4. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Sınav Soruları

4. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Sınav Soruları

a.)………………………………….Kuran’ın ayetlerini toplayıp kitap haline getiren sahabedir.

b.)………………………………………..Hz Muhammed’e ilk gelen ayetlerin bulunduğu süredir.

c.)Dört büyük kitabın ilk indirilmiş olanı …………………………………..

d.)Kuran-ı Kerimdeki ilk sure………………………………………………suresidir.

e.)Kuran- baştan sona okuyup bitirmeye ……………………………..denir.

f.)…………………………………….Kuran ‘ı çoğaltan sahabedir.

g.)Kuranı Kerim’in en kısa süresi………………………………suresidir.

h.)Kuran-ı Kerim’in en kısa ayeti…………………………………ayetidir.

ı.)Yüce Allah’ın ilahi kitaplar aracılığı ile insanlar için gönderdiği ilahi yola……………………..denir.

i.)Kuran-ı Kerim’den önceki ilahi kitap  …………………………..

J.)……………………………………..Kuran-ı Kerim’i en baştan sona ezberlemiş kimsedir.

k.)……………………………………….son peygamberdir.

l.)Erdemliler Derneğinin diğer adı…………………………………………………..

m.)Hicret,Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye …………………etmesidir

n.) Surelerin başında bulunan sureleri birbirinden ayıran ayet……………………………………..

o.) Genç Muhammed’in eşi 25 yaşındayken evlendiği ……………………..dir.

4. sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. yazılı sorularını word dosyası olarak indir:

4. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.