8. Sınıf Türkçe Zamirler Test Soruları

1)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, kendinden sonraki isim düştüğünde onun yerine geçerek zamir görevini üstlenir?

A) İyi vasıflar taşımak önemlidir.  B) Çalışkan öğrenciler bizi memnun eder.  C) Düzensiz hayatı yaşamak düşünülemez. D) Bu koltuk atılması gereken bir eşya.

2) Aşağıdakilerden hangisinde şahıs zamiri olmadığı halde şahsın yerine geçen bir zamir kullanılmıştır?

A) Anlattıkları şeylerin niteliğine göre fiiller üçe ayrılır. B) Bugün herkes hünerini göstersin bakalım. C) Havuz başındaki sohbetlerimizi çoğunuz hatırlar.  D) Kendimi yaratsaydım uçan bulutları durdururdum.

3)  “İşaret zamirleri adların yerini tuttukları gibi bir cümlenin yerini de tutabilir. ” Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir kullanım vardır?

A) Bana bir tuzak hazırlamışsınız, bunu da öğrendim.  B)  Bunlar dün akşam sizin için hazırlanan yemeklerdi. C)  Merdivenlerden yuvarlanıp da kırılmamıştı bu.   D)  Katar katar turnalar gelirmiş eskiden buraya

4)  Aşağıdakilerden hangisinde iyelik zamiri almış bir sözcük kullanılmamıştır?

A) İşini yaparken müzik dinlemeyi severdi. B)  Sonuçlar açıklanınca moralimiz düzeldi. C)  OSatışları pek iyi olmadığından işçi çıkardılar.   D) Önlüğü akşama kadar ılık suda beklettim

5)  Aşağıdakilerin hangisinde sözcük halinde zamir yoktur?

A) Hastanın iniltileri hepimizin moralini bozdu.  B) Elbette kentlere inecekler köylülerin çoğu. C) Kimin dediği doğru çıkar bilemeyiz artık  D)  Bazı çalışmalar prensiplerime uymuyor

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı zamir olan bir isim tamlaması kurulmuştur?

A) Babanın nesi var da havalanıyorsun bilmem.   B) Bazılarının yarım kalmıştı hayalleri.  C) Çoğu topraklarda tuz oranı yüksektir  D) Benim, yazılarım hakkındaki eleştiriler

7)  Onlardan ikisinin bazı yerlerde sizin hakkınızda herkese yalan yanlış sözler söylediğini duydum. Cümlesinde bulunan belgisiz zamir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Onlardan  B) Bazı  C) Sizin   D) Herkese

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden bir zamir kullanılmıştır?

A) Siz gördüğüm en akıllı insansınız   B) Onu alt çekmeceye bırakmıştım  C)  Onurların evini de onlar döşeyecek  D) Düşündükleriniz bana ters geliyor

9)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı zamir olan bir isim tamlaması kullanılmıştır?

A)  Sağlığımız bozulmadan onun değerini anlamıyoruz.  B) Ödevimin neresinde hata bulduğunu soracağım. C)  Bazıları sigaranın zararlarını görmezden geliyor D)  Öyleyse her sözcük şair için önemlidir.

10) Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmamıştır?

A)  Fiyatları düşürmek için neyi artırmalıyız?  B)Bizim sınıftan kimler kazanmış sınavı? C) Böyle bir odada nasıl kalabiliyorsun?   D) Bu önerileri hangisine kabul ettirebilirsiniz?

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.