7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı

1.   Aşağıdakilerden hangisi I.  Dünya Savaşı’nın çıkış bahanesidir?
A)  Fransa’nın Maden kömür yatağı olan Alsas-Loreni alma isteği
B)  Avusturya-Macaristan veliahdının Sırplı bir genç tarafından öldürülmesi
C)  Goben ve Breslav gemilerinin satın alınarak Rus limanlarını bombalaması
D)  Milliyetçilik akımının etkileri
2.   Aşağıdakilerden hangisi İttifak devletlerinden değildir?
A)  Almanya

B)  Bulgaristan

C)  Rusya

D)  Osmanlı

3.  Osmanlı devletinin I. Dünya savaşına Almanya’nın yanında girmesinde hangisi etkili değildir?     
A)  Almanya’nın kazanacağı inancı
B)  Kaybettiğimiz toprakların İtilaflar elinde olması
C)  İtilaf devletlerinin kabul etmemesi
D)  Rusya’nın Osmanlıya saldırması
4.  1. Dünya Savaşı’nda Almanya, Osmanlı’nın kendi yanında savaşa girmesini istemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu isteklerinin sebeplerinden biri değildir?

A)  Halifelikten yararlanma isteği

B)  Süveyş kanalını kapama isteği
C)  Osmanlının silah gücünden yararlanma isteği

D)  Savaşı geniş alana yayma isteği

5.   Aşağıdakilerden hangisi Osmanlının yardım ettiği cephelerden değildir?
A)  Makedonya

B)  Galiçya
C)  Romanya

D)  Kanal
6.  Osmanlılarda ticaret  tarım ve hayvancılıkla  uğraşan bütün halka verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Öşür

B)  Ulufe

C)  Tımar

D)  Reâyâ

 7. Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşında hangi ateşkes antlaşmasını yapmıştır?

A)  Mondros
B)  Paris

C)  Sevr

D)  Lozan

8.   I. Balkan Savaşına katılmadığı halde II. Balkan savaşına katılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Sırbistan

B)  Karadağ
C)  Romanya

D)  Arnavutluk

 9.  Trablusgarp savaşı sonunda hangi antlaşma imzalanmıştır?

A)  Uşi Antlaşması

B)  Atina Antlaşması
C)  İstanbul Antlaşması

D)  Roma Antlaşması

 10. İngilizlerin sömürgeleri ile irtibatının kesilmesi için açılan cephe hangisidir?

A)  Kafkas

B)  Suriye

C)  Kanal  (Süveyş)

D)  Galiçya
11.  Fransız İhtilalı’nın yaymış olduğu akımlardan hangisi Osmanlıyı çok etkilemiştir?

A)  Milliyetçilik

B)  Eşitlik

C)  Adalet

D)  Laiklik

12.  Osmanlı Devleti’nde Hıristiyan erkek çocuklarının askere gitmeme karşılığı verdiği vergiye ne denirdi?

A)  Haraç

B)  Cizye

C)  Öşür

D)  Cebelü

13.  Aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu askerlerinden değildir?

A)  Yeniçeriler

B)  Cebeciler

C)  Akıncılar

D)  Humbaracılar

14.   Aşağıdakilerden hangisi divanda alınan kararların din açısından uygunluğuna fetva veren divan üyesidir?

A)  Defterdar

B)  Seyhülislam

C)  Nişancı

D)  Vezir

15.  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin hazineden para vermeden oluşturduğu askerlerdir?

A)  Yeniçeriler

B)  Tımarlı sipahiler

C)  Sağ ulufeciler

D)  Sağ garipler

   16.   Hangi divan üyesi adalet işlerine  bakardı?

A)  Defterdar

B)  Kazasker

C)  Nişancı

D)  Veziriazam

17.  Aşağıdaki devletlerden hangisinin Türkiye’ye sınırı yoktur?

A)  Gürcistan

B)  İran

C)  Azerbaycan –Nahçıvan

D)  Türkmenistan

    18.  Aşağıdakilerden hangisi dirlik topraklarından değildir?

A)  Has

B)  Zeamet

C)  Mülk

D)  Tımar

   19.  BM’e bağlı olarak bilim,kültür ve  eğitim konuları ile ilgilenen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A)  UNESCO

B)  WHO

C)   ILO

D)  UNICEF

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.