İnkılap Tarihi Cevapları Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

1: Atatürkçülüğün tanımını yaparak bize kazandırdıklarını günümüzden örnek vererek açıklayınız.

Cevap:Atatürk tarafından belirlenen devlet hayatına, fikir hayatına, ekonomik hayata ve toplumun temel müesseselerine ilişkin fikirlere ve ilkelere denir. 

 

2: cumhuriyetçilik ilkesinin halkçılık ilkesiyle olan ilişkisini açıklayınız.

Cevap:Atatürk döneminde, muhalefet sürekli olarak varlığını korurken çok partili siyasi yaşama geçilmeye çalışılmıştır. Bu noktada halkçılık ilkesi, cumhuriyetçilik ilkesiyle bir bütün oluşturur.

Cumhuriyetçilik halkın yönetime katılmasını sağladığı için halkçılık ilkesine eşittir.

 

3: milliyetçilik ilkesinin birlik ve beraberliği sağlamadaki etkisini açıklayınız.

Cevap:Milli birlik ve beraberlik, milletçe birliği bir arada yaşamayı ve bütünlüğü belirtir. Milli birlik ve beraberlik bir arada yaşayan millet fertlerini birbirine sımsıkı bağlar.

 

4: halkçılığın devletçilik ve milliyetçilikle ilişkisini açıklayınız.

Cevap:Halkçılık 1930 yılı başlarından itibaren ise devletçilik ilkesi ile desteklenerek siyasal anlamının yanı sıra ekonomik bir anlama da kavuşmuştur.

 

5: toplumsal başarı sağlama açısından laikliğin yararını açıklayınız.

Cevap:Öncelikli kişilere din vicdan ve ibadet özgürlüğü getirmiştir

Ülke içinde barış ve huzur ortamı oluşturarak milli birlik ve beraberliğin korunmasını sağlamıştır.

Osmanlı devletindeki dine dayalı millet sisteminin yerini Türk milliyetçiğinin almasını sağlamış ve ülkede millet bilincinin oluşmasında etkili olmuştur.

Aklın ve düşüncenin özgürlüğü esasını kabul etmiş ve Türk toplumu için bir çağdaşlaşma ilkesi olmuştur.

 

6: inkılapçılığın Türkiye’nin bugünkü seviyeye gelmesindeki etkisini örneklerle açıklayınız.

Cevap:Samanla topluda oluşacak gereksinimleri karşılayacak gelişme ve yenileşmelere imkan vermiştir böylece milletin sağlıklı bir şekilde varlığını devam ettirmesi sağlanmıştır.

Türk inkılaplarının çağın gerisinde kalmamasından sürekli yeniliklere açık olmasında ve inkılapları doğma olmaktan çıkarıp geliştirmesinde etkili olmuştur

 

7: milli güç unsurları acısından Türkiye’nin günümüzdeki durumunu değerlendiriniz.

Cevap:Milli güç bir ulusun milli hedefine ulaşabilmek amacıyla kullanabileceği maddi ve maneve kaynakların tümüne denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir