beşerî olmak üzere iki ana grupta toplayabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi bölgeleri birbirinden ayıran doğal etmenlerden değildir?

A) Yer şekilleri B) İklim koşulları C) Bitki örtüsü D) Su kaynakları E) Nüfus ve yerleşme

2. I. Coğrafi bölgeler belirlenirken yalnızca doğal koşullar göz önünde bulundurulur. II. Bir bölgenin her yerinde doğal ve beşerî özellikler aynıdır. III. Bazı bölgelerin sınırları değişir. IV. İdari bölgelerden bazılarının sınırları siyasi bölgelerin sınırlarıyla çakışır. Yukarıda verilen yeryüzünün doğal ve beşerî bölgeleriyle ilgili bilgilerden hangileri yanlıştır?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve III E) II ve IV

3. Aşağıdakilerden hangisinde idari sınırları ve bölge sınırları çakışık olan bölgeler bir arada verilmiştir?

A) Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler – Bağımsız ülkeler B) Yağışlı bölgeler – Yüksekliği az olan bölgeler C) Kurak bölgeler – Petrol bölgeleri D) Sanayi bölgeleri – Nüfusu seyrek olan bölgeler E) Tarım bölgeleri – Yüksekliği fazla olan bölgeler

4. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünün doğal ve beşerî olarak bölgelere ayrılmasıyla ilgili verilmiş yanlış bir bilgidir?

A) Ekonomik etkinliklerle ilgili bölgeler, beşerî bölgelerdir. B) Bütün bölgelerin sınırları kesindir ve değişmez. C) Bir alan, birden fazla özellikteki bölge içinde yer alabilir. D) Yer şekilleri bakımından benzer alanlar, doğal bölgeler arasında yer alır. E) Doğal ve beşerî bölgeler, farklı özellikler gösterir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir