İnkılap Tarihi Cevapları Atatürkçülük

A.
Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1-Atatürkçülüğün
tanımını yaparak bize kazandırdıklarını günümüzden örnekler vererek açıklayınız.

2-Cumhuriyetçilik
ilkesinin halkçılık olan ilkesini açıklayınız.

3-Milliyetçilik
ilkesinin birlik ve beraberliği sağlamadaki etkinsi açıklayınız.

4-Halkçılığın
devletçilik ve milletçilikle ilişkisini açıklayınız.

5-Toplumsal barışı
sağlama açısından laikliğin yararlarını açıklayınız.

6-İnkılâpçılığın
Türkiye’nin bugünkü seviyeye gelmesindeki etkisini örneklerle açıklayınız.

7-Milli güç
unsurları açısından Türkiye’nin günümüzdeki durumunu değerlendiriniz.

 


C. Aşağıdaki ifadelerin başına ifadeler doğru
ise D yanlış ise Y yazınız.


 


2.(…D.) Harp Okulu yılları
Atatürk’ün siyasi fikirlerinin oluşmaya başladığı dönemdir.


3.(D) Atatürk yabancı siyasal akım
ve ideolojilerden etkilenmiştir.


4.(…D.) Atatürk’ün laiklik ilkesi
milli birlik ve beraberliğin sağlamada etkili olmuştur.


5. (D) milli güç unsurları milli
hedeflere ulaşılmasında etkilidir.


6. (Y) Dış tehditlerin ortaya
çıkışında Türkiye’nin coğrafi konumu etkili olmamıştır.

 

B.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri  uygun bir kelimeyle tanımlayınız.


Devletçilik, Halkçılık, İnkılapçılık,
Cumhuriyetçilik, Laiklik, Bağımsızlık, Milliyetçilik


 

Atatürk’ün ………………
ilkesi her alanda kullanmayı amaçlamaktadır.


İnkılapçılık İlkesi sürekli
yenileşmeyi öngörmektedir.


Halkçılık  ilkesi toplumdaki sosyal
statü farlılıklarını kaldırmayı amaçlamaktadır.

Halifeliğin
kaldırılması  Laiklik  ilkesinin bir
sonucudur.

Halkın seçme ve
seçilme haklarına sahip olması Cumhuriyetçilik ilkesinin
bir gereğidir.

 


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları
cevaplandırınız.


 


Aşağıdakilerin hangisi Atatürk ilkeleriyle
bağdaşmaz?


A)   Devlet yönetiminde aklı ve
bilimi esas alma


B)   
Ekonomide özel mülkiyete karşı olma


C)   Yönetimi millet egemenliğine
dayandırma


D)   Ülkenin bağımsızlığını koruma


E)    Kültürel birliğe önem verme

 


Atatürkçülükle ilgili aşağıda verilen
kavramlardan hangisi dünya çapında daha etkili olmuştur?


A)   Milliyetçilik


B)    Halkçılık


C)  
Bağımsızlık


D)   Laiklik


E)    Devletçilik


 


Düşman işgaline karşı Türk milletleri
Kurtuluş savaşı’nın başlatılmasında Atatürk ilkelerinden hangisi daha etkili
olmuştur?


 


A)   Devletçilik


B)    Halkçılık


C)  
Milliyetçilik


D)   İnkılâpçılık


E)    Laiklik


=”font-size: medium;”> 


Atatürk ilkelerinden hangisi milli birlik ve
beraberliği sağlamada en fazla
etkili olmuştur.


A)   İnkılâpçılık


B)   
Halkçılık


C)   Devletçilik


D)   Cumhuriyetçilik


E)    Milliyetçilik


 


Halkın yönetime katılması, halk egemenliğine
dayalı hükümet kurulması ve halkın devlet gelirlerinden eşit şekilde pay
edilmesi Atatürk ilkelerinden hangisinin sonucudur?


A)   Devletçilik- Milliyetçilik


B)    Milliyetçilik- Laiklik


C)   Milliyetçilik- Cumhuriyetçilik


D)   Laikli- inkılâpçılık


E)   
Cumhuriyetçilik- Halkçılık


    


Atatürk ilkelerinden hangisi Atatürkçülüğün
dinamik bir yapıya sahip olmasında
daha etkili
olmuştur?


A)   Cumhuriyetçilik


B)    Laiklik


C)   Devletçilik


D)  
İnkılâpçılık


E)    Halkçılık


 


Atatürkçülüğün çağın gereklerini karşılayan
bir düşünce sistemi olması aşağıdakilerden ilkelerden hangisiyle ilgilidir?


A)  
Laiklik


B)    Cumhuriyetçilik


C)   İnkılapçılık


D)   Halkçılık


E)    Milliyetçilik


 


8. Aşağıdakilerden hangisi, laiklik ilkesinin
sonuçlarından biri değildir?


A)    Herkesin isteği seçmesi ve
vicdan özgürlüğü olması


B)    Toplumsal barışın güçlenmesi


C)    Bireye verilen değerin artması


D)   
Devletin dini hayatı kontrol altına
alması


E)    Kişinin özel hayatında
serbestçe ibadet edebilmesi


 


9.  Osmanlı Devletinin yıkılmasında Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulmasında hangi ilke etkili olmuştur?


A)     Milliyetçilik


B)    Cumhuriyetçilik


C)    Devletçilik


D)    Laiklik


E)    Medeniyetçilik


 


 


10.  Atatürk’ün “Akıl ve mantığın
halledemeyeceği mesele yoktur.” Sözü aşağıdakilerden en fazla hangisiyle
ilgilidir?


 


A)   
Laiklik


B)    Devletçilik


C)    İnkılapçılık


>D)    Cumhuriyetçilik


E)    Milli Egemenlik


 


11. Fransız ihtilali fikirleriyle aşağıdaki
Atatürk ilkelerinden hangisi arasında ilişki
yoktur?


A)    Cumhuriyetçilik


B)    Milliyetçilik


C)    Laiklik


D)    Halkçılık


E)   
Devletçilik


 


12. Atatürk döneminde, tek partili yönetimden
çok partili hayata geçiş denemeleri Atatürk ilkelerinden hangisini
gerçekleştirmeye yöneliktir?


A)    Milliyetçilik


B)    Devletçilik


C)    Halkçılık


D)    Laiklik


E)   
Cumhuriyetçilik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir