İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI (sayfa 209)

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI (sayfa 209)

                            ÖLÇME DEĞERLENDİRME  

SAYFA:208-209

      A.Aşağıdaki ifadelerden doru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.

 

1.(Y)

 

2.(D)

 

3.(D)

 

4.(Y)

 

5.(Y)

 

6.(D)

 

B.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncüllerden biriyle tamamlayınız.

 

1.Hatay

 

2.Romanya

 

3.Bulgaristan

 

4.Dış politika

 

5.Lozan Barış Antlaşması

 

6.Kapitülasyonlar

 

7.Milli

 

         C.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

 

1.D) II-III

 

2.A)Uluslar arası alanda yalnız kalmamak

 

3.C) I-II

 

4.D)Lozan Barış Antlaşması

 

5.B)Milletler Cemiyetinin kurulması

 

6.D)Türkiye-Irak sınırı

 

7.E)Lozan

 

8.D)Anadoluda yayılma siyaseti izlemesi

 

9.B) I-III

 

10.E)Batılıların Türkiye’deki çıkarlarından vazgeçmediğini

 

11.A)Ortadoğu’da barış ve güvenliği sağlamak

 

12.A)Balkan antantını imzalaması

D- aşağıdaki soruları cevaplandırınız

1.     Politikanın belirlenmesinde etkili olan güç unsurları nelerdir?
CEVAP:  siyasi güç, askeri güç, ekonomik güç

2.     Lozan Barış Anlaşmasının yeri Türk Devletinin uluslar arası alanda tanınmasına etkisi nedir? açıklayınız.
CEVAP: Lozan barış Anlaşmasıyla siyasi ve hukuki alanda bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettirmiştir.

3.     Cumhuriyetin ilk yıllarında Yunanistan ile hangi konularda sorunlar yaşanmıştır? Bu sorunlar nasıl çözüme kavuşturulmuştur?
CEVAP:  Nüfus mübadelesi sorunu yaşanmıştır. İtalya’nın Doğu Akdeniz’e  yayılma girişimleri ülkenin bir birine yakınlaşmasına neden olsa da bu durumda Ankara da imzalanan nüfus mübadelesi antlaşma ile çözüme kavuşturulmuştur.

4.     Türkiye bir çok devletle arasında sorunlar çıkaran yabancı okullar meselesini hangi önlemeleri alarak sonuca bağlamıştır?
CEVAP: Türkiye’yi  yabancı okullar meselesini kendi iç işleri meselesi olarak değerlendirdi ve yabancı devletlerin bu meseleye karışmasını engelledi.

5.     Türkiye’nin Osmanlı dış borçlarından payına düşeni ödemeyi kabul etmesini Sovyetler birliğini istememesinin sebebi nedir?
CEVAP: Türkiye’nin yaptığı antlaşma gereği Osmanlının borçlarını ödeyecekti aynı durumun çarlık döneminin borçlarını ödemek istemeyen Sovyetler birliğine emsal teshil ettiği için

6.     II. Dünya savaşı tehlikesinin belirmesi üzerine Türkiyenin 1932-1939 döneminde izlediği dış politikanın esasları neler olmuştur.
CEVAP:  Türkiye milli mücadelede ve sonrasında elde ettiği kazanımlar ile uluslar arası alanda kazandığı saygınlık korumaya ve yaşanan bunalımları barışçı yollarla çözmeye yönelik bir dış politika izlemiştir.

7.     Türkiye’nin milletler Cemiyetine üyelik için davet edilmesinin sebepleri nelerdir?
CEVAP:  Türkiye’nin uluslar arası politikada ağırlığını hissettirmesi ve barışçı bir politika izlemesi batılı devletlerle sorunlarını halletmesi devlet devlet edilmesine yol açmıştır.

8.     Montrö boğazlar sözleşmesi ile Türkiye hangi kazanımları elde etmiştir?
CEVAP:  Boğazlar komisyonunun bütün yetki ve görevleri Türk milletine bırakıldı

9.     Balkan Antantı ve Sadakat Paktı dünyadaki hangi gelişmeler üzerine imzalanmıştır?
CEVAP:  İtalya, Japonya, ve Almanya umduğunu bulamayınca kaybettiklerini tekrar alma çabasına girerek değişikliği savunan gurubu oluşturmuştur. Bu olaylar harcısında Türkiye’nin yerini alma zorunluluğu vardı ve bu gelişmeler üzerine Türkiye bu antlaşmaları imzaladı.

10.  Fransa hangi olay üzerine Hatay’ın Türkiyeye katılmasını kabul etmiştir?
CEVAP:  Almanya’nın Avusturya’yı ilhakından sonra Avrupa güçler dengesi bozuldu.
Avrupa’daki bu gergin durum üzerine Fransa Hatay’ın anavatana katılmasını kabul etti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.