4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

 4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

   A. Aşağıdaki cümleleri okuyup doğru ise başına “D” , yanlış ise “Y” yazalım. (10 puan)

 1. ………… Sivil toplum örgütlerine örnek olarak AKUT’u verebiliriz.
 2. ………… Plastik maddeler doğada kısa sürede yok olur
 3. ………… Çevremizdeki ihtiyaç ya da sorunlar bizi icat yapmaya götürebilir
 4. ………… Bütçe, yalnızca gelirleri gösteren ve para biriktirmemizi sağlayan plandır.
 5. ………… Ülkemizde miladî takvim kullanılmaktadır.
 6. ………… Kızılay Kulübü sınıftaki öğrencilere kitap dağıtır.
 7. …………Darüşşafaka’ya başarılı olan her öğrenci alınmaktadır.
 8. ………… Türkiye’nin ilk lösemili çocuklar hastanesi LÖSANTE’dir.
 9. …………Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi’nde Ermenilerle savaştık.

10   …………Türk Kızılayı’nın ilk adı Hilal-i Ahmer’dir.

 

B.Cümlelerdeki boşlukları verilen sözcüklerle tamamlayalım. (10 puan)

 

  


Türklerin ilk kullandıkları takvim…………………………………………………………………………………dir.

 1. Güneş takvimini ilk kullananlar ……………………………………………………..dir.
 2. ………………………………………ilk yapan ve kullananlar Sümerler’dir.
 3. Kıvırcık saçlı olmak……………………………………………özelliklerden biridir.
 4. Hicri takvimde bir yıl………………………………………..gündür.
 1. 6.  Miladi takvim ……………………………………….doğumunu başlangıç kabul eder.
 2. 7.  İnsanların aydınlanma için yaptıkları ilk icat ……………………………………dir.
 3. 8.  Ders çalışırken…………………………….gereğinden az veya çok parlak olmamalıdır.
 1. Maraş’a …………………………………………. ünvanını TBMM vermiştir.

10.Acil Yardım Merkezi’nin telefon numarası……………………………..dir.

C.Aşağıda kuruluş amaçları verilen kuruluşların adlarını karşılarına yazınız.( 30 puan)


 

Erozyonla mücadele etmek için kurulmuştur. “ Türkiye çöl olmasın” sloganıyla çalışır.

Doğal afetlerde ve kazalarda kurtarma ve İlk yardım çalışmaları yapar.

Doğal afetler sonrası yardıma muhtaç kişilere yurt içinde ve yurt dışında gönüllü hizmet eder.

Sigara, alkol, uyuşturucu ve ilaç bağımlılığı ile mücadele eder.

Lösemili çocukların başta sağlık ve eğitim olmak üzere her türlü ihtiyacını karşılar.

Babası hayatta olmayan çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için yardımsever insanlar tarafından kurulmuştur.

D.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.(Her soru 4 puandır.)

 

1.  I. Gönüllü çalışanlara

II. Yardımsever yurttaşların bağışlarına

III. Etkinlikleri destekleyen duyarlı vatandaşlara

Sivil toplum kuruluşlarının varlığını sürdürebilmeleri  için yukarıdakilerden hangilerine  ihtiyaç vardır?

A. I, II ve III                        B. I ve II                       C. II ve III                           D. yalnız III

 

2. Teknolojinin gelişmesinin sonuçları hangi seçenekte doğru verilmiştir?                                     

A. İş yapma hızımız yavaşlamıştır.                     B. İnsanların zamanı değersiz hale gelmiştir.

C. Hayatımız yavaşlamıştır.                                 D. İşler daha kolay ve hızlı yapılır olmuştur.

 

3. Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangilerine dikkat etmelidir?

     I. TSE damgası         II. Üretildiği şehir       III. Kullanma kılavuzu       IV. Son kullanma tarihi

           A. I – II                        B. III – IV                    C. I – II – III                  D. I – III – IV

 

4. Aşağıdaki acil durumlarda arayabileceği­miz telefon numaraları ve yerleri eşleştiril­miştir.Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A.Jandarma İmdat-156        B. Polis İmdat-155         C. İtfaiye-110        D. Hızır Acil Servis-110

5.   I. Güneş takvimidir

II. 365 gün, 6 saat 1 yıl kabul edilir.

III. Başlangıcı Hz. İsa’nın doğumudur.

    Yukarıdaki  bilgilere   göre   düzenlenen takvim hangisidir?

A. Ay Takvimi                    B. Gezegen Takvimi

C. Hicri Takvim                  D. Miladi Takvim

 

6. İnsanların zamanı ölçmek istemelerinin temel nedeni nedir?

       A. eğlence ve merak                    B. yaşamlarını düzene koymak

C. tarımsal faaliyetler                   D. yeni buluşlar yapmayı kolaylaştırmak

 

7. ‘’Gölgem iki adam boyu olduğunda işim bitecek.’’ diyen KELOĞLAN zamanı hangi saat türüyle ölçmüştür?

           A. kum saati                                          B. dijital saat

           C. güneş saati                                       D. su saati

 

8. Seçeneklerde teknolojik ürünler ve kullanım alanları eşleştirilmiştir. Han­gi eşleştirme yanlıştır?                                                              

       A.Cep telefonu – iletişim         B. Kamyon – ulaşım C. Röntgen cihazı – güvenlik   D. Akıllı tahta –eğitim

 

9. Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumlarla sivil toplum örgütlerinin ortak özelliğini belirleyen seçenektir?

      A. Devlet tarafından kurulurlar.                                  B. Çalışanlar maaş alırlar.

      C. Her ikisi de topluma hizmet etmek için çalışırlar.   D. İhtiyaçları devlet tarafından karşılanır.

 

10. Hangi atasözü bütçe ile ilgilidir? 

      A. Bu günün işini yarına bırakma.                           B. Beş parmağın beşi bir olmaz.

C. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.                        D. Ayağını yorganına göre uzat.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütleri için  söylenemez?

       A. Gönüllülerden oluşur.                                            B. Devletten maaş alırlar. 

       C. İnsanlara faydalı olmayı amaçlarlar.                     D. Devlete yardımcı olurlar 

12.   Aşağıdakilerden hangisi yaşlı ve kimse­sizlerin bakılıp barındırıldığı yerlere ve­rilen addır?

       A. Huzurevi                            B. Çocuk yuvası                      C. Hastane                   D. Okul

13.Türk Kızılayı’nın görevlerinden iki tanesini yazınız.( 2 puan )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir