İnkılap Tarihi Kitabı Cevapları – İnkılap Tarihi Dersi Atatürk’ün Hayatı

İnkılap Tarihi Kitabı Cevapları – İnkılap Tarihi Dersi Atatürk’ün Hayatı

SAYFA:16-17

 

A. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

S1.XIX.yüzyılda Selanik şehrinin siyasi,sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi veriniz?

Cevap: 1.Siyasi Durum:Fransız ihtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinden etkilenmişlerdir.Osmanlı toprakları üzerinde çıkarları olan emperyalist devletlerinde kışkırtmaları ile isyan edip bağımsızlık çabası içerisine girmiştir.Pek çok siyasi çatışmanın olduğu bir bölge olarak tarihe geçmiştir.

Kültürel Durum:Selanik şehrinde Türklerle birlikte Rum,Bulgar,Sırp,Yahudi ve        Ermeni gibi milletler yaşamaktaydı.Bu çok uluslu yapı, konuşulan dil,inançları gelenek ve görenek ülkede çok zengin bir kültürel yapının oluşmasını sağlamıştı.

Sosyal Durum:Fransız İhtilalinden sonra fikir akımları ortaya çıkmıştır.Rumelideki en gelişmiş şehirdir. İşlek bir limanı ve Avrupa ile demiryolu bağlantısı olan şehir,canlı bir ticaret merkeziydi.

S2.Mustafa Kemal’in ilköğrenimini aldığı Şemsi Efendi Okulunun aynı dönemdeki diğer okullardan farkı nelerdir?

Cevap: 2.Yeni öğretim metodları uygulanmakta,okumayı ve yazmayı kolaylaştıracak araç gereçler kullanılmaktaydı.Pozitif bilimler dersleri verilmekteydi.

S3. Mustafa Kemal’in fikirlerinden etkilendiği yerli ve yabancı yazarlar kimlerdir?

Cevap: 3.Namık Kemal,Tevfik Fikret,Ziya Gökalp,Celal Nuri,Voltaire,J.J. Rousseav

S4. Mustafa Kemal’in Türk halkı tarafından tanınmasında etkili olan savaşlar hangileridir?

Cevap: 4.Çanakkale Savaşı,Trablusgarp Savaşı,Kafkas Cephesi,Balkan Savaşları,Kurtuluş Savaşı

S5. Mustafa Kemal’in liderlik özelliği hakkında bilgi veriniz?

Cevap: 5.M.Kemal birçok savaşta başkumandan olarak görev aldı.Ülkeyi ileriye götürmek için çalıştı.

S6. Atatürk’ün ileri görüşlülüğüne bir örnek vererek açıklayınız?

Cevap: 6. Sevr Antlaşması’ndaki maddelerin ileride nelere yol açacağını düşünüp bu antlaşmanın kabul edilmesini istememiştir.

S7. Mustafa Kemal’in ordu,siyaset ilişkisi hakkındaki görüşleri nelerdir?

Cevap: 7.Partiye katılmak isteyen subayların ordudan ayrılması gerektiğini düşünüyordu.Çünkü ordu ve cemiyet bir oldığu sürece askeri alanda başarı sağlanamayacağı düşüncesindeydi.

S8. Mustafa Kemal’in Harp Akademisinde okuduğu yıllarda İstanbul’daki siyasi durum hakkında bilgi veriniz?

Cevap: 8.Osmanlı Devleti’nin başkentiydi.

S9. Mustafa Kemal’in sizi etkileyen en önemli özelliğini nedenini belirterek yazınız?

Cevap: 9.Cevap size aittir.

S 10. Mustafa Kemal’in başarılı bir eğitim hayatı geçirmesinin nedenleri nelerdir?

Cevap: 10.Küçüklüğünden beri askerliğe ilgi duyuyordu. Babasının ona verdiği öğüdü dikkate almıştır. Eğitim hayatında da okuduğu kitaplar ve devleti bulunduğu durumdan kurtarmak için düşünceleri eğitim hayatını etkilemişti.

B. Aşağıda verilen boşluklara uygun kelimeleri ve kelime gruplarını yazınız.

1. Kocacık

2. 31 Mart

3. milliyetçilik

4. Trablusgarp

5. ileri görüşlülüğü

6.  Batıcılık ve Türkçülük

7. Vatan ve Hürriyet

8. İngiliz

9 Albaylığa

10. Muş ve Bitlis

C. Aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1. (Y)

2. (Y)

3. (D)

4. (Y)

5. (Y)

6. (Y)

7. (D)

8. (D)

9. (Y)

10. (D)

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

 

1.B) Manastır Askerî İdadisi

2.C) Namık Kemal

3.A) Makedonya Cephesi

4.D) Subaylar siyasi örgütlere girmelidir

5.C) II- III – IV – I

6.B) Çanakkale Savaşı

7.E) I – II – III – IV

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir