İnkılap Tarihi Kurtuluş savaşında cepheler Ölçme ve değerlendirme soruları ve cevapları 3. Ünite- Sayfa 66 ve sayfa 67

T.C. İnkılap tarihi Kurtuluş savaşında cepheler Ölçme ve değerlendirme soruları ve cevapları 3. Ünite- Sayfa 66 ve sayfa 67

 

1- Milli Mücadele de Doğu Cephesinde kimlere karşı niçin savaşılmıştır.

2- Milli Mücadele de Güney cephesinde işgallere karşı yapılan direnişin Özellikleri nelerdir açıklayınız?

3- Londra Konferansının TBMM hükümeti açısından önemi nedir. Açıklayınız.

4- Türk ordusu Sakarya’nın doğusuna neden çekilmiştir. Belirtiniz.

5-TBMM Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisini niçin vermiştir. Belirtiniz.

6- Tekalifi Milliye emirleri niçin çıkarılmıştır açıklayınız.

7- İstiklal marşının anlam ve önemini açıklayınız.

8- Sakarya Zaferinden sonra itilaf devletlerinin politikalarında ne gibi değişiklikler olmuştur. Açıklayınız.

9- Büyük taarruzdan önce ne gibi hazırlıklar yapılmıştır. Açıklayınız.

10- Mudanya ateşkes anlaşmasının önemi nedir açıklayınız.

 

B aşağıda boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız

Kelimeler: Sakarya, İstiklal mahkemeleri, İtalyanlar, Gazi, Mareşal, Gümrü, Dörtyol, Fransızlar, İsmet Paşa, II. İnönü, KARS, TBMM, İngiltere Hükümeti, Kuvay-ı Milliye, Fevzi Paşa

1-TBMM hükümetinin ulaslararası alanda imzaladığı ilk anlaşma GÜMRÜ dır

2-Milli Mücadele de ilk kurşun  DÖRTYOL’da atılmıştır.

3- Mustafa Kemal II. İNÖNÜ savaşı sonrası İsmet Paşa’ya Gönderdiği telgrafta “ siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz” sözüyle savaşın kazanılmasının Türk halkının ümidini artırdığını vurgulamıştır.

4- Milli Mücadele de  İTALYAN’lara karşı cephe açılmamıştır.

5- TBMM Sakarya savaşından sonra Mustafa KEMAL’e GAZİLİK ve MAREŞALLİK Ünvanı vermiştir.

6- Tekalifi Milli Emirlerinin Uygulanmasında çıkabilecek sorunlara karşı  İSTİKLAL  MAHKEMELERİ  yetkili kılınmıştır.

7- Doğu Sınırımızı bu günkü haliyle kesinleştiren anlaşma KARS anlaşmasıdır.

8- Güney cephesindeki mücadele KUVAYI MİLLİYE birlikleri tarafından kazanılmıştır.

9- Mudanya Ateşkes anlaşmasına göre Boğazlar ve İstanbul TBMM’ye  bırakılmıştır.

10- Milli Mücadele de savaşlar Yunanlılarla yapılmasına rağmen Mudanya Ateşekes anlaşmasında Yunanistan’ı İNGİLTERE temsil etmiştir.

C. Aşağıdaki bilgilerin başına Doğru ise (D) yanlış ise (Y) işareti koyunuz.

1- Harbourd Raporu Ermenilerin Anadolu üzerindeki iddialarının geçersizliğini ortaya koyan ilk uluslar arası belgedir.

2-TBMM Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisini sakarya savaşından önce vermiştir.

3-Mudanya Ateşkes anlaşması 1. İnönü savaşından sonra imzalanmıştır.

4- Dumlupınar meydan savaşı Başkomutanlık meydan savaşının diğer adıdır.

5- Milli Mücadele de

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.