11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

11. Sınıflar TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 2. dönem 2. yazılı sorularıdır

1. İstiklal Mahkemeleri hangi olayın ardından kurulmuştur?

2. Şeyh Sait isyanının amacı nedir? Nerede başlamıştır.

3. Cumhuriyetçilik ilkesi gereği yapılan çalışmalar nelerdir?

4. İzmir İktisat Kongresinde alınan kararları yazınız.

5. Atatürkçü düşünce sistemini kalıcı ve evrensel kılan en önemli faktör nedir?

6. Atatürk milliyetçiliğinin temelleri ne zaman atılmıştır?

7. Balkan Antantının yapılma sebebi nedir?

8. Boğazların tamamen Türk yönetimine geçmesi ne ile sağlanmıştır?

9. Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişleri müritler ve meczublar memleketi olamaz; en doğru, en hakiki yol medeniyet yoludur.”sözü hangi inkılâbın habercisidir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir