Halide Edip Adıvar Hakkında Bilgi

Halide-edip-adivar-yazilisinavHalide Edip Adıvar

♦    Milli Edebiyat akımının önemli kadın yazarıdır.

♦    İngiliz romancılarından etkilenmiştir.

♦    Son dönemin tanınmış romancıları arasında yer alan Halide Edip, bu şöhretini özellikle karakter yaratmakta gösterdiği başarıya borçludur. Romanlarının çoğunda kahramanları kadındır.

♦    Eserlerinde başarılı bir gözlem görülür.

♦    Dili kullanmada pek başarılı değildir. Üslubu düzensiz ve dağınıktır.

Romancılığı üç dönemde incelenebilir:

Birinci Dönem: Bireysel konuların, kadın psikolojisinin, aşk konularının üzerinde durduğu dönem. (Handan, Seviye Talip, Kalp Ağrısı, Raik’in Annesi gibi romanları)

İkinci Dönem: Realist bir anlayışla Kurtuluş Savaşı’nı ele aldığı dönem. (Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye gibi romanları)

Üçüncü Dönem: Gelenek görenekleri konu edinen töre romanları yazdığı dönem. (Sinekli Bakkal, Sonsuz Panayır, Tatarcık gibi romanları)

Yazarın eserlerine kısaca bir göz atalım:

Ateşten Gömlek: Edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı üzerine yazılmış ilk romandır. Yazar bu romanında, İzmir’in işgali üzerine şehri kurtarmayı amaçlayan Millî Mücadele hareketinin hedeflerine nasıl ulaştığını anlatır. Kısaca romanda, İzmirli Ayşe etrafında, Anadolu’da, önce çetelerle başlayan, sonra düzenli ordu ile devam eden ve zaferle sonuçlanan Türk Kurtuluş savaşının hikâyesi anlatılır. Kocası ve oğlu Yunanlılar tarafından katledilen Ayşe, hayatını Millî mücadeleye adar. En sonunda sevdiği Peyami de, ateşten gömleği giyerek şehit olur.

Vurun Kahpeye: Yazar, bu romanında da aynı temayı (Kurtuluş Savaşı) işlemiş, yurt sevgisini ve kurtuluş mücadelesini büyük bir heyecanla dile getirmiştir. Eserde, Anadolu’ya öğretmenlik için giden Aliye’ye, Hacı Fettah liderliğindeki köy halkı tarafından eziyet verilir ve sonunda Aliye taşlanır. Halide Edip, bu eserinde, millet ve memleket meselelerine yönelmiştir.

Tatarcık: Cumhuriyet sonrası sosyal değişmeleri konu alır. Recep ile Lale (Tatarcık), Haşim ile Zehra arasında kültürel farklılıklar işlenir.

Handan: Mutsuz bir evlilik yapan Handan, Hüsnü Paşa ile evlenir ve yine mutsuz olur. Daha sonra Refik’in ihaneti de eklenince intihardan başka çare kalmaz.

Sinekli Bakkal: Eser, yazarın yurt dışında kaldığı sürede yazılmıştır. 1935’te “The Clown end His Daughter (Soytarı ve Kızı)” adıyla basılmış, Türkçe baskısı “Sinekli Bakkal” olarak yayımlanmıştır. Bu romanla yazar, CHP Roman ödülü’nü kazanmıştır. Eser, II. Abdülhamit dönemi, dönemin toplumsal, kültürel ve siyasal olaylarının dile getirildiği romandır. Karagöz oynatıcısı olan Kız Tevfık ile Emine’nin istibdat dönemindeki aşkı anlatılır, olayların geçtiği mekan, çeşitli kültürde insanların gittiği “Sinekli Bakkal”dır.

Halide Edip Adıvar’ın eserleri:

Roman türündeki eserleri:

Sinekli Bakkal, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Seviye Talip, Raik’in Annesi, Handan, Yeni Turan, Mev’ud Hüküm, Son Eseri, Heyula, Kalp Ağrıs,ı Zeyno’nun Oğlu, Yol Palas Cinayeti, Tatarcık, Sonsuz Panayır, Akile Hanım Sokağı, Döner Ayna, Kerim Ustanın Oğlu, Sevda Sokağı Komedyası, Çaresaz, Hayat Parçaları

Hikâye türündeki eserleri:

Dağa Çıkan Kurt, Harap Mabetler, İzmir’den Bursa’ya

Anı:

Mor Salkımlı Ev, Türk’ün Ateşle İmtihanı

Tiyatro:

Kenan Çobanları, Maske ve Ruh

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.