İnkılap Tarihi 2. Ünite Sonu Ölçme ve değerlendirme Soru ve Cevapları Sayfa 44-45

Ölçme ve değerlendirme.  Sayfa 44-45

A- Aşağıdaki soruları cevaplandırınız

1- Almanya’nın Osmanlı devletinin  1. Dünya savaşında yanında katılmasını istemesinin nedenleri nelerdir.

Cevap: Osmanlı devletinin Jeopolitik konumundan faydalanmak, Osmanlı devletinin halifelik gücünden yararlanmak, Osmanlı devletinin savaşa girmesi ile açılacak yeni cephelelerle savaşı geniş alanlara yaymak

2- Mondros ateşkes anlaşmasındaki Hangi maddeler Osmanlı devletinin işgalini kolaylaştırmayı amaçlamıştır.

Cevap: 7 madde özetle Osmanlı ülkesinde herhangi bir yerde karışıklık çıkarsa işgal edilecektir maddesinin amacu budur.

3- Paris Barış konferansının toplanma amacı nedir.

Cevap: Birinci Dünya savaşı sonrası yenilen devletlerin durumunu görüşmek

4-  İzmir’in işgaline Türk halkının tepkileri neler olmuştur

Cevap: Mitigler düzenleyerek protesto etmişler…..

5- Milli mücadeleyi destekleyen cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir.

Cevap: Bulundukları bölgelerin kurtulşu için mücadele etmişlerdir.

6- Amasya görüşmelerinin temsil heyeti açısından önemi nedir.

Cevap: Bu Görüşme ile Osmanlı hükümeti resmen Temsil heyetini tanımıştır

7- Mustafa Kemal samsuna çıktıktan sonra İstanbul’a çağrılmasının nedenleri nelerdir.

Cevap: İstanbul hükümetinin isteklerine aykırı hareket etmesidir.

8- Temsil heyetinin Ankara’yı merkez olarak seçmesinin nedenleri nelerdir.

Cevap: Ankara Anadolunun tam ortasında olmakla cephelere ve önemli yollara yakın olması vs…

9- Büyük Millet meclisine karşı ayaklanmaların nedenleri nelerdir.

Cevap: 1- Osmanlı hükümetinin ve itilaf devletlerinin milli mücedelenin Osmanlı halifesine karşı olduğu propagandaları

2- İngilizlerin Boğazlar ayerleşmek amacıyla ayaklanmaları desteklemesi.

3- Kuvayı Milli birliklerinin bazı bölgelerde disiplinsiz davranması ve düzenli orduya katılmak istememesi

4-Azınlıkları ayrı birer devlet kurmak istemeleri

10- Sevr anlaşmasına karşı Osmanlı yönetimi, Mustafa Kemal ve Türk milletinin tepkileri neler olmuştur.

Cevap: Osmanlı hükümetinin Tepkisi: Sevr anlaşmasının ağır hükümler kabullenlmiştir.

M. Kemal’in tepkisi: Anlaşmanın Kabul edilemeyecek olduğunu beyan etti.

Türk Milletinin Tepkisi : Sevr Anlaşması Türk halkının azmini kırmadı aksine bağımsızlığa olan aşkını daha da perçinledi

B- Aşağıdaki cümlelerde boş  bırakılan yerleri Uygun öncüllerden biri ile doldurunuz.

1- Sivas kongresi sonrası Milli mücadelenin yayın organı olarak İRADEi  MİLLİYE gazetesi çıkarılmaya başlanmıştır.

2- Sevr anlaşmasının şartlarını görüşmek üzere padişah tarafından eski nazırlar ve komutanlardan oluşan SALTANAT  ŞURASI  toplanmıştır.

3- Osmanlı devletinin kaybettiği son kuzey Afrika toprağı  TRABLUSGARP dır

4- Son Osmanlı Mebusan meclisindeki Milli Mücadele taraftarları FELAHI VATAN grubunu kurmuşlardır.

5- Manyas, Susurluk  gönen Biga ve Adapazarı bölgesinde  ANZAVUR  Ayaklanmasını bizzat Osmanlı hükümeti desteklemiştir.

6- Sivasta bir kongre toplanması kararı AMASYA GENELGESİ ile alınmıştır

7-misakı Milli kararları OSMANLI MEBUSAN MECLİSİNDE kabul edilmiştir.

8- İstiklal mahkemeleri  HIYANETİVATANİYE kanunun çabuk uygulanması için kurulmuştur

9- 1. Dünya savaşı Avusturya- Macaristan Veliahtı Ferdinand’ın  SIRBİSTAN  gezisinde öldürülmesi sonucu başlamıştır.

10- Osmanlı devletinin devamını Amerikan mandasına bağlılıkta olabileceğini savunan cemiyet WİLSON İLKELERİ CEMİYETİ dir.

C- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.

1- ( Y)1. Dünya savaşından sonra dünya barışını sağlamak amacıyla birleşmiş milletler kurulmuştur.

2- (   D)Mondros ateşkes anlaşması sonrası Osmanlı devletinde ik işgal edilen yer izmirdir.

3- (  D )İzmir’in Yunanlılar tarafından işgaline Paris barış konferansında karar verildi.

4- ( )Milli Mücadeleye destek veren cemiyetler Erzurum Kongresinde birleştirilerek Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.

5- (  Y )Mustafa  KEMAL  Samsun’a geldiğinde Yıldırım Orduları grup komutanıdır

6- (  D )Erzurum Kongresi  toplanış amacı bakımından bölgesel, aldığı kararlar açısından ulusal bir kongredir.

7- ( )Anadolu Ajansı milli birlik ve bütünlüğe zarar verecek iç ve dış tüm yayınlara karşı milleti uyarmak için kurulmuştur,

8- (  Y )Son Osmanlı Mebusan meclisi, Mustafa Kemal’in istediği şehirde toplanmıştır

9- ( )Büyük Millet Meclisine karşı çıkan ayaklanmaları İstanbul hükümeti ve işgal devletleri desteklemiştir.

10- ( )İmzalanmasına rağmen Sevr anlaşması hiçbir zaman yürürlüğe girmemiştir.

Ç – Aşağıdaki Çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.